Aldehyd octowyC2H4O

Nr CAS:
75-07-0
Nr UN:
1089
Nr WE:
200-836-8
Numer identyfikacyjny zagrożenia:
33
Piktogram określający rodzaj zagrożenia
GHS02
GHS07
GHS08

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Graniczna wartość ekspozycji w środowisku pracy
Dz. U. z dnia 12 czerwca 2018 (PL)
 • NDSP (mg/m3) 45
 • H: 224
  Skrajnie łatwopalna ciecz i pary.
 • H: 319
  Działa drażniąco na oczy
 • H: 335
  Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
 • H: 341
  Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne.
 • H: 350
  Może powodować raka.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Temperatura topnienia:
  -123 °C
 • Temperatura wrzenia:
  20 °C
 • Gęstość (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  0,78 g/cm3
 • Jonizacja:
  10.229 ± 0.0007 eV
 • Temperatura samozapłonu:
  155 °C
 • Prężność par (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  1006 hPa
 • Dolna granica wybuchowości:
  4 Vol.-%
 • Górna granica wybuchowości:
  57 Vol.-%
 • Szkodliwe skutki działania:
  C,M
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • Acetic aldehyde
 • CH3-CHO
 • Ethanal
 • Ethyl aldehyde
 • Ethylaldehyde

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Produkty odpowiednie dla Aldehyd octowy C2H4O

Przenośne detektory gazu, rurkowe wykrywacze gazu czy środki ochrony indywidualnej – Dräger oferuje szeroki asortyment produktów, które zapewnią Ci bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi substancjami.

Przenośne detektory gazu i czujniki

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Więcej informacji: Dräger VOICE – wyszukiwarka produktów bezpieczeństwa

Ty wiesz co – my wiemy jak! W naszej bazie danych znajdziesz podstawowe informacje na temat ponad 1500 substancji niebezpiecznych, a dodatkowo dowiesz się, jakie dobrać do nich detektory gazu i środki ochrony indywidualnej. Warto spróbować!

VOICE Hazmat