EtyloaminaC2H7N

Nr CAS:
75-04-7
Nr UN:
1036
Nr WE:
200-834-7
Numer identyfikacyjny zagrożenia:
23
Piktogram określający rodzaj zagrożenia
GHS02
GHS04
GHS07

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Graniczna wartość ekspozycji w środowisku pracy
Dz. U. z dnia 12 czerwca 2018 (PL)
 • NDS (mg/m3) 9,4
 • NDSCh (mg/m3) 18
 • H: 220
  Skrajnie łatwopalny gaz.
 • H: 280
  Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem
 • H: 319
  Działa drażniąco na oczy
 • H: 332
  Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
 • H: 335
  Może powodować podrażnienie dróg oddechowych

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Temperatura topnienia:
  -81.2 °C
 • Temperatura wrzenia:
  16.6 °C
 • Gęstość (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  0,002162 (0°C) g/cm3
 • Jonizacja:
  8.9 eV
 • Temperatura zapłonu:
  -37 °C
 • Temperatura samozapłonu:
  385 °C
 • Prężność par (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  1144 hPa
 • Dolna granica wybuchowości:
  3.5 Vol.-%
 • Górna granica wybuchowości:
  14 Vol.-%
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • Aminoethane
 • ethanamine
 • Ethylamine (anhydrous)
 • MEA
 • Monoethylamine

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Produkty odpowiednie dla Etyloamina C2H7N

Przenośne detektory gazu, rurkowe wykrywacze gazu czy środki ochrony indywidualnej – Dräger oferuje szeroki asortyment produktów, które zapewnią Ci bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi substancjami.

Stacjonarne detektory gazu i czujniki

Maski & Filtry

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Więcej informacji: Dräger VOICE – wyszukiwarka produktów bezpieczeństwa

Ty wiesz co – my wiemy jak! W naszej bazie danych znajdziesz podstawowe informacje na temat ponad 1500 substancji niebezpiecznych, a dodatkowo dowiesz się, jakie dobrać do nich detektory gazu i środki ochrony indywidualnej. Warto spróbować!

VOICE Hazmat