Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa w przemyśle - Bezpieczeństwo w miejscu pracy - kontrola szczelności za pomocą X-am 3000

Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa w przemyśle

Zapytaj eksperta

Rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo pracy w przemyśle

W ostatnich latach bezpieczeństwo i higiena pracy ulegają stałej poprawie w branży. Wciąż jednak istnieje duże pole do ich potencjalnej poprawy dzięki nowym możliwościom, jakie oferuje nowoczesna technologia - czy to w zakresie oceny ryzyka, lepszego monitorowania zagrożeń, czy też inteligentnego zarządzania danymi. Skorzystaj z naszego doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa w przemyśle, naszych praktycznych rozwiązań pomiarowych i ochronnych, jak również z naszej sprawdzonej jakości produktów Dräger.  

Wsparcie w zakresie bezpieczeństwa w przemyśle, aż do wizji "Zero Wypadków"

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy mają zasadnicze znaczenie dla poziomu ochrony pracowników i mienia w Twoim zakładzie. Wspieramy Cię w realizacji wizji "Zero wypadków" i zwiększaniu bezpieczeństwa pracowników, procesów i całego zakładu. Czynimy to dzięki ogromnemu know-how i wieloletniemu doświadczeniu w zakresie higieny pracy z rozwiązaniami bezpieczeństwa, doradztwem, innowacyjnym portfolio sprzętu służącego do detekcji i ochrony, jak również zintegrowanym i dostosowanym do indywidualnych potrzeb usługom.

Fixed gas detection solutions

Rozwiązania stacjonarnej detekcji gazów

Portable gas detection

Przenośna detekcja gazów

Draeger CPS 7800 with Panorama Nova and Abil-L

Środki ochrony indywidualnej

Realizacja wizji "Zero Wypadków" dzięki rozwiązaniom bezpieczeństwa

Każdy zakład przemysłowy jest inny, a wraz z nim wyzwania związane z bezpieczeństwem na drodze do realizacji wizji "Zero Wypadków". Pomagamy Ci wyeliminować wypadki, jednocześnie zwiększając bezpieczne i higieniczne warunki pracy na wszystkich poziomach, ponieważ takie warunki pracy to nie tylko obowiązek prawny i moralny, ale także ekonomiczny. Zobacz w tym filmie, jak zespół Dräger Shutdown Safety Services wspiera klienta podczas przestoju technologicznego. (Film w jęz. angielskim).

Budowanie silnej kultury prewencji

Wizja "Zero Wypadków" to strategia eliminowania i zapobiegania wypadkom podczas pracy, szkodom powstałym na mieniu oraz chorobom zawodowym. Dowiedz się więcej o powstaniu tej wizji i jak możemy pomóc Ci zrealizować ją w Twoim zkładzie. (Film w jęz. angielskim).

Lepsza identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa w miejscu pracy zaczyna się tutaj

Matryca oceny ryzyka
Łatwiejsza ocena zagrożeń

Przy pomocy tego formularza możesz ocenić zagrożenia, mechanizmy kontrolne i inne czynniki, aby poznać potencjalne ryzyko.

Pobierz formularz

Zrozumienie piktogramów CLP infograficznych
Zrozumienie piktogramów CLP

Podczas pracy z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi pomocne są ikony wskazujące na rodzaj i stopień zagrożenia związanego z tymi substancjami. Określają one również zachowania ostrożnościowe, które pomagają chronić zdrowie i środowisko. Dowiedz się więcej o tych użytecznych ikonach.

Pobierz infografikę

Zwiększenie bezpieczeństwa przemysłowego poprzez identyfikację zagrożeń Ex-/Tox-/Ox

Pracownicy w branży przemysłowej nigdy nie powinni wchodzić w kontakt z substancjami niebezpiecznymi bez środków ochrony indywidualnej. Dla różnych rodzajów kontaktu i substancji istnieją odpowiednie środki zabezpieczające. Niezależnie od tego, czy składujesz dużą ilość gazów o potencjale łatwopalnym, czy też potrzebujesz substancji chemicznych do dezynfekcji wody lub też używasz amoniaku do chłodzenia podczas procesu produkcyjnego. Podczas pracy w strefach zagrożenia atmosfera musi być stale monitorowana przy pomocy odpowiednich systemów i urządzeń do wykrywania gazów. Dowiedz się, w jaki sposób możemy Ci pomóc w realizacji tych różnych zadań z zakresu bezpieczeństwa w przemyśle.

