Bezpieczeństwo floty pojazdów - Alkoholowa blokada zapłonu

Bezpieczeństwo floty pojazdów

Zapytaj eksperta

Zminimalizuj zagrożenia spowodowane jazdą pod wpływem alkoholu

W transporcie publicznym, towarowym i w miejscu pracy szczególne znaczenie ma systematyczne eliminowanie zagrożeń stwarzanych przez prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu. Zwiększa to bezpieczeństwo pracowników, pasażerów i innych użytkowników dróg.

Dräger Interlock® gwarantuje bezpieczne włączenie się do ruchu drogowego po prostym pomiarze alkoholu w wydychanym powietrzu. Urządzenie zapobiega uruchomieniu pojazdu przez kierowcę znajdującego się pod wpływem alkoholu. Wyeliminowanie takiego ryzyka ochroni również reputację Twojej firmy i uchroni przed poniesieniem potencjalnych kosztów związanych z odpowiedzialnością za następstwa prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu. 

Ochrona kierowców flot, operatorów i Klientów

Przy coraz większym nacisku na bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz wzrastającej świadomości rzeczywistego kosztu pojazdu flotowego uczestniczącego w wypadku drogowym, wielu operatorów flot podejmuje bardziej aktywną rolę w walce z jazdą pod wpływem alkoholu, instalując blokady alkoholowe. Urządzenie blokujące chroni kierowcę i daje operatorowi floty pewność, że jego kierowcy mogą prowadzić pojazdy.

Obszary zastosowania Dräger Interlock®

Blokady alkoholowe mogą być instalowane w różnych pojazdach w celu zabezpieczenia przed jazdą pod wpływem alkoholu. Czy to w samochodzie osobowym, ciężarowym, autobusie czy np. w maszynie budowlanej - urządzenie zapewnia, że żaden kierowca będący pod wpływem alkoholu nie uruchomi pojazdu i nie wyjedzie na drogi publiczne lub na teren zakładu pracy. Urządzenie Dräger Interlock® może również pomóc w systematycznym zmniejszaniu ryzyka wypadków związanych z alkoholem przez operatorów wózków widłowych, dźwigów lub innych pojazdów specjalnego przeznaczenia.

Transport towarów

Dräger Interlock® umożliwia zarządzanie flotą poprzez monitorowanie poszczególnych kierowców, a w zasadzie przestrzegania przez nich istniejących przepisów dotyczących alkoholu. Urządzenie można podłączyć do systemu zarządzania flotą, aby dane w czasie rzeczywistym były dostarczane właścicielowi firmy lub kierownikowi ds. BHP. Rozwiązanie takie zapobiega powstawaniu obrażeń ciała lub szkód materialnych (np. pojazdów czy ładunków) będących następstwem wypadków związanych z alkoholem. Nie należy pomijać wpływu na wizerunek firmy. 

Szybka gotowość pomiarowa i niski pobór mocy Dräger Interlock® gwarantują brak wpływu na przebieg pracy. Stosowanie blokad alkoholowych wykazuje odpowiedzialność wobec pracowników, klientów i innych użytkowników dróg.

Transport pasażerów

Dräger Interlock® zapobiega obrażeniom ciała lub uszkodzeniom mienia spowodowanym wypadkami związanymi z alkoholem, np. w autobusach, taksówkach i pociągach. Nie należy pomijać wpływu na wizerunek Twojej firmy. Bezpieczne środowisko sprawi, że pasażerowie będą spokojni wiedząc, że kierowca jest monitorowany i nie jest pod wpływem alkoholu. 

Niezawodność Dräger Interlock®, a także krótki czas uruchomienia gwarantują brak wpływu na przebieg pracy. Stosowanie blokady alkoholowej we flocie świadczy o trosce o bezpieczeństwo pracowników, klientów i innych uczestników ruchu drogowego.

