Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa w przemyśle - Bezpieczeństwo w miejscu pracy - kontrola szczelności za pomocą detektora gazu X-am 3000

Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa w przemyśle

Zapytaj eksperta

Rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo pracy w przemyśle

W ostatnich latach bezpieczeństwo i higiena pracy ulegają stałej poprawie w branży. Wciąż jednak istnieje duże pole do ich potencjalnej poprawy dzięki nowym możliwościom, jakie oferuje nowoczesna technologia - czy to w zakresie oceny ryzyka, lepszego monitorowania zagrożeń, czy też inteligentnego zarządzania danymi. Skorzystaj z naszego doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa w przemyśle, naszych praktycznych rozwiązań pomiarowych i ochronnych, jak również z naszej sprawdzonej jakości produktów Dräger.  

smart-safety-digital-measurement-3-2-dgt-2752-2020.jpg

Inteligentne bezpieczeństwo w pigułce

Od ponad 130 lat firma Dräger pomaga swoim klientom w zapewnieniu bezpieczeństwa i ciągłości działania. Przekształcamy technologię w inteligentne, praktyczne rozwiązania, tak aby procesy robocze były bardziej wydajne, a ludzie mogli bezpiecznie wrócić do domu po całym dniu pracy.

Dzięki rozwiązaniom Smart Safety pomagamy naszym klientom w cyfrowej transformacji, której celem jest inteligentniejsze działanie ich zakładów. Procesy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy w zakładzie, konserwacją, BHP i ochroną można usprawnić i zoptymalizować w celu osiągnięcia doskonałości operacyjnej dzięki urządzeniom sieciowym, standardowym interfejsom i niezawodnej łączności. Pozwala to uzyskać większą szybkość i przejrzystość codziennych operacji oraz zminimalizować czas przestojów.

Jesteś zainteresowany jednym z naszych rozwiązań?

Chetnie-pomozemy-3 3-2.jpg

Zaciekawił Cię jeden z naszych produktów? A może interesuje Cię kompleksowe rozwiązanie?

Skontaktuj się z nami już dziś i umów na rozmowę, spotkanie lub prezentację naszych produktów i rozwiązań w dogodnym miejscu i terminie.  

Napisz do nas lub zadzwoń: +22 243 06 58.

Chętnie pomożemy!

Wsparcie w zakresie bezpieczeństwa w przemyśle, aż do wizji "Zero Wypadków"

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy mają zasadnicze znaczenie dla poziomu ochrony pracowników i mienia w Twoim zakładzie. Wspieramy Cię w realizacji wizji "Zero wypadków" i zwiększaniu bezpieczeństwa pracowników, procesów i całego zakładu. Czynimy to dzięki ogromnemu know-how i wieloletniemu doświadczeniu w zakresie higieny pracy z rozwiązaniami bezpieczeństwa, doradztwem, innowacyjnym portfolio sprzętu służącego do detekcji i ochrony, jak również zintegrowanym i dostosowanym do indywidualnych potrzeb usługom.

Stacjonarna detekcja gazów

Rozwiązania stacjonarnej detekcji gazów

Przenośne detektory gazu

Przenośna detekcja gazów

Draeger CPS 7800 i Panorama Nova z Abil-L

Środki ochrony indywidualnej

Realizacja wizji "Zero Wypadków" dzięki rozwiązaniom bezpieczeństwa

Każdy zakład przemysłowy jest inny, a wraz z nim wyzwania związane z bezpieczeństwem na drodze do realizacji wizji "Zero Wypadków". Pomagamy Ci wyeliminować wypadki, jednocześnie zwiększając bezpieczne i higieniczne warunki pracy na wszystkich poziomach, ponieważ takie warunki pracy to nie tylko obowiązek prawny i moralny, ale także ekonomiczny. Zobacz w tym filmie, jak zespół Dräger Shutdown Safety Services wspiera klienta podczas przestoju technologicznego. (Film w jęz. angielskim).

Budowanie silnej kultury prewencji

Wizja "Zero Wypadków" to strategia eliminowania i zapobiegania wypadkom podczas pracy, szkodom powstałym na mieniu oraz chorobom zawodowym. Dowiedz się więcej o powstaniu tej wizji i jak możemy pomóc Ci zrealizować ją w Twoim zkładzie. (Film w jęz. angielskim).

Lepsza identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa w miejscu pracy zaczyna się tutaj

Łatwiejsza ocena zagrożeń
Matryca oceny ryzyka

Przy pomocy tego formularza możesz ocenić zagrożenia, mechanizmy kontrolne i inne czynniki, aby poznać potencjalne ryzyko.

Zrozumienie piktogramów CLP
Wyjaśnienie piktogramów z ostrzeżeniami

Podczas pracy z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi pomocne są ikony wskazujące na rodzaj i stopień zagrożenia związanego z tymi substancjami. Określają one również zachowania ostrożnościowe, które pomagają chronić zdrowie i środowisko. Dowiedz się więcej o tych użytecznych ikonach.

