Bezpieczna praca z substancjami niebezpiecznymi - Pracownik w kombinezonie ochronnym podczas pracy z materiałami niebezpiecznymi

Bezpieczna praca z substancjami niebezpiecznymi

Zapytaj eksperta

Praca z materiałami niebezpiecznymi: ochrona pracowników na pierwszym miejscu

W wielu miejscach pracy kontakt z substancjami niebezpiecznymi to codzienność. W takich przypadkach pracownicy mogą być narażeni na zagrożenia związane z wybuchem lub substancjami rakotwórczymi w szkodliwych stężeniach. W różnych obszarach zastosowań występują również zagrożenia związane z substancjami toksycznymi oraz niedoborem tlenu. Dzięki wyposażeniu w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, precyzyjny detektor gazu i praktyczne szkolenie procesy te można przeprowadzić bezpiecznie i efektywnie. Sprzęt do pracy z substancjami niebezpiecznymi firmy Dräger stanowi gwarancję bezpieczeństwa.

Rozpoznawanie i ocena sytuacji niebezpiecznych

Rozpoznawanie i ocena sytuacji niebezpiecznych z Dräger

Wiele procedur i procesów występujących w codziennej pracy, takich jak procedury czyszczenia czy dekantacja chemikaliów, wymaga ścisłego monitorowania i dodatkowej ochrony przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Punkty krytyczne można określić na podstawie oceny ryzyka w miejscu pracy. 

5 kroków do wykonania w ramach oceny ryzyka:

Krok 1: Identyfikacja zagrożeń
Krok 2: Ustalenie, kto może zostać poszkodowany i w jaki sposób
Krok 3: Ocena ryzyka i określenie środków ostrożności
Krok 4: Udokumentowanie ustaleń i wprowadzenie ich w życie
Krok 5: Przegląd oceny i w razie potrzeby aktualizacja

Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi postępowania z materiałami niebezpiecznymi

Ochrona przed materiałami niebezpiecznymi
Skutki działania substancji niebezpiecznych

Praca z materiałami niebezpiecznymi może oddziaływać na organizm człowieka w trojaki sposób:
1) Wpływ na stan świadomości

2) Wpływ na narządy i funkcje życiowe

3) Podrażnienia skóry lub urazy mechaniczne.

PDF 346 KB

Pobierz infografikę

Infografika z piktogramami CLP i oznaczeniami substancji niebezpiecznych
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Dowiedz się więcej o różnych klasach materiałów niebezpiecznych i oznaczeniach występujących na etykietach substancji potencjalnie niebezpiecznych dzięki naszej infografice.

PDF 232 KB

Pobierz infografikę

Scenariusze narażenia podczas codziennej pracy

Kiedy narażenie na działanie substancji niebezpiecznych i chemicznych jest najbardziej prawdopodobne?

Dräger CPS 7900 suits protect workers from hazmat exposure

Otwieranie klap i zaworów oraz węży łączących jest najbardziej niebezpiecznym krokiem w operacjach załadunku i dekantacji, ponieważ mogą być uwalniane substancje niebezpieczne.

Pracownicy noszą kombinezony ochronne Dräger CPS 7900 odpowiednie do pracy w strefie Ex.

Kombinezony ochrony przeciwchemicznej oraz środki ochrony dróg oddechowych mogą ulec naładowaniu elektrycznemu podczas stosowania ich w strefach Ex.

Worker checks if hazmats are present in confined space entryway

Gdy pracownicy muszą sprawdzać wskazania wyświetlaczy urządzeń w strefach niebezpiecznych, mogą być narażeni na działanie substancji toksycznych przekraczających limity narażenia zawodowego.

Confined spaces can put workers at risk for hazmat exposure

Nagły wzrost stężenia gazów toksycznych w pomieszczeniach zamkniętych może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla pracowników.

Worker takes precautions when explosive substances are present

Nie można wykluczyć niezamierzonego wycieku w pomieszczeniach magazynowych z substancjami wybuchowymi.

Lab technician wears a mask to protect herself from hazmats

Praca z substancjami niebezpiecznymi w laboratoriach badawczych może prowadzić do krótkotrwałego nadmiernego narażenia na substancje niebezpieczne.

Identyfikacja i monitorowanie zagrożeń w miejscu pracy

Monitorowanie w miejscu pracy

Osobiste detektory gazu odpowiednio wcześnie ostrzegają pracowników w obszarach ryzyka o przekroczeniu wartości granicznych narażenia zawodowego. Zazwyczaj nosi się je bezpośrednio na odzieży roboczej, dlatego ważne są łatwość obsługi, wysoki komfort noszenia i wytrzymałość. Nasze detektory do monitorowania jednego lub wielu gazów pomagają zwiększyć bezpieczeństwo podczas pracy z substancjami niebezpiecznymi w miejscu pracy.