Pojazdy flotowe

Dräger Interlock® daje firmom możliwość zarządzania flotą pojazdów poprzez monitorowanie poszczególnych kierowców, a w zasadzie przestrzegania przez nich istniejących przepisów dotyczących alkoholu. Alternatywnie blokadę można zamontować jako środek ostrożności, uniemożliwiający kierowcy uruchomienie pojazdu powyżej ustalonego limitu alkoholu we krwi. Zapobiega więc obrażeniom ciała lub uszkodzeniom mienia spowodowanym wypadkami związanymi z alkoholem. Nie należy pomijać wpływu na wizerunek firmy. 

Niezawodność Dräger Interlock®, a także krótki czas uruchomienia gwarantują brak wpływu na przebieg pracy. Stosowanie blokad alkoholowych w pojazdach flotowych świadczy o świadczy o trosce o bezpieczeństwo pracowników i daje Twoim pracownikom oraz wszystkim innym uczestnikom ruchu poczucie bezpieczeństwa na drodze.

Pojazdy użytkowe i specjalne

Dräger Interlock® umożliwia zarządzanie maszynami i / lub pojazdami specjalnego przeznaczenia poprzez monitorowanie poszczególnych kierowców, a w zasadzie przestrzegania przez nich istniejących przepisów dotyczących alkoholu. Zapobiega obrażeniom ciała lub uszkodzeniom mienia spowodowanym wypadkami związanymi z alkoholem np. operatorów wózków widłowych, dźwigów czy pojazdów stosowanych w kopalniach. Nie należy pomijać wpływu na wizerunek firmy. 

Niezawodność Dräger Interlock®, a także krótki czas uruchomienia gwarantują brak wpływu na przebieg pracy. Stosowanie blokady alkoholowej w maszynach i / lub pojazdach specjalnego przeznaczenia świadczy o trosce o bezpieczeństwo pracowników i wywiązaniu się z obowiązku przestrzegania zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy. 

Własna działalność gospodarcza i prywatne użycie

Dräger Interlock® można zamontować jako środek ostrożności, uniemożliwiając kierowcy uruchomienie pojazdu powyżej ustalonego limitu alkoholu we krwi. Ta funkcja bezpieczeństwa może pomóc rodzinom poczuć się swobodnie, wiedząc, że ich bliscy nie prowadzą pojazdu będąc pod wpływem alkoholu i tym samym są chronieni przed wypadkami i urazami związanymi z alkoholem.

Niezawodność Dräger Interlock®, a także krótki czas uruchamiania gwarantuje brak wpływu na codzienne czynności. Urządzenie jest łatwe w obsłudze i można je skonfigurować do własnych potrzeb, np. przechowywanie danych, ponowny test funkcjonalności, limit stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu.

Programy dla nietrzeźwych kierowców

Dräger Interlock® jest używany we wszystkich istniejących programach dla nietrzeźwych kierowców w Australii i Nowej Zelandii. Jeśli popełniłeś wykroczenie związane z jazdą pod wpływem alkoholu i chcesz zamontować blokadę alkoholową, kliknij poniższe łącze, aby uzyskać dalsze informacje.

Programy dla nietrzeźwych kierowców

Prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu w wielu krajach stanowi problem i pomimo kampanii uświadamiających o zagrożeniach, incydenty z udziałem pijanych kierowców nie wykazują żadnych oznak spowolnienia. Doświadczenia takich krajów, takich jak Szwecja czy Stany Zjednoczone, pokazują, że obowiązkowa instalacja blokady alkoholowej w pojazdach osób skazanych za przestępstwo prowadzenia pod wpływem alkoholu, może być bardziej skuteczna niż inne rodzaje sankcji. Zamiast unieważniać prawo jazdy sprawcy, należy skupić się na zmianie zachowania, a tym samym na ograniczeniu liczby przypadków jazdy pod wpływem alkoholu.

hawthorns 43.jpg

Studium przypadku Interlock: Hawthorns Logistics

Hawthorns Logistics to firma rodzinna z ponad 30-letnim doświadczeniem w logistyce. Założyciele Chris i Alison Kilsby z północno-wschodniej części kraju wraz ze swoim synem Dave'em traktują bezpieczeństwo bardzo poważnie! Ich kierowcy są częścią rodziny, a dobro kierowcy jest jednym z głównych priorytetów firmy, podobnie jak ich odpowiedzialność za bezpieczny transport produktów klientów.