Zwiększenie bezpieczeństwa przemysłowego poprzez identyfikację zagrożeń Ex-/Tox-/Ox

Pracownicy w branży przemysłowej nigdy nie powinni wchodzić w kontakt z substancjami niebezpiecznymi bez środków ochrony indywidualnej. Dla różnych rodzajów kontaktu i substancji istnieją odpowiednie środki zabezpieczające. Niezależnie od tego, czy składujesz dużą ilość gazów o potencjale łatwopalnym, czy też potrzebujesz substancji chemicznych do dezynfekcji wody lub też używasz amoniaku do chłodzenia podczas procesu produkcyjnego. Podczas pracy w strefach zagrożenia atmosfera musi być stale monitorowana przy pomocy odpowiednich systemów i urządzeń do wykrywania gazów. Dowiedz się, w jaki sposób możemy Ci pomóc w realizacji tych różnych zadań z zakresu bezpieczeństwa w przemyśle.

Detektor gazu X-am 8000

Wykrywanie wycieków

Wycieki w obiekcie mogą być spowodowane zużyciem lub uszkodzeniami mechanicznymi rurociągów, pomp lub zaworów. Dla bezpieczeństwa pracowników i samego obiektu niezwykle ważne jest, aby te uszkodzenia zostały zlokalizowane jak najszybciej i jak najdokładniej. Nasze przenośne i stacjonarne rozwiązania w zakresie detekcji gazów mierzą różne gazy, jak i ostrzegają w porę o możliwych nieszczelnościach.

Najważniejsze informacje o produktach pokrewnych

Detektor gazu X-am 3500

Dräger X-am® 3500

Detektor od 1 do 4 gazów niezawodnie wykrywa gazy i pary palne oraz O2, CO, H2S, NO2 i SO2. Innowacyjna konstrukcja sygnalizacyjna i szeroki zakres akcesoriów zapewniają optymalne bezpieczeństwo i łatwą obsługę.

Stacjonarny detektor gazu Polytron 7000

Dräger Polytron 7000

Dräger Polytron® 7000 jest detektorem gazów, który może być stosowany do wszystkich aplikacji pomiaru gazów toksycznych i tlenu na jednej platformie.

Stacjonarny detektor gazu Draeger Polytron 8100 EC

Dräger Polytron 8100 EC

Polytron® 8100 EC jest najwyższej klasy przetwornikiem przeciwwybuchowym firmy Dräger do wykrywania gazów toksycznych lub tlenu. Zastosowano w nim wysokowydajny przetwornik elektrochemiczny DrägerSensor® typu "plug and play" do wykrywania określonych gazów.

Pomiary gazów detektorem gazu X-am 8000 z aplikacją CSE Connect

Pomiary dopuszczające

Prawidłowy i starannie wykonany pomiar przed wejściem do przestrzeni zamkniętych czy też kontenerów jest jednym z najważniejszych środków bezpieczeństwa. Jest on również istotny podczas oceny ryzyka przeprowadzanej przy każdym wejściu do takich pomieszczeń. W dobie cyfrowej transmisji danych zmieniają się zadania związane z pomiarami dopuszczającymi - od skomplikowanej dokumentacji ręcznej i długich dróg do pokonania, do płynnego przetwarzania zadań.

Najważniejsze informacje o wybranych produktach

Detektor gazu X-am-8000

Dräger X-am® 8000

Pomiar prześwitu jest łatwy i wygodny: Detektor gazu od 1 do 7 wykrywa gazy toksyczne i palne oraz opary i tlen - zarówno w trybie pompowania, jak i dyfuzji.

Detektor gazu X-pid 9000-9500

Dräger X-pid® 9000/9500

Idealny dla użytkowników, którzy często przeprowadzają testy na obecność niebezpiecznych substancji toksycznych. Lotne związki organiczne (VOC) są rakotwórcze nawet w najmniejszych stężeniach.

Aplikacja do detektora gazu CSE Connect

CSE Connect

To rozwiązanie programowe digitalizuje wymianę informacji podczas procedur pomiaru prześwitu. Transfer danych pomiędzy aplikacją na smartfon a aplikacją internetową odbywa się poprzez połączenie w chmurze.

Przenośne detektory gazu

Osobisty monitoring powietrza

W wielu środowiskach przemysłowych pracownicy muszą być bardzo świadomi narażenia na gazy, opary lub brak tlenu. Bardzo ważne są dla nich osobiste przenośne detektory i analizatory gazów. Muszą oni być w stanie wykrywać, mierzyć, monitorować i reagować na wszelkie gazy znajdujące się w otoczeniu. Nasze jedno- i wielogazowe przenośne detektory są w stanie wykryć szeroką gamę gazów.

Podręcznik dotyczący czujników i przenośnych przyrządów pomiarowych Dräger
Podręcznik dotyczący czujników i przenośnych przyrządów pomiarowych Dräger

Niezbędny towarzysz, który stanowi cenną pomoc w codziennej pracy. (Podręcznik w jęz. angielskim). 

Dräger-Tubes & CMS-Handbook
Dräger-Tubes & CMS-Handbook

Nasz obszerny podręcznik pomoże znaleźć odpowiednią rurkę wskaźnikową Dräger dla wymaganej przez Państwa substancji niebezpiecznej. (Podręcznik w jęz. polskim).

