Tribromek boruBBr3

Nr CAS:
10294-33-4
Nr UN:
2692
Nr WE:
233-657-9
Numer identyfikacyjny zagrożenia:
X88
Piktogram określający rodzaj zagrożenia
GHS05
GHS06

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Graniczna wartość ekspozycji w środowisku pracy
Dz. U. z dnia 12 czerwca 2018 (PL)
 • NDSP (mg/m3) 10
 • H: 300 + 330
  Połknięcie grozi śmiercią.
  Wdychanie grozi śmiercią.
 • H: 314
  Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Temperatura topnienia:
  -46 °C
 • Temperatura wrzenia:
  90 °C
 • Gęstość (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  2,6 g/cm3
 • Jonizacja:
  10.51 ± 0.02 eV
 • Prężność par (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  53,3 (14°C) hPa
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • Bor(III) bromid
 • Boron bromide
 • Boron tribromide
 • Tribromoborane

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Produkty odpowiednie dla Tribromek boru BBr3

Przenośne detektory gazu, rurkowe wykrywacze gazu czy środki ochrony indywidualnej – Dräger oferuje szeroki asortyment produktów, które zapewnią Ci bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi substancjami.

Stacjonarne detektory gazu i czujniki

Maski & Filtry

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Więcej informacji: Dräger VOICE – wyszukiwarka produktów bezpieczeństwa

Ty wiesz co – my wiemy jak! W naszej bazie danych znajdziesz podstawowe informacje na temat ponad 1500 substancji niebezpiecznych, a dodatkowo dowiesz się, jakie dobrać do nich detektory gazu i środki ochrony indywidualnej. Warto spróbować!

VOICE Hazmat