Tetrachlorek germanuCl4Ge

Nr CAS:
10038-98-9
Nr UN:
3265
Nr WE:
233-116-7
Numer identyfikacyjny zagrożenia:
80
Piktogram określający rodzaj zagrożenia
GHS05
GHS07
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • H: 290
  Może powodować korozję metali.
 • H: 314
  Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 • H: 330
  Wdychanie grozi śmiercią.
 • H: 335
  Może powodować podrażnienie dróg oddechowych

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Temperatura topnienia:
  -49.5 °C
 • Temperatura wrzenia:
  83.1 °C
 • Gęstość (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  1,88 g/cm3
 • Jonizacja:
  11.7 ± 0.1 eV
 • Prężność par (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  92,3 (20,6°C) hPa
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • Extrema
 • Germanium chloride
 • germanium tetrachloride
 • germanium(4+) tetrachloride
 • Germanium(IV) chloride
 • Tetrachlorogermane

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Produkty odpowiednie dla Tetrachlorek germanu Cl4Ge

Przenośne detektory gazu, rurkowe wykrywacze gazu czy środki ochrony indywidualnej – Dräger oferuje szeroki asortyment produktów, które zapewnią Ci bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi substancjami.

Stacjonarne detektory gazu i czujniki

Maski & Filtry

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Więcej informacji: Dräger VOICE – wyszukiwarka produktów bezpieczeństwa

Ty wiesz co – my wiemy jak! W naszej bazie danych znajdziesz podstawowe informacje na temat ponad 1500 substancji niebezpiecznych, a dodatkowo dowiesz się, jakie dobrać do nich detektory gazu i środki ochrony indywidualnej. Warto spróbować!

VOICE Hazmat