Amoniak (bezwodny)NH3

Nr CAS:
7664-41-7
Nr UN:
1005
Nr WE:
231-635-3
Numer identyfikacyjny zagrożenia:
268
Piktogram określający rodzaj zagrożenia
GHS04
GHS05
GHS06
GHS09
GHS07

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Graniczna wartość ekspozycji w środowisku pracy
Dz. U. z dnia 12 czerwca 2018 (PL)
 • NDS (mg/m3) 14
 • NDSCh (mg/m3) 28
 • H: 221
  Gaz łatwopalny
 • H: 280
  Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem
 • H: 314
  Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 • H: 331
  Działa toksycznie w następstwie wdychania
 • H: 410
  Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Temperatura topnienia:
  -77.7 °C
 • Temperatura wrzenia:
  -33.4 °C
 • Gęstość (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  0,0007714 (0°C) g/cm3
 • Jonizacja:
  10.070 ± 0.020 eV
 • Temperatura samozapłonu:
  630 °C
 • Prężność par (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  8573,7 hPa
 • Dolna granica wybuchowości:
  14 Vol.-%
 • Górna granica wybuchowości:
  32.5 Vol.-%

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • Anhydrous ammonia
 • Azane
 • Hydrogen Nitrite
 • nitrogen trihydride
 • Trihydrogen Nitride

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Produkty odpowiednie dla Amoniak (bezwodny) NH3

Przenośne detektory gazu, rurkowe wykrywacze gazu czy środki ochrony indywidualnej – Dräger oferuje szeroki asortyment produktów, które zapewnią Ci bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi substancjami.

Przenośne detektory gazu i czujniki

Stacjonarne detektory gazu i czujniki

Maski & Filtry

Kombinezony

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Więcej informacji: Dräger VOICE – wyszukiwarka produktów bezpieczeństwa

Ty wiesz co – my wiemy jak! W naszej bazie danych znajdziesz podstawowe informacje na temat ponad 1500 substancji niebezpiecznych, a dodatkowo dowiesz się, jakie dobrać do nich detektory gazu i środki ochrony indywidualnej. Warto spróbować!

VOICE Hazmat