Podstawowa wiedza: ochrona układu oddechowego przed toksynami znajdującymi się w powietrzu - Rodzaje zanieczyszczeń powietrza: toksyny w powietrzu w miejscu pracy

Podstawowa wiedza: ochrona układu oddechowego przed toksynami znajdującymi się w powietrzu

Zapytaj eksperta

Dlaczego zanieczyszczenie powietrza w miejscu pracy jest tak niebezpieczne?

Szczególnie w miejscu pracy wdychanie zanieczyszczonego powietrza może prowadzić do długotrwałego uszkodzenia narządów oddechowych i całego organizmu. Kiedy niebezpieczne substancje, takie jak mikrocząsteczki, gazy i opary przedostają się do krwiobiegu przez płuca, często prowadzą do chorób zawodowych, takich jak azbestoza, astma lub rak.

We wszystkich gałęziach przemysłu miejsca pracy mogą być narażone na różnego rodzaju zanieczyszczenia powietrza, które mogą mieć bardzo różne przyczyny i skutki: począwszy od budowy dróg i górnictwa, poprzez obróbkę drewna lub metalu czy też stosowanie gazów i substancji chemicznych w procesach produkcyjnych, ale także podczas procesów chemiczno-biologicznych, jakie mają miejsce np. w oczyszczalniach ścieków. Gazy spalinowe z silników i maszyn są również znane jako źródło zanieczyszczenia powietrza.

Aby skutecznie zapobiegać narażeniu na działanie zanieczyszczeń w miejscu pracy, należy być świadomym zagrożeń związanych z chorobami zawodowymi i podejmować niezbędne środki ostrożności.

Rodzaje zanieczyszczeń powietrza w miejscu pracy, które wymagają stosowania ochrony układu oddechowego

Szkodliwe zanieczyszczenia powietrza to często toksyny będące substancjami lub związkami, które są szkodliwe dla ludzi, zwierząt, roślin, organizmów lub całych ekosystemów.

Takie niebezpieczne substancje dzielą się na dwie kategorie: substancje występujące naturalnie (takie jak pył mineralny) lub substancje syntetyczne i sztucznie wytwarzane (takie jak spaliny pojazdów).

Jeżeli organizm ludzki jest narażony na działanie toksyn, mogą one powodować choroby związane z pracą, takie jak azbestoza, astma, a nawet rak.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy rodzaje zanieczyszczeń powietrza pochodzących z aerozoli, oparów, włókien, dymu i pyłu mają istotne znaczenie i zostały pokrótce przedstawione poniżej:

Typy zanieczyszczenia powietrza - ciało i pył

Czym jest kurz i drobny pył?

Kurz to powszechna nazwa oznaczająca drobne cząstki stałe, które rozprzestrzeniają się w powietrzu (cząstki unoszące się w powietrzu). Jeżeli średnica cząstek jest mniejsza niż 2,5 mikrometrów, są one klasyfikowane jako drobny pył. 

Mikrocząsteczki są dalej klasyfikowane w dwóch grupach, jako pył submikronowy i ultradrobny. 

Drobny pył powstaje podczas procesów chemicznych, spalania czy w wyniku kondensacji gorących gazów. Cząstki takie mają małą masę i bardzo szybko łączą się w większe cząstki. 

Ochrona układu oddechowego jest konieczna podczas zadań, w których powstają duże stężenia pyłu, takich jak szlifowanie, zamiatanie lub wiercenie. Maski oddechowe chronią przed wdychaniem pyłu, np. krzemionkowym lub niebezpiecznego azbestowego.

Znajdź ochronę oddechową dostosowaną do swoich potrzeb

Przewodnik wyboru

Typy zanieczyszczenia powietrza - ciało i dym

Czym jest dym?

Dym jest aerozolem, który jest rozproszony w formie mikroskopijnej i składa się z gazów spalinowych, cząsteczek pyłu i kropli pary wodnej. Zazwyczaj uwalniany jest w procesie spalania. Dym jest zawsze mieszaniną substancji stałych i gazowych.

Spaliny z zakładów przemysłowych są często nazywane gazami spalinowymi. Poważne zatrucie dymem może wystąpić w pożarach mieszkań lub poprzez gazy spalinowe w niewentylowanych pomieszczeniach.

Również strażacy i ekipy ratownicze mają do czynienia z dymem i dlatego muszą najpierw chronić własne życie za pomocą aparatów oddechowych zapewniających powietrzne do oddychania. W sytuacjach ekstremalnych kaptury lub aparaty ucieczkowe mogą pomóc, gdy pracownicy muszą zapewnić sobie bezpieczeństwo.

Znajdź ochronę oddechową dostosowaną do swoich potrzeb

Przewodnik wyboru

Typy zanieczyszczenia powietrza - ciało i opary

Czym są opary?

Opary definiuje się jako gaz, który na ogół pozostaje w kontakcie z cieczą lub fazą stałą, z której powstał w wyniku odparowania.

Z czasem osiągana jest równowaga dynamiczna, w której dokładnie taka sama objętość cząstek ciekłych lub stałych wchodzi w stan gazowy, jak w przypadku gazu. W tym momencie para osiąga poziom nasycenia.

