Chloromrówczan metyluC2H3ClO2

Nr CAS:
79-22-1
Nr UN:
1238
Nr WE:
201-187-3
Numer identyfikacyjny zagrożenia:
663
Piktogram określający rodzaj zagrożenia
GHS02
GHS05
GHS06

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Graniczna wartość ekspozycji w środowisku pracy
Dz. U. z dnia 12 czerwca 2018 (PL)
 • NDS (mg/m3) -
 • H: 225
  Wysoce łatwopalna ciecz i pary
 • H: 300
  Połknięcie grozi śmiercią.
 • H: 312
  Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
 • H: 314
  Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 • H: 330
  Wdychanie grozi śmiercią.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Temperatura topnienia:
  -61 °C
 • Temperatura wrzenia:
  72 °C
 • Gęstość (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  1,22 g/cm3
 • Temperatura zapłonu:
  10 °C
 • Temperatura samozapłonu:
  475 °C
 • Prężność par (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  127 hPa
 • Dolna granica wybuchowości:
  7.5 Vol.-%
 • Górna granica wybuchowości:
  26 Vol.-%

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • Methoxycarbonylchlorid
 • Methyl chlorocarbonate

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Produkty odpowiednie dla Chloromrówczan metylu C2H3ClO2

Przenośne detektory gazu, rurkowe wykrywacze gazu czy środki ochrony indywidualnej – Dräger oferuje szeroki asortyment produktów, które zapewnią Ci bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi substancjami.

Maski & Filtry

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Więcej informacji: Dräger VOICE – wyszukiwarka produktów bezpieczeństwa

Ty wiesz co – my wiemy jak! W naszej bazie danych znajdziesz podstawowe informacje na temat ponad 1500 substancji niebezpiecznych, a dodatkowo dowiesz się, jakie dobrać do nich detektory gazu i środki ochrony indywidualnej. Warto spróbować!

VOICE Hazmat