Kwas mrówkowyCH2O2

Nr CAS:
64-18-6
Nr UN:
1779
Nr WE:
200-579-1
Numer identyfikacyjny zagrożenia:
83
Piktogram określający rodzaj zagrożenia
GHS02
GHS05
GHS06

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Graniczna wartość ekspozycji w środowisku pracy
Dz. U. z dnia 12 czerwca 2018 (PL)
 • NDS (mg/m3) 5
 • NDSCh (mg/m3) 15
 • H: 226
  Łatwopalna ciecz i pary.
 • H: 302
  Działa szkodliwie po połknięciu.
 • H: 314
  Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 • H: 331
  Działa toksycznie w następstwie wdychania

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Temperatura topnienia:
  8 °C
 • Temperatura wrzenia:
  101 °C
 • Gęstość (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  1,22 g/cm3
 • Jonizacja:
  11.33 ± 0.01 eV
 • Temperatura zapłonu:
  45 °C
 • Temperatura samozapłonu:
  520 °C
 • Prężność par (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  44,6 hPa
 • Dolna granica wybuchowości:
  10 Vol.-%
 • Górna granica wybuchowości:
  45.5 Vol.-%
 • Szkodliwe skutki działania:
  ED

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • Carbonous acid
 • Hydrogen carboxylic acid
 • Methanoic acid
 • Oxocarbinic acid

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Produkty odpowiednie dla Kwas mrówkowy CH2O2

Przenośne detektory gazu, rurkowe wykrywacze gazu czy środki ochrony indywidualnej – Dräger oferuje szeroki asortyment produktów, które zapewnią Ci bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi substancjami.

Stacjonarne detektory gazu i czujniki

Maski & Filtry

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Więcej informacji: Dräger VOICE – wyszukiwarka produktów bezpieczeństwa

Ty wiesz co – my wiemy jak! W naszej bazie danych znajdziesz podstawowe informacje na temat ponad 1500 substancji niebezpiecznych, a dodatkowo dowiesz się, jakie dobrać do nich detektory gazu i środki ochrony indywidualnej. Warto spróbować!

VOICE Hazmat