Bezpieczna praca z wodorem w przemyśle - Bezpieczna praca z wodorem od Draeger

Bezpieczna praca z wodorem w przemyśle

Zapytaj eksperta

Bezpieczna praca z wodorem – nowe źródło energii obarczone szczególnym ryzykiem

Wodór (H2) jest jednym z najważniejszych źródeł czystej energii. W miarę jak zmierzamy ku bardziej zrównoważonej przyszłości, rośnie liczba zakładów zajmujących się wytwarzaniem i dystrybucją wodoru. Dekady doświadczenia w przemyśle procesowym sprawiają, że Dräger jest idealnym partnerem dla klientów i interesariuszy – zwłaszcza nowych graczy na rynku – w ocenie ryzyka i dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie doradztwa i bezpiecznego wykorzystania wodoru. Posiadając gruntowną wiedzę na temat zagrożeń związanych z wykorzystaniem wodoru, Dräger jest pierwszym punktem kontaktowym w kwestiach związanych z bezpieczeństwem pracy z wodorem.

Wykorzystanie wodoru

Jak sprostać wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem pracy z wodorem

Wodór sam w sobie nie jest toksyczny, ale stwarza szczególne zagrożenia dla bezpieczeństwa pracy w zakładach oraz dla infrastruktury, w ramach której jest wytwarzany, dystrybuowany lub wykorzystywany. Przeczytaj o wyzwaniach związanych z bezpieczeństwem i o tym, jak Dräger może wspierać gospodarkę wodorową poprzez kompleksową analizę ryzyka, planowanie projektu oraz wybór i instalację właściwych rozwiązań i usług z zakresu bezpieczeństwa we wszystkich fazach procesu.

Wybuchy wodoru i inne poważne zagrożenia

7 wyzwań związanych z bezpiecznym wykorzystaniem wodoru

Wodór nie stwarza nowych istotnych zagrożeń w porównaniu z innymi gazami. Problematyczne punkty występują tam, gdzie ludzie realizują zadania w całym łańcuchu wartości wodoru, od produkcji aż po wykorzystanie. Wprawdzie konkretne wyzwania zależą od zastosowania, ale bezpieczeństwo zakłdu jest wspólne dla wszystkich. Oto niektóre czynniki ryzyka, które Drager analizuje w projektach realizowanych z klientami:

hydrogen-safety-for-the-industry-explosion-3-2-hydrogen-safety-challenges-ebk-11064-en-master_lowres.jpg

Wybuch

Czysty wodór, w przeciwieństwie do materiałów wybuchowych, nie może eksplodować. Ryzyko pojawia się, gdy następuje kontakt z powietrzem. Aby wodór mógł spowodować wybuch, konieczna jest obecność tlenu. Jednak w przypadku uwolnienia wodoru wystarczy wyładowanie elektrostatyczne na ubraniu, aby wywołać eksplozję.

hydrogen-safety-for-the-industry-flame-3-2-hydrogen-safety-challenges-ebk-11064-en-master_lowres.jpg

Niewidzialny płomień

Wodór spala się bardzo bladym płomieniem, który jest niewidoczny w świetle dziennym. Ponieważ emituje znikome ilości promieniowania podczerwonego, które człowiek odczuwa jako ciepło, nie da się go wykryć w ten sposób. Płomień wodorowy emituje jednak duże ilości promieniowania ultrafioletowego. Dlatego niezbędne są specjalne detektory UV, które ostrzegają o występowaniu płomieni wodorowych.

hydrogen-safety-for-the-industry-leaks-3-2-hydrogen-safety-challenges-ebk-11064-en-master_lowres.jpg

Wycieki

Ze względu na niewielkie rozmiary cząsteczek i niską lepkość wodór może wyciekać z rurociągów i innych konstrukcji łatwiej niż gęstsze gazy. Co więcej, jeśli wodór wycieka z rury pod dostatecznie wysokim ciśnieniem, może nawet ulec samozapłonowi. Rurociągi muszą być przystosowane do transportu wodoru, niezbędne są także regularne kontrole w celu wykrycia miejsc wycieków na połączeniach i całej długości rurociągu. Stałe czujniki wycieku stanowią dodatkową warstwę bezpieczeństwa.

hydrogen-safety-for-the-industry-permeation-3-2-hydrogen-safety-challenges-ebk-11064-en-master_lowres.jpg

