DisilanH6Si2

Nr CAS:
1590-87-0
Nr UN:
3161
Nr WE:
216-466-5
Numer identyfikacyjny zagrożenia:
23
Piktogram określający rodzaj zagrożenia
GHS02
GHS04
GHS07
GHS08

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • H: 220
  Skrajnie łatwopalny gaz.
 • H: 280
  Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Temperatura rozkładu:
  300 °C
 • Temperatura topnienia:
  -132.5 °C
 • Temperatura wrzenia:
  -14.5 °C
 • Gęstość (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  0,00266 (15°C) g/cm3
 • Jonizacja:
  9.74 ± 0.02 eV
 • Prężność par (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  3300 (21°C) hPa
 • Dolna granica wybuchowości:
  1 Vol.-%
 • Górna granica wybuchowości:
  100 Vol.-%
 • Szkodliwe skutki działania:
  C, M, Sr
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • disilane

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Produkty odpowiednie dla Disilan H6Si2

Przenośne detektory gazu, rurkowe wykrywacze gazu czy środki ochrony indywidualnej – Dräger oferuje szeroki asortyment produktów, które zapewnią Ci bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi substancjami.

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Więcej informacji: Dräger VOICE – wyszukiwarka produktów bezpieczeństwa

Ty wiesz co – my wiemy jak! W naszej bazie danych znajdziesz podstawowe informacje na temat ponad 1500 substancji niebezpiecznych, a dodatkowo dowiesz się, jakie dobrać do nich detektory gazu i środki ochrony indywidualnej. Warto spróbować!

VOICE Hazmat