Industrial safety - Portable Gas Detection with X-am 8000

Wykrywanie wycieków

Wycieki w obiekcie mogą być spowodowane zużyciem lub uszkodzeniami mechanicznymi rurociągów, pomp lub zaworów. Dla bezpieczeństwa pracowników i samego obiektu niezwykle ważne jest, aby te uszkodzenia zostały zlokalizowane jak najszybciej i jak najdokładniej. Nasze przenośne i stacjonarne rozwiązania w zakresie detekcji gazów mierzą różne gazy, jak i ostrzegają w porę o możliwych nieszczelnościach.

Najważniejsze informacje o produktach pokrewnych

Draeger X-am 3500

Dräger X-am® 3500

Detektor od 1 do 4 gazów niezawodnie wykrywa gazy i pary palne oraz O2, CO, H2S, NO2 i SO2. Innowacyjna konstrukcja sygnalizacyjna i szeroki zakres akcesoriów zapewniają optymalne bezpieczeństwo i łatwą obsługę.

Draeger Polytron 7000

Dräger Polytron 7000

Dräger Polytron® 7000 jest detektorem gazów, który może być stosowany do wszystkich aplikacji pomiaru gazów toksycznych i tlenu na jednej platformie.

Draeger Polytron 8100 EC

Dräger Polytron 8100 EC

Polytron® 8100 EC jest najwyższej klasy przetwornikiem przeciwwybuchowym firmy Dräger do wykrywania gazów toksycznych lub tlenu. Zastosowano w nim wysokowydajny przetwornik elektrochemiczny DrägerSensor® typu "plug and play" do wykrywania określonych gazów.

Znalezienie odpowiedniego wyposażenia ochronnego dla indywidualnych zastosowań

W typowym zakładzie przemysłowym wykonuje się wiele czynności roboczych, w których pracownicy mogą być narażeni na działanie toksycznych pyłów, aerozoli lub oparów. Na przykład podczas szlifowania, malowania lub uszczelniania różnych elementów obiektu. Odpowiedni sprzęt ochronny, taki jak kombinezony ochronne lub maski oczyszczające powietrze, minimalizuje ryzyko uszczerbku na zdrowiu i przyczynia się do bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dziesięć rzeczy, które musisz wiedzieć o kombinezonach do ochrony chemicznej

Dziesięć rzeczy, które musisz wiedzieć o kombinezonach ochrony przeciwchemicznej (Artykuł w jęz. angielskim).

Pobierz

Środki ochrony indywidualnej

Dräger's Respiratory Protective Equipment X-plore 8700

Sprzęt ochrony dróg oddechowych

Workers wear Dräger CPS 7900 protective suits while handling hazardous materials

Kombinezony Hazmat

Firefighters use Dräger HPS 3500 head protection gear

Ochrona głowy

Wiedza i doradztwo w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy

ipad-with-voice-visual-3-2.jpg

Wyszukiwarka produktów bezpieczeństwa oparta na systemie identyfikacji materiałów niebezpiecznych

Nowa baza danych Dräger VOICE zawiera istotne informacje na temat ważnych substancji niebezpiecznych wraz z powiązanymi produktami bezpieczeństwa: wyposażeniem ochronnym oraz technologii wykrywania gazów.

Safe handling of hazardous substances workers in chemical protection suits

Znajdź odpowiedni kombinezon ochrony przeciwchemicznej

Przy pomocy naszego narzędzia znajdą Państwo optymalny kombinezon ochronny, który spełni indywidualne wymagania. (Narzędzie w jęz. angielskim).

World of respiratory protection

Świat ochrony dróg oddechowych

Świat ochrony dróg oddechowych Dräger poprowadzi Cię przez wybór odpowiedniego sprzętu ochrony dróg oddechowych do każdego zadania

draeger-services-technician-carries-out-maintenance-on-devices-16-6-d-14827-2017

Serwis Dräger

Wierzymy, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo Państwa pracowników i systemów, zamawianie dobrych produktów jest tylko jednym z elementów. Urządzenia służące bezpieczeństwu tylko wtedy działają optymalnie, gdy są prawidłowo skalibrowane i poddawane regularnej konserwacji.

Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z nami

Contact us

Dräger Polska Sp. z o.o.

ul. Posag 7 Panien 1
02-495 Warszawa
e-mail: info.polska@draeger.com

tel.: 22 243 06 58 / fax: 22 243 06 59

Zadzwoń do nas od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00

Centrum Serwisowe:

e-mail: serwis.polska@draeger.com

800 20 44 20