Nasza inicjatywa Vision Zero - Usługi związane z bezpieczeństwem pracy w zakładzie

Nasza inicjatywa Vision Zero

Zapytaj eksperta

Inicjatywa Vision Zero

Vision Zero to globalna strategia, której celem jest wyeliminowanie wszystkich wypadków w miejscu pracy, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpiecznej, zdrowej i sprawiedliwej mobilności na wszystkich poziomach zatrudnienia. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe nie powinny mieć miejsca. Tymczasem w latach 2019–20 w samej Wielkiej Brytanii 693 000 pracowników doznało urazu w miejscu pracy, a choroby zawodowe i urazy związane z pracą pochłonęły 38,8 mln dni roboczych1.

Dräger – Twój partner w strategii Vision Zero

Ochrona życia i zdrowia ludzkiego jest podstawą działalności firmy Dräger. Dlatego sukces inicjatywy Vision Zero jest siłą napędową dla wszystkich ekspertów firmy Dräger. Od ponad 130 lat Dräger troszczy się o bezpieczeństwo miejsc pracy i zdrowie pracowników – dlatego jesteśmy idealnym partnerem do wdrażania strategii Vision Zero w zakładach naszych klientów.

Jak to się wszystko zaczęło

Klienci doskonalą swoje strategie bezpieczeństwa. Cele, uwarunkowania i strategie globalnych graczy w tych sektorach znacząco się zmieniły na przestrzeni ostatnich dwóch dekad. Istotna zmiana strategii bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach odegrała główną rolę w tym procesie, podobnie jak globalizacja rynków, standardów i ich pozycji rynkowej. Zobacz, jak to się wszystko zaczęło…

Zapobieganie wypadkom w miejscu pracy

Program Vision Zero jest oparty na założeniu, że wszystkim wypadkom w miejscu pracy, urazom i chorobom zawodowym można zapobiec, jeśli firmy stawiają na pierwszym miejscu trzy podstawowe wartości programu Vision Zero: bezpieczeństwo, zdrowie i dobre samopoczucie. W miarę, jak klienci doskonalą swoje strategie bezpieczeństwa, Dräger oferuje im wsparcie na każdym etapie wdrażania programu zapobiegania wypadkom przy pracy Vision Zero.

7 złotych zasad strategii Vision Zero

Strategia Vision Zero i 7 zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy

Pobierz PDF

Vision Zero – korzyści dla firmy

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest nie tylko obowiązkiem prawnym i moralnym, ale także przynosi korzyści ekonomiczne.

Plan renowacji

Światowe badania dowodzą, że zwrot z nakładów na bezpieczeństwo i zdrowie ludzi jest prawie dwukrotnie wyższy niż początkowa inwestycja!

Grupa pracowników w rafinerii

Wypadki w miejscu pracy są kosztowne. Dzięki inicjatywom Vision Zero można uniknąć dochodzeń, roszczeń ubezpieczeniowych i utraty dni pracy z powodu urazów.

Pracownicy prowadzący rozmowę

Firmy, które inwestują w rygorystyczne środki bezpieczeństwa pracy, są atrakcyjne dla potencjalnych interesariuszy i partnerów, w tym kontrahentów i klientów.

CSE – wejście do przestrzeni zamkniętych

Wykwalifikowani, doświadczeni pracownicy chętniej zostają na dłużej w firmach, które inwestują w ich dobre samopoczucie i szkolenia z zakresu BHP.

Regard 3920

Poprzez identyfikację i eliminację zagrożeń w miejscu pracy można lepiej chronić obiekty i zasoby materialne przedsiębiorstwa.

Informowanie o zagrożeniach w miejscu pracy

Szkolenia i edukacja w zakresie bezpieczeństwa są kluczowe dla sukcesu inicjatywy Vision Zero. Nie wolno bagatelizować błędów ludzkich, które istotnie przyczyniają się do wypadków. Kluczowe znaczenie ma instruowanie pracowników, w jaki sposób używać środków bezpieczeństwa, przestrzegać procesów i co robić w sytuacjach awaryjnych. Ciągłe podnoszenie świadomości bezpieczeństwa w miejscu pracy poprzez np. kursy z certyfikacją BHP oraz szkolenia z zakresu bezpieczeństwa chemicznego pomaga zapobiegać wypadkom w przyszłości.