Przenikanie

Wodór może z łatwością przenikać przez materiały, a w niektórych przypadkach powodować ich kruchość. Z tego powodu do budowy zbiorników magazynowych stosuje się zwykle stal nierdzewną i materiały kompozytowe.

hydrogen-safety-for-the-industry-co-alarms-3-2-hydrogen-safety-challenges-ebk-11064-en-master_lowres.jpg

Alarmy CO

Czujniki tlenku węgla (CO) wykazują czułość skrośną na wodór. Jesli są używane w pobliżu możliwej ekspozycji na wodór, czujniki CO powinny być kompensowane pod kątem wodoru, aby ograniczyć do minimum czułość skrośną i fałszywe alarmy.

hydrogen-safety-for-the-industry-gas-pockets-3-2-hydrogen-safety-challenges-ebk-11064-en-master_lowres.jpg

Kieszenie gazowe

Wodór, podobnie jak amoniak i metan, ma mniejszą gęstość niż powietrze i w przypadku wycieku tworzy kieszenie gazowe pod sufitami wewnątrz budynków. Obecność wodoru nie będzie odczuwalna na poziomie gruntu, nawet jeśli pod sufitem nagromadzą się jego niebezpieczne ilości. Gdy miesza się wodór i metan, wodór może tworzyć kieszenie gazowe nad metanem. Dlatego też detektory wodoru są zazwyczaj umieszczane na samej górze, a detektory metanu poniżej.

hydrogen-safety-for-the-industry-colourless-3-2-hydrogen-safety-challenges-ebk-11064-en-master_lowres.jpg

Bezwonny i bezbarwny

Wodór nie ma zapachu ani koloru, jest więc niewykrywalny dla człowieka. W przypadku metanu problem ten jest rozwiązywany poprzez dodanie substancji zapachowych. Obecnie trwają badania mające na celu ustalenie czy będzie to możliwe również w przypadku wodoru. Niezbędne są detektory gazu i nieszczelności.

Ochrona przed wybuchem

Wybuch wodoru

Występowanie wodoru zwiększa zagrożenia dla bezpieczeństwa. Należy podjąć odpowiednie środki zaradcze. Ze względu na szczególne właściwości wodoru niezbędne jest zastosowanie odpowiednich detektorów, aby sprostać wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem, z których najważniejsze to ryzyko wybuchu wodoru.

Pobierz broszurę

Obszary zastosowania wodoru

Produkcja wodoru

Wykorzystanie wodoru

Obserwowany na całym świecie zwrot w kierunku odnawialnych źródeł energii neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla powoduje wzrost zapotrzebowania na wodór pozyskiwany w bardziej zrównoważony sposób. Farmy wiatrowe i słoneczne umożliwiają produkcję takiego „zielonego” wodoru, ale stwarza to nowe poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa na ich terenie ze względu na łatwopalność i właściwości wybuchowe H2. Szczególnie na początku procesu produkcyjnego wodór znajduje się pod wysokim ciśnieniem i jest wysoce łatwopalny. Sam płomień jest praktycznie niewidoczny, co oznacza, że w zakładach wymagane są skuteczne zabezpieczenia przeciwdziałające wybuchom wodoru.

Dystrybucja i magazynowanie wodoru

Wykorzystanie wodoru

Produkcja wodoru w ilościach przemysłowych wymaga skutecznych – i bezpiecznych – metod oraz rozwiązań w zakresie transportu, dystrybucji i magazynowania, zanim wodór dotrze do dostawców i konsumentów. W wielu przypadkach do transportu wodoru na odpowiednie rynki można wykorzystać istniejącą infrastrukturę sieci gazowych i rurociągów, należy jednak dostosować systemy wykrywania, monitorowania i konserwacji do ryzyka wycieków. Większość instalacji do magazynowania wodoru, jak zbiorniki i zawory, jest zasadniczo bezpieczna, ale działalność ludzi i maszyn na miejscu zwiększa zagrożenia dla bezpieczeństwa.

Wykorzystanie wodoru

Wykorzystanie wodoru

Dążenie do ograniczenia emisji z paliw kopalnych i ich szkodliwego wpływu na środowisko spowodowało wzrost zapotrzebowania na czystsze źródła energii, takie jak wodór wykorzystywany w ogniwach paliwowych. Niektóre zastosowania obejmują pojazdy elektryczne wyposażone w ogniwa paliwowe, wykorzystywane w długodystansowym transporcie drogowym, kolejowym i morskim. Aby zaspokoić potrzeby tego nowego sektora konsumpcyjnego, stacje paliw, warsztaty i punkty serwisowe rozszerzyły swoją podstawową działalność o sprzedaż wodoru. Oznacza to, że muszą one również dostosować się do nowych środków bezpieczeństwa i zdobyć odpowiednie, niezbędne doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa.

