Zostań studentem już dziś - Studia podyplomowe AGH Draeger

Zostań studentem już dziś

Rekrutacja i szczegóły

Czy już wiesz, że ...

Pomiędzy Wydziałem Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a Dräger Polska Sp. z o.o. zostało zawarte porozumienie mające na celu promowanie działań edukacyjnych w obszarze bezpieczeństwa? 

Jednym z kluczowych elementów współpracy jest utworzenie specjalności na Studiach Podyplomowych „Bezpieczeństwo i higiena pracy” o specjalności „Bezpieczeństwo w Przemyśle”, pod technicznym patronatem Dräger. 

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami. W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

stage-agh_3.png

Bezpieczna przyszłość – studia podyplomowe

Dowiedz się więcej, dlaczego warto rozpocząć naukę na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Przejdź do strony WILiGZ AGH

O studiach podyplomowych

Studia podyplomowe umożliwiają zdobycie cennej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Kierowane są do wszystkich chcących zgłębić zasady funkcjonowania i organizacji służby BHP w zakładzie pracy, metody szacowania i analizy oraz oceny ryzyka zawodowego, rozpoznawania i ograniczania szkodliwego wpływu na zdrowie i życie pracowników zagrożeń występujących w środowisku pracy. Jednocześnie absolwenci uzyskają uprawnienia do wykonywania zawodu starszego inspektora i specjalisty ds. BHP oraz zajmowania stanowisk kierowniczych w służbach BHP.

Program studiów podyplomowych

Studia podyplomowe trwają dwa semestry. Pierwszy przeznaczony jest na kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Drugi semestr, m.in. z udziałem przedstawicieli firmy Dräger Polska, zostanie poświęcony nabyciu praktycznych umiejętności.

Studia podyplomowe AGH Drager - Bezpieczeństwo w przemyśle

Pierwszy semestr studiów podyplomowych przeznaczony jest na kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy z zakresu:

- prawa i ochrony pracy,

- ergonomii w projektowaniu stanowisk roboczych,

- zagrożeń ze strony środowiska materialnego,

- wypadków i chorób zawodowych,

- metodyki oceny ryzyka zawodowego,

- systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,

- doskonalenia pedagogicznego.

Rekrutacja i szczegóły

Podyplomowe studia BHP AGH

Drugi semestr studiów podyplomowych, m. in. z udziałem przedstawicieli firmy Dräger Polska zostanie poświęcony nabyciu praktycznych umiejętności z zakresu:

- zarządzania pracami w ograniczonych przestrzeniach,

- doboru środków ochrony indywidualnej, 

- pracy w aparatach izolujących drogi oddechowe, 

- zaznajomienia z technikami detekcji gazów, 

- udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Rekrutacja i szczegóły

Studia podyplomowe BHP AGH Drager

Warsztaty praktyczne realizowane będą z udziałem trenerów firmy Dräger Polska na co dzień zajmujących się szkoleniem personelu zakładowych i państwowych jednostek straży pożarnej oraz pracowników zakładów przemysłowych. Ich wieloletnie doświadczenie pozwoli na przekazanie najważniejszych aspektów praktycznych dla słuchaczy studiów.

Rekrutacja i szczegóły

Uprawnienia

Ukończone studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy o specjalności Bezpieczeństwo w Przemyśle pozwolą na pracę w strukturach służb BHP w oparciu o nowoczesne podejście do problematyki zarządzania bezpieczeństwem pracy. Zdobyta wiedza teoretyczna i praktyczna, poparta uzyskaniem stosownych dokumentów umożliwi realizację codziennych wyzwań w każdym zakładzie pracy, w którym kultura bezpieczeństwa odgrywa kluczową rolę.

Studia podyplomowe AGH Drager

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz certyfikaty ukończenia kursów:

- pedagogicznego w zakresie prowadzenia szkoleń BHP,

- audytora wewnętrznego systemu zarządzania BHP,

- z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Rekrutacja i szczegóły

Studia podyplomowe AGH Draeger - zapisz się teraz

Ponadto zaświadczenia ukończenia szkoleń z zakresu:

- prowadzenia prac w przestrzeniach ograniczonych,

- pracy w aparatach izolujących drogi oddechowe,

- wykonywania pomiarów gazowych z miejscu pracy.

Zaświadczenia wystawione w językach:

- polskim,

- niemieckim,

- angielskim.

Ważność 2 lata od daty ukończenia studiów.

Rekrutacja i szczegóły

Dlaczego AGH?

AGH studia podyplomowe Drager

- 23 lata doświadczeń w realizacji studiów podyplomowych BHP,

- 50 edycji (w tym o specjalności górniczej i budowlanej) oraz ponad 3 tys. absolwentów,

- zajęcia prowadzone m.in. przez doświadczonych nauczycieli akademickich i praktyków z branży BHP oraz specjalistów z: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Urzędu Dozoru Technicznego, Państwowej Straży Pożarnej i Wyższego Urzędu Górniczego;

- absolwenci zatrudnieni w firmach świadczących usługi w zakresie BHP oraz w służbach BHP wielu sektorów gospodarki, m.in.: w zakładach przemysłowych, szkolnictwie, służbie zdrowia, służbach mundurowych, administracji państwowej i samorządowej.

Rekrutacja i szczegóły

Praktyka zawodowa

Studia podyplomowe AGH umożliwiają zdobycie praktyki zawodowej w Drager Polska

Słuchacz, który otrzyma najwyższe oceny w toku studiów podyplomowych oraz zostanie najwyżej oceniony podczas seminarium dyplomowego otrzyma propozycję odbycia praktyki zawodowej w firmie Dräger Polska na stanowisku Starszego Inspektora ds. BHP.

Wymiar zatrudnienia: ½ etatu.

Okres zatrudnienia: 12 miesięcy.

Praktyka zawodowa umożliwi uzyskanie kwalifikacji Specjalisty ds. BHP najlepszemu absolwentowi.

Rekrutacja i szczegóły

Dodatkowe informacje

Studia podyplomowe Drager AGH

Liczba godzin dydaktycznych: 220

Czas trwania: 2 semestry, zjazdy co 2 tygodnie (w piątki po południu - zdalnie, w soboty - stacjonarnie)

Minimalna liczba uczestników: 30 osób

Koszt: jednorazowy 4700 PLN lub 2 raty po 2350 PLN

Pobierz broszurę

Rekrutacja na studia podyplomowe

Studia podyplomowe BHP

Dane kontaktowe:

Dräger Polska Sp. z o.o.

Biuro Obsługi Klienta

Adres e-mail: bok-sd@draeger.com

Wypełnij formularz, skontaktujemy się w Tobą

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Dräger Polska Sp. z o.o.

ul. Posag 7 Panien 1
02-495 Warszawa
e-mail: info.polska@draeger.com

tel.: 22 243 06 58 / fax: 22 243 06 59

Zadzwoń do nas od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00

Centrum Serwisowe:

e-mail: serwis.polska@draeger.com

800 20 44 20