Najważniejsze informacje o wybranych produktach

Detektor gazu Pac 8000

Dräger Pac® 8000

To jednogazowe, osobiste urządzenie do wykrywania pojedynczych gazów jest niezawodnym i precyzyjnym przyrządem, który wykrywa niebezpieczne stężenia 29 różnych gazów, w tym gazów specjalnych, takich jak NO2, O3 lub COCl2.

Detektor gazu X-am 5000

Dräger X-am® 5000

Opracowany specjalnie dla potrzeb indywidualnego monitoringu, ten 1- do 5-gazowy detektor niezawodnie mierzy gazy i opary palne, jak również tlen i szkodliwe stężenia gazów toksycznych, oparów organicznych, zapachów i amin.

Stacjonarna detekcja gazu przy pomocy Polytron 3000

Monitorowanie obszaru

Zmniejszenie zagrożenia wybuchem gazów lub nadmierną ekspozycją na zagrożenia toksyczne: nasza pełna oferta stacjonarnych detektorów gazów obejmuje rozszerzony zakres detektorów gazów toksycznych, palnych oraz tlenu, które współpracują z naszymi systemami sterującymi i innymi elementami, nawet z urządzeniami innych producentów.

Planowanie stacjonarnego systemu detekcji gazów

Stacjonarne rozwiązania w zakresie wykrywania gazów

Z naszego ponad 70 letniego doświadczenia i rozwoju naszych sprawdzonych czujników DrägerSensors wiemy, że stacjonarne systemy wykrywania ognia i gazu są tylko tak skuteczne, jak dobre są projekty ich wykonania. W tym celu, pracujemy w ścisłej współpracy z naszymi klientami, aby zapewnić doradztwo podczas całego procesu - od konsultacji, poprzez projekt, realizację i wdrożenie. W ten sposób mogą Państwo uzyskać najlepszy możliwy system ostrzegania przed gazem dla swoich indywidualnych potrzeb.

kat-przemysl-4-3.png

Katalog produktów

Poznaj nasze wybrane produkty i rozwiązania służące poprawie bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych.

Pobierz katalog

Znalezienie odpowiedniego wyposażenia ochronnego dla indywidualnych zastosowań

W typowym zakładzie przemysłowym wykonuje się wiele czynności roboczych, w których pracownicy mogą być narażeni na działanie toksycznych pyłów, aerozoli lub oparów. Na przykład podczas szlifowania, malowania lub uszczelniania różnych elementów obiektu. Odpowiedni sprzęt ochronny, taki jak kombinezony ochronne lub maski oczyszczające powietrze, minimalizuje ryzyko uszczerbku na zdrowiu i przyczynia się do bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dziesięć rzeczy, które musisz wiedzieć o kombinezonach do ochrony chemicznej

Dziesięć rzeczy, które musisz wiedzieć o kombinezonach ochrony przeciwchemicznej (Artykuł w jęz. angielskim).

Pobierz

Środki ochrony indywidualnej

Aparat oczyszczający powietrze do oddychania X-plore 8700

Sprzęt ochrony dróg oddechowych

draeger-spc4x00-serie-3-2-D-8568-2018.jpg

Kombinezony przeciwbryzgowe

Ubranie ochronne przed substancjami chemicznymi Dräger CPS 7900

Kombinezony Hazmat

Hełm ochronny Dräger HPS 3500

Ochrona głowy

Wiedza i doradztwo w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy

Baza danych substancji niebezpiecznych Voice

Wyszukiwarka produktów bezpieczeństwa oparta na systemie identyfikacji materiałów niebezpiecznych

Nowa baza danych Dräger VOICE zawiera istotne informacje na temat ważnych substancji niebezpiecznych wraz z powiązanymi produktami bezpieczeństwa: wyposażeniem ochronnym oraz technologii wykrywania gazów.

Kombinezony ochronne

Znajdź odpowiedni kombinezon ochrony przeciwchemicznej

Przy pomocy naszego narzędzia znajdą Państwo optymalny kombinezon ochronny, który spełni indywidualne wymagania. (Narzędzie w jęz. angielskim).

Świat ochrony dróg oddechowych

Świat ochrony dróg oddechowych

Świat ochrony dróg oddechowych Dräger poprowadzi Cię przez wybór odpowiedniego sprzętu ochrony dróg oddechowych do każdego zadania

Technik serwisu naprawia detektory gazów

Serwis Dräger

Wierzymy, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo Państwa pracowników i systemów, zamawianie dobrych produktów jest tylko jednym z elementów. Urządzenia służące bezpieczeństwu tylko wtedy działają optymalnie, gdy są prawidłowo skalibrowane i poddawane regularnej konserwacji.

Skontaktuj się z nami

Contact us

Dräger Polska Sp. z o.o.

ul. Posag 7 Panien 1
02-495 Warszawa
e-mail: info.polska@draeger.com

tel.: 22 243 06 58 / fax: 22 243 06 59

Zadzwoń do nas od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00

Centrum Serwisowe:

e-mail: serwis.polska@draeger.com

800 20 44 20