Bezpieczna praca z wodorem: rozwiązania w zakresie wykrywania, monitorowania i ochrony

Stacjonarne systemy detekcji gazu

W celu zapewnienia bezpieczeństwa produkcji, magazynowania i dystrybucji wodoru konieczne jest zastosowanie różnych technologii wykrywania, pozwalających stworzyć skuteczne poziomy ochrony w ramach kompleksowego rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa. Detektory wodoru umożliwiają natychmiastowe ostrzeganie w przypadku niebezpiecznych wycieków lub ryzyka zapłonu.

Stacjonarny detektor gazu PEX 3000

Dräger PEX 3000

Stacjonarny detektor gazu PointGard 2200

Dräger PointGard 2200

Detektor płomienia Flame 2700

Dräger Flame 2700

Stacjonarny detektor gazu Polytron 8900

Dräger Polytron® 8900 UGLD
Bezprzewodowy detektor gazu Polytron 6100

Dräger Polytron® 6100 EC WL
Mobilne urządzenia do detekcji gazu

Przenośne detektory gazu są stosowane głównie do wykrywania nieszczelności i monitorowania otaczającego powietrza podczas pracy związanej z produkcją, magazynowaniem i transportem wodoru. Ponadto przed pracami konserwacyjnymi należy przeprowadzić pomiary nieszczelności za pomocą przenośnych detektorów i urządzeń monitorujących z czujnikami wodoru.

Detektor gazu Pac 8500

Dräger Pac® 8500

Detektor gazu X-am 5600

Dräger X-am® 5600

Detektor gazu X-am 8000

Dräger X-am® 8000

Wyposażenie ochrony osobistej

Sprzęt BHP jest niezbędny do ochrony pracowników podczas prac konserwacyjnych w zakładach produkujących wodór. Należy zapewnić dostęp do ucieczkowych aparatów oddechowych na wypadek sytuacji awaryjnych.

Maska X-plore 3000 / 3500

Dräger X-plore® 3300/3500

Aparat ucieczkowy, do pracy krótkotrwałej Pas Colt

Dräger PAS® Colt

Kaptur ucieczkowy Parat 4700 / 7500

Oczyszczające urządzenia ucieczkowe – wyszukiwarka produktów Dräger

Wyzwania stojące przed detekcją wodoru

Rozwiązania zapewniające bezpieczne wykrywanie wodoru

Szczególne wyzwania w zakresie bezpieczeństwa związane z gospodarką wodorową wymagają zastosowania niestandardowych rozwiązań do wykrywania wodoru i specjalnych środków ostrożności. Jako ekspert w dziedzinie technologii detekcji gazów firma Dräger oferuje sprawdzone rozwiązania, takie jak czujniki wodoru do różnorodnych zastosowań, spełniające specyficzne wymagania klientów w zakresie bezpieczeństwa pracy z wodorem. Szeroki wybór przenośnych i stacjonarnych detektorów gazów obejmuje wszystkie scenariusze i wymagania dotyczące optymalnego bezpieczeństwa podczas pracy z wodorem.

Pobierz opracowanie

Stacjonarna detekcja gazu Draeger

Rozwiązania na zamówienie: indywidualne projekty systemów detekcji gazu

Każdy zakład przemysłowy jest inny. Dzięki naszemu rozległemu doświadczeniu wiemy, że stacjonarne systemy wykrywania zagrożeń pożarowych i gazowych są skuteczne tylko wtedy, gdy się je odpowiednio zaprojektuje. W tym celu ściśle współpracujemy z naszymi klientami i udzielamy im wsparcia w trakcie całego procesu – od konsultacji, poprzez projekt, aż po realizację i wdrożenie. W ten sposób możemy uzyskać rozwiązanie optymalnie dopasowane do potrzeb klienta.

Skontaktuj się z nami

Contact us

Dräger Polska Sp. z o.o.

ul. Posag 7 Panien 1
02-495 Warszawa
e-mail: info.polska@draeger.com

tel.: 22 243 06 58 / fax: 22 243 06 59

Zadzwoń do nas od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00

Centrum Serwisowe:

e-mail: serwis.polska@draeger.com

800 20 44 20