Tlenek węglaCO

Nr CAS:
630-08-0
Nr UN:
1016
Nr WE:
211-128-3
Numer identyfikacyjny zagrożenia:
263
Piktogram określający rodzaj zagrożenia
GHS02
GHS04
GHS06
GHS08

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Graniczna wartość ekspozycji w środowisku pracy
Dz. U. z dnia 12 czerwca 2018 (PL)
 • NDS (mg/m3) 23
 • NDSCh (mg/m3) 117
 • H: 220
  Skrajnie łatwopalny gaz.
 • H: 280
  Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem
 • H: 331
  Działa toksycznie w następstwie wdychania
 • H: 360 D
  May damage the unborn child
 • H: 372
  Powoduje uszkodzenie narządów (podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy) poprzez
  długotrwałe lub powtarzane narażenie (podać drogę narażenia, jeżeli udowodniono, że inne
  drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia).

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Temperatura topnienia:
  -205.07 °C
 • Temperatura wrzenia:
  -191.5 °C
 • Gęstość (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  0,0012506 (0°C) g/cm3
 • Jonizacja:
  14.014 ± 0.0003 eV
 • Temperatura samozapłonu:
  605 °C
 • Dolna granica wybuchowości:
  11.3 Vol.-%
 • Górna granica wybuchowości:
  75.6 Vol.-%
 • Szkodliwe skutki działania:
  R

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • carbon monooxide
 • Carbon oxide
 • Flue gas
 • Monoxide
 • toxic twins

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Produkty odpowiednie dla Tlenek węgla CO

Przenośne detektory gazu, rurkowe wykrywacze gazu czy środki ochrony indywidualnej – Dräger oferuje szeroki asortyment produktów, które zapewnią Ci bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi substancjami.

Przenośne detektory gazu i czujniki

Rurki

Stacjonarne detektory gazu i czujniki

Kombinezony

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Więcej informacji: Dräger VOICE – wyszukiwarka produktów bezpieczeństwa

Ty wiesz co – my wiemy jak! W naszej bazie danych znajdziesz podstawowe informacje na temat ponad 1500 substancji niebezpiecznych, a dodatkowo dowiesz się, jakie dobrać do nich detektory gazu i środki ochrony indywidualnej. Warto spróbować!

VOICE Hazmat