Rozwiązania ucieczkowe i ratunkowe - Pracownicy wprowadzają w życie plan bezpieczeństwa w sytuacjach awaryjnych korzystając z aparatów Dräger Saver CF

Rozwiązania ucieczkowe i ratunkowe

Zapytaj eksperta

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu: przygotowanie na każdą sytuację kryzysową

Sytuacje krytyczne mogą pojawić się w każdej chwili - dlatego tak ważne jest, aby być przygotowanym na nie, z wdrożonym skutecznym planem ewakuacji lub schronienia. Aby umożliwić szybką reakcję i skuteczne reagowanie w sytuacjach kryzysowych, pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie postępowania na wypadek zaistnienia takich sytuacji, a odpowiedni sprzęt do ewakuacji i ratownictwa powinien być zawsze gotowy do natychmiastowego użycia. Warunkiem koniecznym do tego jest zorganizowane bezpieczeństwo i zarządzanie w sytuacjach awaryjnych. Warunkiem niezbędnym do tego jest organizacja zarządzania bezpieczeństwem i sytuacjami kryzysowymi.

W jaki sposób ratownicy stają się ofiarami

W 2017 roku 166 osób zmarło podczas pracy w przestrzeniach ograniczonych w samych Stanach Zjednoczonych.1 Ten rodzaj pracy charakteryzuje się wąskimi przejściami, słabą wentylacją, niskim sklepieniem czy ograniczoną możliwością poruszania się. Jeśli zagrożenia nie zostaną rozpoznane w porę, wzrasta prawdopodobieństwo wypadków. Gdy zdarzają się wypadki związane z przebywaniem w przestrzeniach zamkniętych lub ograniczonych, często kończą się one śmiercią z powodu obecności gazów toksycznych, braku tlenu, wybuchów, elementów ruchomych, zawalenia się platformy, upadku z drabiny itp. 

Co więcej: bardzo często ratownicy sami spotykają się z niebezpiecznymi sytuacjami. Akcje ratunkowe mogą zostać udaremnione z powodu niekorzystnych warunków - tych samych, które spowodowały pierwotny wypadek. Niewystarczające przeszkolenie ratowników czy niesprawdzone metody ratownictwa mogą również prowadzić do poważnych wypadków. Według EHS dzisiaj dwie trzecie ofiar, które umierają w zamkniętych pomieszczeniach, to w rzeczywistości ratownicy.2

Rescue from confined space

Dlaczego próby ewakuacji czy ratowania zawodzą?

Ratowanie z zamkniętych przestrzeni może się nie udać, jeśli plany ratunkowe nie istnieją lub są niewystarczające. Prowadzi to do stosowania niewłaściwego sprzętu bezpieczeństwa lub niewłaściwego użycia urządzeń ratowniczych. Ponadto nieregularne szkolenia, brak doświadczenia eksploatacyjnego lub niewystarczająca wiedza na temat lokalizacji mogą utrudniać prowadzenie akcji ratowniczej. Punkty wejścia mogą być również ograniczone w taki sposób, że ratownicy będą mieli trudności z dotarciem do ofiar, zwłaszcza gdy niezbędne jest zastosowanie ciężkiego sprzętu do ochrony dróg oddechowych. Jeżeli w ogóle nie istnieją plany i ewakuacyjne, koordynacja działań opiera się na spontanicznych decyzjach i działaniach jednostek.

Rozpoznawanie zagrożeń, ocena ryzyka i planowanie działań ratowniczych

Nie można pomijać znaczenia oceny ryzyka. Prowadzenie przeglądu zdarzeń ma fundamentalne znaczenie dla skutecznej realizacji procedur ewakuacyjnych i ratunkowych oraz szybkiego reagowania na sytuacje kryzysowe. Dlatego też należy przygotować się do regularnego szacowania znaczenia występujących incydentów za pomocą oceny ryzyka - tak, aby wnioski były dostępne wtedy, gdy są potrzebne i abyście Państwo mieli przegląd istotnych zagrożeń.

Matryca oceny ryzyka

Matryca ta przedstawia ocenę ryzyka zdarzenia w oparciu o klasyfikację możliwości wystąpienia urazu w odniesieniu do prawdopodobieństwa jego wystąpienia.

Wynikające z tego zagrożenia można zmniejszyć za pomocą narzędzi zapobiegających powstawaniu szkód i zmniejszających ich dotkliwość, poprzez prawidłowe wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych, a także poprzez zastosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

Z zebranych informacji można również wywnioskować zasadnicze środki ochronne. Środki te są równie ważne do rozważenia podczas akcji ratunkowej. Podobnie jak w przypadku szkoleń i planów działania ratowników, środki te podlegają stałemu rozwojowi, stałej modernizacji. Podejścia ratownicze muszą być odpowiednio i regularnie testowane i aktualizowane. Podstawowe procesy mogą pomóc w identyfikacji zagrożeń i ocenie ryzyka: na przykład standardowy formularz może pomóc systematycznie dokumentować potencjalne zagrożenia i prawdopodobieństwo ich wystąpienia.

Hazard assessment form

Ocena ryzyka na podstawie macierzy

Lista zagrożeń, ocena ryzyka i oszacowanie prawdopodobieństwa: użyj naszego przykładowego formularza do oceny zagrożeń, aby uważnie obserwować potencjalnie niebezpieczne zdarzenia.