Dräger Pac® 8000

Dräger Pac® 8000

Wytrzymały detektor Dräger Pac® 8000 stanowi niezbędne wyposażenie w trudnych warunkach pracy. Ten osobisty, jednogazowy detektor wielokrotnego użytku to niezawodny i precyzyjny przyrząd wykrywający szkodliwe stężenia 29 różnych gazów, w tym gazów specjalnych, takich jak NO2, O3 lub ...

Szczegóły produktu

Dräger X-am® 5000

Dräger X-am® 5000

Dräger X-am® 5000 należy do generacji detektorów gazu, która została opracowana specjalnie z myślą o ochronie osobistej. Detektor wykrywa od 1 do 5 gazów i dokonuje niezawodnych pomiarów stężenia oparów i gazów palnych, tlenu, jak i szkodliwych stężeń gazów toksycznych, par organicznych, substancji zapachowych oraz amin.

Szczegóły produktu

Przenośne urządzenia do monitorowania obszaru

Podczas prac konserwacyjnych elastyczna konfiguracja bezprzewodowej linii bezpieczeństwa pomaga monitorować obszar, w którym pracuje jeden lub kilku pracowników. Innowacyjne urządzenie do monitorowania obszaru stanowi uzupełnienie lub tymczasowy zamiennik dla systemów stacjonarnych. Solidna konstrukcja, stabilność i łatwo rozpoznawalne alarmy wizualne i dźwiękowe zwiększają bezpieczeństwo Twoich pracowników.

Dräger X-zone® 5500

Dräger X-zone® 5500

Najnowocześniejsze monitorowanie stref – Dräger X-zone® 5500, w połączeniu z detektorami gazów Dräger X-am® 5000, 5100 lub 5600, przeprowadza pomiary do sześciu gazów jednocześnie i rozszerza przenośną technologię wykrywania gazów do niepowtarzalnego poziomu o wielu zastosowaniach.

Szczegóły produktu

Dräger X-am® 5600

Dräger X-am® 5600

Dzięki ergonomicznej konstrukcji oraz zastosowaniu innowacyjnego czujnika podczerwieni urządzenie Dräger X-am® 5600 jest jednym z najmniejszych detektorów umożliwiających wykrywanie do 6 gazów. Ten wytrzymały i wodoodporny detektor nadaje się doskonale do ochrony osobistej i zapewnia niezawodne wykrywanie wybuchowych, palnych oraz ...

Szczegóły produktu

Stacjonarne urządzenia do monitorowania obszaru

Podczas pracy z materiałami niebezpiecznymi nie wolno dopuścić do chwili nieuwagi, dlatego stale prowadzi się i zapisuje pomiary stężenia gazu. W strefach zagrożonych wybuchem wiele sytuacji może prowadzić do nagromadzenia się toksycznych lub wybuchowych gazów. Ryzykowne jest również nadmierne lub niedostateczne wysycenie powietrza tlenem. Przekroczenie wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (TLV) skutkuje wystąpieniem alarmu i czasowym zakazem dostępu. Stacjonarne detektory gazów firmy Dräger zawierają czujniki gazów toksycznych, palnych i tlenu, które można łatwo połączyć w system. Oferujemy doradztwo na każdym etapie procesu – od projektu, przez realizację, aż po wdrożenie.

Rozwiązania stacjonarnej detekcji gazu

Ochrona podczas pracy z materiałami niebezpiecznymi

Podczas pracy z chemikaliami bardzo różne substancje mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. Do zwiększonego narażenia na działanie substancji niebezpiecznych dochodzi często np. podczas otwierania klap i zaworów w celu wykonania czynności związanych z dekantacją i załadunkiem. Substancje szkodliwe często występują jednocześnie, co stanowi szczególne wyzwanie dla ochrony dróg oddechowych i organizmu. Ochrona pracowników oznacza tu ochronę przed zwiększonym narażeniem na substancje niebezpieczne. Dräger oferuje szeroki wybór niezawodnych środków ochrony indywidualnej.

Dräger X-plore® 8000

Dräger X-plore® 8000

Trudne warunki pracy wymagają sprawdzonych rozwiązań. Dräger X-plore® 8000 to nowy poziom intuicyjnej obsługi połączony z inteligentną elektroniką zapewniającą wysoki poziom bezpieczeństwa, gdy pracownicy muszą skupić się na bieżących zadaniach.

Szczegóły produktu

Dräger X-plore® 3300/3500

Dräger X-plore® 3300/3500

​Doskonałe połączenie nowoczesnego stylu i lekkiej wagi zapewniające wyjątkowy poziom ochrony i wygody. Wybierz ekonomiczną i łatwą w konserwacji półmaskę Dräger X-plore® 3300 lub zapewniającą długotrwałą ochronę w trudnych warunkach wersję Dräger X-plore® 3500.

