Kwas octowyC2H4O2

Nr CAS:
64-19-7
Nr UN:
2789
Nr WE:
200-580-7
Numer identyfikacyjny zagrożenia:
83
Piktogram określający rodzaj zagrożenia
GHS02
GHS05

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Graniczna wartość ekspozycji w środowisku pracy
Dz. U. z dnia 12 czerwca 2018 (PL)
 • NDS (mg/m3) 25
 • NDSCh (mg/m3) 50
 • H: 226
  Łatwopalna ciecz i pary.
 • H: 314
  Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Temperatura topnienia:
  17 °C
 • Temperatura wrzenia:
  118 °C
 • Gęstość (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  1,05 g/cm3
 • Jonizacja:
  10.65 ± 0.02 eV
 • Temperatura zapłonu:
  38.5 °C
 • Temperatura samozapłonu:
  485 °C
 • Prężność par (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  15,8 hPa
 • Dolna granica wybuchowości:
  6 Vol.-%
 • Górna granica wybuchowości:
  17 Vol.-%
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • Acetic acid (aqueous)
 • Dilute acetic acid
 • Ethanoic acid
 • Glacial acetic acid (pure compound)
 • H3C-COOH
 • Methanecarboxylic acid

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Produkty odpowiednie dla Kwas octowy C2H4O2

Przenośne detektory gazu, rurkowe wykrywacze gazu czy środki ochrony indywidualnej – Dräger oferuje szeroki asortyment produktów, które zapewnią Ci bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi substancjami.

Stacjonarne detektory gazu i czujniki

Maski & Filtry

Kombinezony

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Więcej informacji: Dräger VOICE – wyszukiwarka produktów bezpieczeństwa

Ty wiesz co – my wiemy jak! W naszej bazie danych znajdziesz podstawowe informacje na temat ponad 1500 substancji niebezpiecznych, a dodatkowo dowiesz się, jakie dobrać do nich detektory gazu i środki ochrony indywidualnej. Warto spróbować!

VOICE Hazmat