EtylenC2H4

Nr CAS:
74-85-1
Nr UN:
1962
Nr WE:
200-815-3
Numer identyfikacyjny zagrożenia:
23
Piktogram określający rodzaj zagrożenia
GHS02
GHS04
GHS07

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • H: 220
  Skrajnie łatwopalny gaz.
 • H: 280
  Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem
 • H: 336
  Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Temperatura topnienia:
  -169.18 °C
 • Temperatura wrzenia:
  -103.8 °C
 • Gęstość (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  0,0012611 (0°C) g/cm3
 • Jonizacja:
  10.5138 ± 0.0006 eV
 • Temperatura samozapłonu:
  440 °C
 • Prężność par (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  40900 (0 °C) hPa
 • Dolna granica wybuchowości:
  2.4 Vol.-%
 • Górna granica wybuchowości:
  32.6 Vol.-%

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • Ethene
 • H2C-CH2

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Produkty odpowiednie dla Etylen C2H4

Przenośne detektory gazu, rurkowe wykrywacze gazu czy środki ochrony indywidualnej – Dräger oferuje szeroki asortyment produktów, które zapewnią Ci bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi substancjami.

Przenośne detektory gazu i czujniki

Stacjonarne detektory gazu i czujniki

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Więcej informacji: Dräger VOICE – wyszukiwarka produktów bezpieczeństwa

Ty wiesz co – my wiemy jak! W naszej bazie danych znajdziesz podstawowe informacje na temat ponad 1500 substancji niebezpiecznych, a dodatkowo dowiesz się, jakie dobrać do nich detektory gazu i środki ochrony indywidualnej. Warto spróbować!

VOICE Hazmat