Szczegóły produktu

Wyposażenie do pracy w strefach zagrożonych wybuchem

Magazyn substancji chemicznych

Podczas pracy z materiałami niebezpiecznymi może dojść do powstania atmosfery wybuchowej spowodowanej łatwopalnymi gazami, mgłami, parami lub pyłami. W tym środowisku środki ochrony przeciwwybuchowej, w większości uregulowane prawnie, zapewniają bezpieczeństwo pracowników i zakładów. Dyrektywy ATEX określają, jakie wyposażenie i przestrzeń robocza są dozwolone w obszarach zagrożonych wybuchem. Firma Dräger oferuje sprzęt do wykrywania i ochrony zgodnie z normą ATEX, który jest przeznaczony do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem (Ex).

ATEX – ochrona przed wybuchem i detekcja gazu, oznaczenia Ex wraz z objaśnieniem

ATEX w skrócie

Ochrona przed wybuchem i detekcja gazu – Oznaczenia Ex wraz z objaśnieniem – zestawienie najważniejszych i niezbędnych informacji.

Pobierz plakat

Monitorowanie zagrożeń wybuchowych

Nigdy nie można wykluczyć przypadkowego wycieku np. w pomieszczeniach magazynowych z substancjami wybuchowymi. Stacjonarny system detekcji gazu sygnalizuje alarm i uruchamia środki zaradcze, np. włącza system wentylacji.

Dräger Polytron® SE Ex

Dräger Polytron® SE Ex

Głowice Dräger Polytron® SE Ex ... DQ to detektory gazowe do ciągłego monitorowania palnych gazów i par w otaczającym powietrzu. Pomiar oparty jest na zasadzie ciepła reakcji, gdy w elemencie katalitycznym (tzw. pellistorze) wewnątrz czujnika zachodzi reakcja chemiczna.

Szczegóły produktu

Dräger PIR 7000

Dräger PIR 7000

Najlepsze wskaźniki wydajności wraz z największą elastycznością - biblioteka gazów optycznego transmitera na podczerwień Dräger 7000 może być dowolnie konfigurowana i oferuje wyjątkową liniowość dla każdej substancji z biblioteki przez cały zakres pomiarowy.

Szczegóły produktu

Ochrona podczas pracy w strefach zagrożonych wybuchem

Kombinezony ochrony przeciwchemicznej i ochrona dróg oddechowych mogą elektryzować się podczas noszenia. Przy wykonywaniu prac w obszarach zagrożonych wybuchem należy wziąć pod uwagę parametry kombinezonu, ochrony dróg oddechowych, rękawic i butów, takie jak kompatybilność i zdolność do rozpraszania ładunków.

Dräger SPC 4400 / SPC 4800 / SPC 4900

Dräger SPC 4400 / SPC 4800 / SPC 4900

​Lekkie i wygodne w noszeniu: płynoszczelne ochronne kombinezony przeciwbryzgowe Dräger SPC 4X00 zapewniają niezawodną ochronę przed najdrobniejszymi cząsteczkami i proszkami, wieloma skoncentrowanymi, nieorganicznymi kwasami i ługami oraz są odporne na wiele różnych płynnych chemikaliów organicznych. Mają one oznakowanie CE i są sklasyfikowane ...

Szczegóły produktu

Dräger PAS® Lite

Dräger PAS® Lite

Do zastosowań przemysłowych, gdzie potrzebny jest solidny, łatwy do użytkowania niezależny aparat oddechowy; aparat firmy Dräger PAS® Lite łączy w sobie niezawodność z komfortem i wysoką wydajnością.

Szczegóły produktu

Dräger FPS® 7000

Dräger FPS® 7000

Seria pełnotwarzowych masek Dräger FPS® 7000 wyznacza nowe standardy bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Dzięki ulepszonej ergonomii oraz dostępności w różnych rozmiarach maska ta oferuje szerokie pole widzenia oraz bezpieczne i komfortowe dopasowanie.

Szczegóły produktu

Draeger VOICE – Wyszukiwarka sprzętu do pracy z materiałami niebezpiecznymi

Wyszukiwarka produktów bezpieczeństwa oparta na analizie zagrożeń

Nowa internetowa baza danych Dräger VOICE zawiera istotne informacje dotyczące ponad 1500 substancji niebezpiecznych, włącznie z ich właściwościami fizykochemicznymi i przyjętymi dla nich wartościami granicznymi, a także zalecane środki ochrony osobistej i dróg oddechowych oraz odpowiednie rozwiązania do wykrywania gazów.

Skontaktuj się z nami

Contact us

Dräger Polska Sp. z o.o.

ul. Posag 7 Panien 1
02-495 Warszawa
e-mail: info.polska@draeger.com

tel.: 22 243 06 58 / fax: 22 243 06 59

Zadzwoń do nas od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00

Centrum Serwisowe:

e-mail: serwis.polska@draeger.com

800 20 44 20