Pobierz formularz

Opracowanie szczególnego podejścia do ratownictwa

Informacje, które wynikają z oceny ryzyka, stanowią podstawę do ogólnej oceny konkretnych warunków pracy na miejscu. Z reguły, jeśli chodzi o przestrzenie zamknięte, oceny takiej dokonuje zespół różnych ekspertów, w skład którego wchodzą między innymi: inspektorzy ds. bezpieczeństwa, analitycy gazowi i lekarze medycyny pracy. Opracowane na tej podstawie działania ratownicze zawsze uwzględniają najgorszy możliwy scenariusz - tak, aby wszystkie ewentualności zostały rozpatrzone, opisane i odpowiednio potraktowane. Obejmuje to również:

  • uruchomienie działań ratunkowych, zarówno wewnętrznych (zakładowa straż pożarna na miejscu zdarzenia), jak i zewnętrznych (zawodowa straż pożarna)
  • dostarczenie gotowego do użycia sprzętu ratowniczego
  • wcześniejsze ustalenie momentu przekazania działań na zewnątrz

Dla każdego pojedynczego miejsca pracy i dla każdego obszaru określonego jako przestrzeń zamknięta, musi istnieć odpowiedni i bardzo konkretny plan ratunkowy.


Cztery elementy podejścia prewencyjnego

STOP Principle image

Dostosowany i szczegółowy plan ratunkowy dla konkretnej, ograniczonej przestrzeni powinien zawsze opierać się na hierarchicznej zasadzie STOP. Jest to podejście prewencyjne zgodne z tak zwanym "Bezpiecznym systemem pracy". 

S oznacza zastępowanie procesów pracy, w celu całkowitego wyeliminowania konkretnych zagrożeń. 

T oznacza środki techniczne

O oznacza środki organizacyjne. 

P oznacza środki spersonalizowane.

Trzy elementy podejścia do ratownictwa

TOP Principle image

Podejście do ratownictwa wynikające z Zasady STOP powinno być zgodne z Zasadą TOP w sytuacjach awaryjnych. 

oznacza dostępność odpowiedniego wyposażenia technicznego, takiego jak statyw z bloczkiem lub fabrycznie wyposażone punkty stałe, w których montowane są liny. 

oznacza środki organizacyjne, takie jak na przykład szkolenie w zakresie prowadzenia akcji ratowniczych w zbiornikach, silosach czy przestrzeniach zamkniętych oraz opracowanie wspólnych działań ratunkowych - wewnętrznych i zewnętrznych. 

P oznacza zindywidualizowane środki w zakresie samoratownictwa. Odnosi się to do stosunkowo łatwego ratownictwa, zwanego również "ratownictwem podstawowym". 

Osoba poznająca te środki musi otrzymać wszystkie informacje, aby miała odpowiednią wiedzę na temat "rozpoznawania i oceny zagrożeń". Należy również przećwiczyć prawidłowe stosowanie urządzeń ewakuacyjnych. Co więcej, zewnętrzni ratownicy powinni być również przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy i zaznajomieni z przebiegiem prawidłowego przebiegu łańcucha ratunkowego.

Stefan Dräger
"Niezawodny system zarządzania bezpieczeństwem wymaga inteligentnej koncepcji, odpowiedniego wyposażenia i regularnych szkoleń."

Stefan Dräger, Prezes Zarządu

Rozwiązania w zakresie koncepcji ewakuacji i ratownictwa górniczego

Praca w kopalni wiąże się z wieloma wyzwaniami i potencjalnymi zagrożeniami. Wypadki w kopalniach mogą mieć katastrofalne skutki. W nagłych przypadkach konieczne jest jak najszybsze zapewnienie ludziom bezpieczeństwa i zapobieżenie większym szkodom w kopalni. Aby być przygotowanym na takie sytuacje kryzysowe, firma Dräger oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie ewakuacji i ratownictwa - dostosowane do konkretnych środowisk pracy, warunków i różnych scenariuszy ratownictwa.

Światło w środku broszury o tunelu

Bezpieczeństwo, na którym można polegać pod ziemią

Kiedy pracujesz pod ziemią w ograniczonych przestrzeniach, bez względu na to, jakie środki ostrożności są podejmowane, nigdy nie można wykluczyć w stu procentach, że coś pójdzie nie tak. Komory schronienia Dräger mogą być wsparciem w takich sytuacjach. Dowiedz się, jak różne rozmiary i funkcje pomogą Ci utrzymać się po bezpiecznej stronie życia zawodowego - nawet w najgorszej sytuacji. (Broszura w jęz. angielskim).

Pobierz broszurę

Tematy pokrewne

A focus on underground and mine safety during tunnelling operations

Sprzęt ratowniczy dla górnictwa

Miner wears a Dräger Oxy 6000 MK II oxygen self rescuer on his belt

Aparaty regeneracyjne

Industrial worker checks Dräger X-am 3500 portable gas detector screen

Przenośna detekcja gazów

Poziomy gazu mierzone za pomocą Dräger X-pid 9000/9500 przy ograniczonym wejściu do pomieszczenia

Wejście do przestrzeni zamkniętych

Sytuacje awaryjne nie są jedynym czasem, kiedy trzeba być ostrożnym: codzienna praca w przestrzeniach zamkniętych wymaga uwagi, nawet w normalnych warunkach. Przyjrzyj się bliżej naszym poradom dotyczącym bezpieczeństwa w takich miejscach, aby zminimalizować ryzyko.

Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z nami

Contact us

Dräger Polska Sp. z o.o.

ul. Posag 7 Panien 1
02-495 Warszawa
e-mail: info.polska@draeger.com

tel.: 22 243 06 58 / fax: 22 243 06 59

Zadzwoń do nas od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00

Centrum Serwisowe:

e-mail: serwis.polska@draeger.com

800 20 44 20