32 hawthorns.jpg

W ramach obowiązku zapewniania bezpieczeństwa, firma zainstalowała blokady w swojej flocie 28 samochodów ciężarowych.

 Urządzenia blokujące, które są dostarczane przez lidera rynku Draegera, są łatwe do zainstalowania w każdym pojeździe i wymagają od kierowcy wykonania testu powietrza wydychanego z płuc przed uruchomieniem silnika. Wynik testu jest natychmiastowy i pod warunkiem, że jest ujemny, można niezwłocznie uruchomić zapłon.

 Kilsbys dostrzegli korzyści dla firmy płynące z zastosowania takich blokad, kiedy dowiedzieli się, że kierowca z innej firmy transportowej brał udział w śmiertelnym wypadku i okazało się, że prowadził pojazd pod wpływem alkoholu. Biorąc pod uwagę obowiązujące w ich firmie surowe normy bezpieczeństwa, incydent ten zaowocował inwestycją w system blokad, który zapewni ochronę ich własnym kierowcom.

 Dave Kilsby skomentował: „Uważamy, że posiadanie urządzeń blokujących chroni przed nieświadomym wsiadaniem przez naszych kierowców za kierownicę pod wpływem alkoholu. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy ze skutków alkoholu następnego dnia rano, po wieczornym wyjściu. Ponadto nasi kierowcy często przewożą towary przez granicę Szkocji, więc ustawiliśmy urządzenie na 50 mg alkoholu zamiast 80 mg, co jest limitem stężenia dla jazdy pod wpływem alkoholu obowiązującym w Anglii.

 „Blokada jest łatwa do zainstalowania i wygodna w użyciu, więc z perspektywy kierowcy test jest bardzo szybki. Nie wstrzymuje ich pracy, ale daje im i nam pewność, że są zdolni do prowadzenia, co w tym przypadku oznacza wzięcie odpowiedzialności za pojazd ciężarowy i produkty naszych klientów ”.

 Jako wykwalifikowany inżynier Dave nie tylko instaluje urządzenia blokujące we własnych pojazdach Hawthorn Logistics, ale świadczy również usługi innym firmom.

 Podsumowuje: „Od czasu zainstalowania urządzeń tylko raz zdarzyła się wymiana jednostki sterującej. Ogólna świadomość, że blokada znajduje się w pojeździe, oznacza, że nie podejmuje się ryzyka. Z naszej perspektywy, jako firmy, jest to część oferowania najwyższej jakości usług zarówno naszym klientom, jak i naszym pracownikom". 

Artykuł: blokada alkoholowa

Bezpieczny transport towarów

Dowiedz się, dlaczego Dräger Interlock jest idealnym rozwiązaniem zapobiegającym uszkodzeniom sprzętu, karom, odszkodowaniom dla ofiar i utracie reputacji firmy. (Artykuł w jęz. angielskim).

Pobierz artykuł

Interlock-7500-D-36320-2021-16.9.jpg

Dräger Interlock® 7500

Dräger Interlock® 7500 to urządzenie blokujące zapłon, które zapobiega uruchomieniu pojazdu przez osobę pod wpływem alkoholu.

Skontaktuj się z nami

Contact us

Dräger Polska Sp. z o.o.

ul. Posag 7 Panien 1
02-495 Warszawa
e-mail: info.polska@draeger.com

tel.: 22 243 06 58 / fax: 22 243 06 59

Zadzwoń do nas od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00

Centrum Serwisowe:

e-mail: serwis.polska@draeger.com

800 20 44 20