i-ButenC4H8

Nr CAS:
115-11-7
Nr UN:
1055
Nr WE:
204-066-3
Numer identyfikacyjny zagrożenia:
23
Piktogram ostrzegawczy:
 • 23
 • 1055
Piktogram określający rodzaj zagrożenia
GHS02
GHS04
 • H: 220
  Skrajnie łatwopalny gaz.
 • H: 280
  Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem
 • Temperatura topnienia:
  -140.35 °C
 • Temperatura wrzenia:
  -7.1 °C
 • Gęstość (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  0,002599 g/cm3
 • Jonizacja:
  9.22 ± 0.02 eV
 • Temperatura zapłonu:
  -80 °C
 • Temperatura samozapłonu:
  465 °C
 • Prężność par (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  2590 hPa
 • Dolna granica wybuchowości:
  1,6 Vol.-%
 • Górna granica wybuchowości:
  10 Vol.-%
 •  
Also known as:
 • 1-Propene, 2-methyl-
 • 2-methylprop-1-ene
 • 2-Methylpropene
 • Butyl Rubber Ceclaim
 • i-Butylene
 • Isobutene
 • Isobutylen

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Produkty odpowiednie dla i-Buten C4H8

Przenośne detektory gazu, rurkowe wykrywacze gazu czy środki ochrony indywidualnej – Dräger oferuje szeroki asortyment produktów, które zapewnią Ci bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi substancjami.

Przenośne detektory gazu i czujniki

Detektor wielogazowy

Dräger X-am® 8000

 • Detektor wielogazowy
 • wykrywanie od 1 do 7 gazów
 • Do pomiaru nieszczelności
 • wykrywanie toksycznych i palnych gazów i par, a także tlenu​

Detektor wielogazowy

Dräger X-pid® 9500

 • Detektor wielogazowy
 • ​selektywne wykrywanie gazów LZO
 • do częstego sprawdzania obecności substancji toksycznych i rakotwórczych
 • laboratoryjna jakość wyników pomiaru nawet przy niskich stężeniach
 • pomiar ...

Dräger X-am® 2500

Detektor wielogazowy

Dräger X-am® 5000

 • Detektor wielogazowy
 • wykrywanie od 1 do 5 gazów
 • do użytku osobistego
 • wykrywanie palnych i toksycznych gazów i par organicznych, a także tlenu i szkodliwych stężeń​

Detektor wielogazowy

Dräger X-am® 5600

 • Detektor wielogazowy
 • wykrywanie od 1 do 6 gazów
 • do użytku osobistego
 • wykrywanie wybuchowych, palnych i toksycznych gazów i par, a także tlenu

Detektor jednogazowy

Dräger Pac® 8000

 • Detektor jednogazowy
 • do osobistego monitorowania powietrza
 • wykrywa 29 różnych gazów – w tym gazy specjalne, takie jak dwutlenek azotu, ozon lub fosgen
 • do wielokrotnego użycia

Dräger X-am® 5800

Czujnik elektrochemiczny XXS

Czujnik DrägerSensor XXS

 • Czujnik elektrochemiczny XXS
 • monitorowanie niedoborów tlenu i toksycznych gazów
 • zgodność z detektorami serii Pac i X-am
 • zakres pomiarowy: % obj. i ppm

Czujniki na podczerwień

Czujniki na podczerwień Dräger

 • Czujniki na podczerwień
 • monitorowanie mieszanek wybuchowych i CO2
 • zalecane w przypadku częstego występowania wybuchowych gazów
 • zgodność z detektorami X-am 5600 / 7000 / 8000
 • zakres pomiarowy: dolna granica ...
Czujnik PID

Czujniki PID

 • Czujnik PID
 • wykrywanie lotnych związków organicznych w niskich stężeniach
 • zgodność z detektorami X-am 7000 i X-am 8000 – możliwy selektywny pomiar benzenu z użyciem rurek wstępnych
 • zakres pomiarowy: ppm i ...
Czujnik elektrochemiczny XS

Czujnik DrägerSensor XS

 • Czujnik elektrochemiczny XS
 • ​monitorowanie niedoborów tlenu i toksycznych gazów, w tym wodorków, amin, par organicznych
 • zgodność z detektorami X-am 3000 i X-am 7000
 • zakres pomiarowy: % obj. i ...
Czujniki katalityczne Ex

Czujniki katalityczne Dräger Ex

 • Czujniki katalityczne Ex
 • ​monitorowanie mieszanek wybuchowych
 • wysoka odporność na zatrucie krzemianami i H2S
 • zgodność z detektorami serii X-am
 • zakres pomiarowy: dolna granica wybuchowości do 100% ...

Rurki

Rurki do pomiarów krótkotrwałych

Rurki Dräger do pomiarów krótkotrwałych

 • Rurki do pomiarów krótkotrwałych
 • prezentacja wyników bezpośrednio po zakończeniu pomiaru
 • pomiar miejscowy ponad 500 różnych gazów
 • krótki czas pomiaru: od 5 sekund do 15 minut
Automatyczna pompa do rurek

Dräger X-act® 5000 Basic

 • Automatyczna pompa do rurek
 • ​idealna w przypadku dużej liczby zassań
 • przesyłanie parametrów poprzez kod kreskowy
 • czytelny wyświetlacz do prezentacji wyników
 • możliwość użytkowania w obszarach ...
Ręczna pompka do rurek

Pompka Dräger accuro

 • Ręczna pompka do rurek
 • do pomiarów miejscowych, z ograniczoną liczbą zassań
 • wbudowany licznik zassań dla bezpiecznej kontroli
 • łatwa obsługa jedną ręką
 • możliwość użytkowania w obszarach zagrożonych ...

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Więcej informacji: Dräger VOICE – wyszukiwarka produktów bezpieczeństwa

Ty wiesz co – my wiemy jak! W naszej bazie danych znajdziesz podstawowe informacje na temat ponad 1500 substancji niebezpiecznych, a dodatkowo dowiesz się, jakie dobrać do nich detektory gazu i środki ochrony indywidualnej. Warto spróbować!

VOICE Hazmat