EtanolC2H6O

Nr CAS:
64-17-5
Nr UN:
1170
Nr WE:
200-578-6
Numer identyfikacyjny zagrożenia:
33/30
Piktogram określający rodzaj zagrożenia
GHS02
GHS07
GHS08

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Graniczna wartość ekspozycji w środowisku pracy
Dz. U. z dnia 12 czerwca 2018 (PL)
 • NDS (mg/m3) 1900
 • H: 225
  Wysoce łatwopalna ciecz i pary
 • H: 319
  Działa drażniąco na oczy

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Temperatura rozkładu:
  700 °C
 • Temperatura topnienia:
  -114 °C
 • Temperatura wrzenia:
  78 °C
 • Gęstość (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  0,79 g/cm3
 • Jonizacja:
  10.48 ± 0.07 eV
 • Temperatura samozapłonu:
  400 °C
 • Prężność par (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  58,0 hPa
 • Dolna granica wybuchowości:
  3.1 Vol.-%
 • Górna granica wybuchowości:
  27.7 Vol.-%
 • Szkodliwe skutki działania:
  C

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • Alcohol
 • Bioethanol
 • CH3-CH2OH
 • Cologne spirit
 • Ethyl alcohol
 • EtOH
 • Grain alcohol
 • H3C-CH2OH

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Produkty odpowiednie dla Etanol C2H6O

Przenośne detektory gazu, rurkowe wykrywacze gazu czy środki ochrony indywidualnej – Dräger oferuje szeroki asortyment produktów, które zapewnią Ci bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi substancjami.

Przenośne detektory gazu i czujniki

Stacjonarne detektory gazu i czujniki

Maski & Filtry

Kombinezony

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Więcej informacji: Dräger VOICE – wyszukiwarka produktów bezpieczeństwa

Ty wiesz co – my wiemy jak! W naszej bazie danych znajdziesz podstawowe informacje na temat ponad 1500 substancji niebezpiecznych, a dodatkowo dowiesz się, jakie dobrać do nich detektory gazu i środki ochrony indywidualnej. Warto spróbować!

VOICE Hazmat