MetanCH4

Nr CAS:
74-82-8
Nr UN:
1971
Nr WE:
200-812-7
Numer identyfikacyjny zagrożenia:
23
Piktogram określający rodzaj zagrożenia
GHS02
GHS04

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • H: 220
  Skrajnie łatwopalny gaz.
 • H: 280
  Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Temperatura topnienia:
  -182.47 °C
 • Temperatura wrzenia:
  -161.5 °C
 • Gęstość (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  0,0007175 (0°C) g/cm3
 • Jonizacja:
  12.61 ± 0.01 eV
 • Temperatura samozapłonu:
  595 °C
 • Dolna granica wybuchowości:
  4.4 Vol.-%
 • Górna granica wybuchowości:
  17 Vol.-%
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • Carbon tetrahydride
 • Hydrogen carbide
 • Marsh gas
 • Natural gas
 • R-50

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Produkty odpowiednie dla Metan CH4

Przenośne detektory gazu, rurkowe wykrywacze gazu czy środki ochrony indywidualnej – Dräger oferuje szeroki asortyment produktów, które zapewnią Ci bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi substancjami.

Przenośne detektory gazu i czujniki

Stacjonarne detektory gazu i czujniki

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Więcej informacji: Dräger VOICE – wyszukiwarka produktów bezpieczeństwa

Ty wiesz co – my wiemy jak! W naszej bazie danych znajdziesz podstawowe informacje na temat ponad 1500 substancji niebezpiecznych, a dodatkowo dowiesz się, jakie dobrać do nich detektory gazu i środki ochrony indywidualnej. Warto spróbować!

VOICE Hazmat