Chociaż para gazowa jest niewidoczna, termin "para" jest zwykle używany w odniesieniu do widocznej mieszaniny powietrza i mikroskopijnych kropelek cieczy. 

LZO (lotne związki organiczne) to opary np. rozpuszczalników takich jak farby, lakiery, kleje lub środki do konserwacji drewna, które w miejscu pracy mogą być szczególnie problematyczne.

Znajdź ochronę oddechową dostosowaną do swoich potrzeb

Przewodnik wyboru

Typy zanieczyszczenia powietrza - ciało i mgła

Czym jest mgła?

Pojęcie to odnosi się do niejednorodnej mieszaniny, w której mikroskopijne ciekłe kropelki są rozproszone w gazie. Jednym z przykładów są kropelki wody w powietrzu. Substancje te są tak luźno wymieszane ze sobą, że poszczególne składniki można odróżnić gołym okiem. Różne obszary mieszaniny mają różne właściwości (takie jak kolor, gęstość i stan skupienia) od obszarów przyległych.

Mgła i aerozole stają się niebezpieczne dla zdrowia, gdy cząsteczki są wdychane głęboko do płuc. Nawet stosowanie środków z puszek jednorazowego użytku z łatwopalnymi czy wysoce łatwopalnymi składnikami (np. spray antykorozyjny) może stanowić problem w miejscu pracy. Innym przykładem są mgły olejowe pochodzące z operacji cięcia lub szlifowania oraz kwas. Należy unikać wdychania takich aerozoli.

Znajdź ochronę oddechową dostosowaną do swoich potrzeb

Przewodnik wyboru

Typy zanieczyszczenia powietrza - ciało i gazy

Czym są gazy?

Ściśle rzecz biorąc, substancja jest "gazem", gdy masa złożona z tej substancji występuje w stanie skupienia gazowego w temperaturze 20°C i pod ciśnieniem 1 bar (znanym również jako stan standardowy). Kiedy to nastąpi, cząsteczki substancji mogą się całkowicie swobodnie poruszać, a masa całkowicie i równomiernie wypełnia dostępną przestrzeń. 

Substancje gazowe mogą być toksyczne lub wybuchowe. Nawet pozornie nieszkodliwe gazy stają się pośrednio niebezpieczne dla życia, jeśli wypierają tlen. W wielu przypadkach zaleca się przed wejściem do środka wykonanie pomiarów powietrza w zamkniętych pomieszczeniach, w których podejrzewa się obecność gazu. Poza detektorami gazów, aparaty filtrujące powietrze lub aparaty oddechowe wspomagają pracowników w takich sytuacjach.

Znajdź ochronę oddechową dostosowaną do swoich potrzeb

Przewodnik wyboru

Choroby zawodowe powstające w wyniku zanieczyszczenia powietrza

Powszechne choroby zawodowe związane z zanieczyszczeniem powietrza w miejscu pracy

Jeżeli z występującymi w miejscu pracy substancjami niebezpiecznymi nie postępuje się ostrożnie, ich działanie może mieć trwały wpływ na zdrowie człowieka. Efekty tego mogą mieć różne formy; płuca i inne wrażliwe organy są szczególnie narażone na te skutki. W wielu przypadkach poważne konsekwencje mogą pozostać niewykryte przez wiele lat.

Dlatego tak ważne jest przestrzeganie instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy.

Wielu powszechnych chorób związanych z pracą, takich jak te wymienione poniżej, można uniknąć poprzez odpowiednie środki zapobiegawcze, jak przykładowo skuteczna ochrona dróg oddechowych:

  • Astma
  • Pylica krzemowa płuc
  • Azbestoza prowadząca do raka
  • Alergie

Materiały do pobrania

Podręcznik do pobrania

Wprowadzenie do ochrony oddechowej

Jeśli substancje niebezpieczne występują w Twoim miejscu pracy w zbyt wysokim stężeniu lub jeśli poziom tlenu jest zbyt niski, potrzebujesz odpowiedniej ochrony dróg oddechowych. W naszym podręczniku znajdziesz podstawowe informacje o zasadach ochrony układu oddechowego.

Pobierz podręcznik

Więcej na temat ochrony układu oddechowego

Ochrona dróg oddechowych

Rodzaje ochrony układu oddechowego

Odpowiedni sprzęt ochrony układu oddechowego zależy od rodzaju substancji niebezpiecznych, ich stężenia, środowiska i czasu użytkowania. Tutaj można dowiedzieć się wszystkiego o poszczególnych rodzajach i sposobie ich doboru.

Bezpieczne oddychanie w obecności dymu

Bezpieczne stosowanie ochrony układu oddechowego

Każde urządzenie działa niezawodnie tylko wtedy, gdy jest prawidłowo stosowane. Nasi eksperci z dziedziny ochrony oddechowej przygotowali zbiór praktycznych wskazówek i podstawowych informacji w tej materii.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Dräger Polska Sp. z o.o.

ul. Posag 7 Panien 1
02-495 Warszawa
e-mail: info.polska@draeger.com

tel.: 22 243 06 58 / fax: 22 243 06 59

Zadzwoń do nas od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00

Centrum Serwisowe:

e-mail: serwis.polska@draeger.com

800 20 44 20