Tetrafluorek germanuGeF4

Nr CAS:
7783-58-6
Nr UN:
3308
Nr WE:
232-011-3
Numer identyfikacyjny zagrożenia:
268
Piktogram określający rodzaj zagrożenia
GHS04
GHS05
GHS06
GHS08

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • H: 280
  Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem
 • H: 314
  Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 • H: 330
  Wdychanie grozi śmiercią.
 • H: 370
  Powoduje uszkodzenie narządów (podać szczególny skutek, jeśli jest znany) (podać drogę
  narażenia, jeżeli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia).
 • H: 372
  Powoduje uszkodzenie narządów (podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy) poprzez
  długotrwałe lub powtarzane narażenie (podać drogę narażenia, jeżeli udowodniono, że inne
  drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia).

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Temperatura topnienia:
  -15 °C
 • Gęstość (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  2,162 (0°C) liquid phase, 3,148 (-195 °C) solid phase g/cm3
 • Jonizacja:
  15,5 eV
 • Prężność par (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  5000 (10°C) hPa

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • Germanium(IV) fluoride
 • Germanium(IV)-fluorid
 • tetrafluorogermane

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Produkty odpowiednie dla Tetrafluorek germanu GeF4

Przenośne detektory gazu, rurkowe wykrywacze gazu czy środki ochrony indywidualnej – Dräger oferuje szeroki asortyment produktów, które zapewnią Ci bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi substancjami.

Stacjonarne detektory gazu i czujniki

Maski & Filtry

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Więcej informacji: Dräger VOICE – wyszukiwarka produktów bezpieczeństwa

Ty wiesz co – my wiemy jak! W naszej bazie danych znajdziesz podstawowe informacje na temat ponad 1500 substancji niebezpiecznych, a dodatkowo dowiesz się, jakie dobrać do nich detektory gazu i środki ochrony indywidualnej. Warto spróbować!

VOICE Hazmat