Postępowanie z substancjami niebezpiecznymi i chemikaliami - Pracownik ubrany kombinezon ochronny Dräger CPS 7900 podczas awarii zaworu

Postępowanie z substancjami niebezpiecznymi i chemikaliami

Zapytaj eksperta

Ograniczenie narażenia na działanie substancji niebezpiecznych w miejscu pracy

Kiedy bezpośredni kontakt z niebezpiecznymi substancjami jest częścią codziennej rutyny, bezpieczeństwo sprowadza się do wiedzy o tym, z jakimi substancjami masz do czynienia, zrozumienia zagrożeń i umiejętności radzenia sobie w danej sytuacji - i, oczywiście, możliwości liczenia na niezawodność używanego sprzętu. Dlatego właśnie oferujemy Ci sprzęt, który spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa, jest łatwy w obsłudze i wygodny w użyciu. Wszystko to jest częścią naszego zaangażowania w dostarczanie produktów i rozwiązań, które pomogą Ci skutecznie zapobiegać wypadkom, zapewnić bezpieczeństwo Tobie i Twoim pracownikom oraz zapobiec przestojom w pracy. 

Substancje niebezpieczne i zagrożenia związane z narażeniem na ich działanie

Worker assesses facility for safety and maintenance

Rozpoznawanie i ocena sytuacji niebezpiecznych

Wiele operacji i procesów podczas rutynowej pracy na terenie zakładów przemysłowych wymaga precyzyjnego monitorowania i dodatkowej ochrony przed substancjami niebezpiecznymi. Operacje te obejmują wykrywanie wycieków, procedury czyszczenia, dekantację chemikaliów, wprowadzanie ich do pomieszczeń magazynowych, pracę w zamkniętych przestrzeniach lub silosach. Często są to prace w obecności pyłów gromadzących się w procesie produkcji.

Wyposażeni w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, nabytą wiedzę po odbyciu praktycznych szkoleń i precyzyjną technologię pomiaru gazów, mogą Państwo zaprojektować te procesy, aby były bezpieczne i efektywne.

Pracownicy noszą maski ochronne Dräger X-plore 1700 oraz okulary ochronne Dräger X-pect 8300.

Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy

W wielu zakładach przemysłowych obecność substancji niebezpiecznych znacznie zwiększa ryzyko zachorowania na raka lub inne problemy zdrowotne. Ale to nie jest kwestia przypadku - takim problemom zdrowotnym można zapobiec. Dowiedz się więcej o tym, jak substancje rakotwórcze dostają się do organizmu i sprawdź, jak możesz chronić swoich pracowników przed długotrwałymi konsekwencjami narażenia na ich działanie.

Dowiedz się więcej

Scenariusze narażenia podczas codziennej pracy

Kiedy narażenie na działanie substancji niebezpiecznych i chemicznych jest najbardziej prawdopodobne?

Dräger CPS 7900 suits protect workers from hazmat exposure

Otwieranie klap i zaworów oraz węży łączących jest najbardziej niebezpiecznym krokiem w operacjach załadunku i dekantacji, ponieważ mogą być uwalniane substancje niebezpieczne.

Pracownicy noszą kombinezony ochronne Dräger CPS 7900 odpowiednie do pracy w strefie Ex.

Kombinezony ochrony przeciwchemicznej oraz środki ochrony dróg oddechowych mogą ulec naładowaniu elektrycznemu podczas stosowania ich w strefach Ex.

Worker checks if hazmats are present in confined space entryway

Gdy pracownicy muszą sprawdzać wskazania wyświetlaczy urządzeń w strefach niebezpiecznych, mogą być narażeni na działanie substancji toksycznych przekraczających limity narażenia zawodowego.

Confined spaces can put workers at risk for hazmat exposure

Nagły wzrost stężenia gazów toksycznych w pomieszczeniach zamkniętych może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla pracowników.

Worker takes precautions when explosive substances are present

Nie można wykluczyć niezamierzonego wycieku w pomieszczeniach magazynowych z substancjami wybuchowymi.

Lab technician wears a mask to protect herself from hazmats

Praca z substancjami niebezpiecznymi w laboratoriach badawczych może prowadzić do krótkotrwałego nadmiernego narażenia na substancje niebezpieczne.

Substancje niebezpieczne: detekcja i ochrona

Dräger VOICE brings you relevant information on hazardous substances

Dräger VOICE: Twoja baza danych substancji niebezpiecznych

Dräger VOICE jest niezbędnym narzędziem do zdobycia fachowej wiedzy na temat bezpiecznego obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi. Dostarcza aktualnych informacji o ponad 1 500 substancjach niebezpiecznych i ich właściwościach fizykochemicznych - i pomaga chronić Twój zespół w środowisku pracy. Wystarczy wpisać nazwę substancji do bazy, aby uzyskać istotne informacje, w tym wartości graniczne narażenia w miejscu pracy, zalecane rozwiązania w zakresie wykrywania gazów oraz zalecane środki ochrony indywidualnej.

Dowiedz się więcej

Dräger koncentruje się na Państwa bezpieczeństwie - z zastosowaniem środków ochrony indywidualnej

Narażenie na działanie substancji niebezpiecznych i chemicznych stanowi zagrożenie dla zdrowia w każdym zakładzie przemysłowym. Praca w tych środowiskach wymaga dużej wiedzy i doświadczenia, jest też wyjątkowo odpowiedzialna. Ale to nie wszystko. Nasze produkty i rozwiązania z zakresu środków ochrony indywidualnej zapewniają skuteczne sposoby zapobiegania nadmiernemu narażeniu na działanie substancji niebezpiecznych.

Workers wear Dräger X-plore 1900 ppe face masks

Maski ochronne i filtry

Firefighters at the scene use Draeger PSS 7000 breathing apparatus

Niezależne aparaty oddechowe

People wearing respiratory protective equipment masks

Wyposażenie ochrony dróg oddechowych

Skontaktuj się z nami

Contact us

Dräger Polska Sp. z o.o.

ul. Posag 7 Panien 1
02-495 Warszawa
e-mail: info.polska@draeger.com

tel.: 22 243 06 58 / fax: 22 243 06 59

Zadzwoń do nas od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00

Centrum Serwisowe:

e-mail: serwis.polska@draeger.com

800 20 44 20