Wiedza to potęga – i bezpieczeństwo

Jak szkolić pracowników, aby dążyć do wyeliminowania wypadków przy pracy? Sonja Fischbach, szefowa programu szkoleniowego Global Academy Safety, wyjaśnia, w jaki sposób rozwój zawodowy zapewnia wszystkim bezpieczeństwo.

Szkolenia w ramach strategii Vision Zero

Symulacje akcji ratunkowych, certyfikowane kursy, prezentacje produktów, warsztaty – globalny zespół ekspertów Akademii Dräger wie wszystko na temat bezpieczeństwa w miejscu pracy i umiejętnie dzieli się wiedzą.

Zdarzenie potencjalnie wypadkowe

OSHA definiuje zdarzenie potencjalnie wypadkowe jako zdarzenie, w którym nie doszło do uszkodzenia mienia ani obrażeń ciała, ale w którym, biorąc pod uwagę niewielkie przesunięcie w czasie lub pozycji, łatwo mogło dojść do uszkodzenia lub zranienia. Zasadnicze znaczenie ma systematyczne zgłaszanie każdego niebezpiecznego zdarzenia, aby pracownicy mogli uczyć się od siebie nawzajem i nie powtarzać tych samych błędów. 

Opracowanie na temat zdarzeń potencjalnie wypadkowych

Opracowanie na temat zdarzeń potencjalnie wypadkowych

Wnioski wyciągnięte ze zdarzeń potencjalnie wypadkowych są cenną wiedzą, którą należy dzielić się w całej organizacji. Kierownictwo musi jednak najpierw wypracować odpowiednią kulturę organizacyjną i procesy zgłaszania zdarzeń potencjalnie wypadkowych, aby każdy pracownik mógł odgrywać aktywną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa pracy.

Pobierz opracowanie

Formularz zgłoszenia zdarzenia potencjalnie wypadkowego

Formularz zgłoszenia zdarzenia potencjalnie wypadkowego

Dlaczego prawie doszło do wypadku? Pracownicy przebywający na terenie zakładu w danym czasie, wykonujący określone zadania, muszą mieć możliwość szybkiego i łatwego zgłaszania wszelkich niebezpiecznych działań, sprzętu lub warunków pracy. Klienci Dräger mogą wykorzystać ten formularz jako szablon do zgłaszania zdarzeń potencjalnie wypadkowych.

Pobierz wzór formularza

Indywidualne doradztwo w zakresie bezpieczeństwa

Miejsca i okoliczności wykonywania pracy różnią się od siebie. Aby osiągnąć cele inicjatywy Vision Zero, niezbędne jest indywidualne planowanie i doradztwo w zakresie bezpieczeństwa. Eksperci ds. bezpieczeństwa firmy Dräger wykorzystują swoją wiedzę i doświadczenie, aby wspierać klientów w zakresie kompleksowego planowania bezpieczeństwa i oferować dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania służące osiągnięciu celów strategii Vision Zero w każdym środowisku pracy. Wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym można zapobiec dzięki fachowemu doradztwu w zakresie BHP.

Profesjonalne doradztwo w zakresie planowania bezpieczeństwa

Jak firmy mogą chronić pracowników? Z jakimi wyzwaniami mamy do czynienia? Jakie indywidualne rozwiązania oferują doradcy ds. bezpieczeństwa przemysłowego firmy Dräger? Fleur Kaufmann, doradca ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, odpowiada na pytania dotyczące inicjatyw Vision Zero.

Skontaktuj się z nami

Contact us

Dräger Polska Sp. z o.o.

ul. Posag 7 Panien 1
02-495 Warszawa
e-mail: info.polska@draeger.com

tel.: 22 243 06 58 / fax: 22 243 06 59

Zadzwoń do nas od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00

Centrum Serwisowe:

e-mail: serwis.polska@draeger.com

800 20 44 20

Literatura

Health and safety statistics. (2020). Health and Safety Executive. https://www.hse.gov.uk/statistics/