Dräger – mapowanie pożarów i wycieków gazu

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i swobodnego rozwijania działalności, konieczne jest przygotowanie się na wypadek niebezpiecznych sytuacji. Rozwiązania do mapowania pożarów i wycieków gazu Dräger pozwalają ocenić i przeanalizować ryzyko, tak aby możliwe było skuteczne wykrywanie zagrożeń.

Za pomocą oferowanych przez nas produktów można uruchomić nową instalację lub rozbudować dotychczasową, a tym samym zabezpieczyć monitorowane obszary przed wyciekiem palnych lub toksycznych gazów. Zaawansowane narzędzia Dräger gwarantują precyzyjne obrazowanie zagrożeń, umożliwiają ocenę ryzyka i pozwalają dobrać odpowiednie rozwiązania.

Zalety:

● Powiększenie obszaru objętego nadzorem

● Większe bezpieczeństwo na terenie zakładu

● Wyższa produktywność

● Niższe koszty instalacji

Mapowanie wycieków gazu i obliczeniowa mechanika płynów (CFD)

Mapowanie wycieków gazu
Mapowanie wycieków gazu
Mapowanie wycieków gazu
Mapowanie wycieków gazu

Oparte na analizie ryzyka mapowanie wycieków gazu

Najważniejszymi elementami każdego planu ochrony przed wyciekami gazu są skuteczna wentylacja i zdolność do rozpraszania gazu. Oparte na analizie ryzyka mapowanie wycieków gazu wykorzystuje obliczeniową mechanikę płynów (CFD), która pozwala zbadać przepływ cieczy na podstawie właściwości fizycznych, takich jak natężenie wycieku, prędkość i kierunek wiatru czy częstotliwość. Zgromadzone dane służą następnie do określenia obszarów, w których występuje większe ryzyko pojawienia się wycieku gazu, co usprawnia wykrywanie nieszczelności.

Zalety

● Identyfikacja głównych i drugorzędnych stref zagrożenia

● Obrazowanie 3D

● Natychmiastowe wyniki analizy

● Wysoka dokładność w przypadku złożonych instalacji

Draeger Pulsar 7000 Series

Dräger Pulsar 7000

Draeger PIR 7000

Dräger PIR 7000

Draeger-GasSecureGS01-01-D-42773-2015_1000.jpg

Zobacz pełen asortyment detektorów gazu

Doświadczenie Dräger w mapowaniu pożarów

Kierując się naszym doświadczeniem, pomożemy Ci rozmieścić detektory w takich miejscach, aby zapewniały jak najlepszą ochronę przed zagrożeniami. Mapowanie pożarów pozwala wskazać obszary, które są najbardziej narażone na objęcie ogniem i wystąpienie wycieku gazu, co umożliwia opracowanie skutecznego planu rozmieszczenia detektorów.

Zalety

● Obliczanie i wizualizacja stref zagrożonych pożarem

● Obrazowanie 3D

● Natychmiastowe wyniki analizy

● Wysoka dokładność w przypadku złożonych instalacji

Mapowanie pożarów
Draeger Flame 2500

Dräger Flame 2500 (IR3)

Draeger Flame 5000

Dräger Flame 5000

Flame-2000-D-5904-2016.jpg

Zobacz pełen asortyment detektorów płomienia

calculate-unit-costs-3-2.jpg

Sprawdź, ile zaoszczędzisz dzięki instalacji bezprzewodowej!

Oszacuj koszt inwestycji w bezprzewodowe urządzenia GasSecure GS01 i Dräger Polytron® 6100 EC WL.

Dysponujemy zasobami i danymi, które pozwolą zoptymalizować Twoją instalację

Mapowanie wycieków gazu

130 lat doświadczenia

Dräger ma 130-letnie doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań do wykrywania i eliminowania zagrożeń. Gromadzona przez dziesięciolecia wiedza pozwala naszym konsultantom skutecznie pomagać klientom w opracowaniu optymalnego planu wykrywania niebezpieczeństw związanych z ogniem i wyciekami gazu. Plan ten ułatwia przeprowadzenie analizy zagrożeń i zdolności operacyjnych (HAZOP), na podstawie której można na bieżąco identyfikować wszelkie zagrożenia na terenie zakładu.

Bezpieczeństwo Twoich pracowników i Twojego biznesu jest dla nas priorytetem.

Skontaktuj się z regionalnym przedstawicielem Dräger, aby umówić się na prezentację naszych produktów.

Skontaktuj się z nami

Contact us

Dräger Polska Sp. z o.o.

ul. Posag 7 Panien 1
02-495 Warszawa
e-mail: info.polska@draeger.com

tel.: 22 243 06 58 / fax: 22 243 06 59

Zadzwoń do nas od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00

Centrum Serwisowe:

e-mail: serwis.polska@draeger.com

800 20 44 20