MetanolCH4O

Nr CAS:
67-56-1
Nr UN:
1230
Nr WE:
200-659-6
Numer identyfikacyjny zagrożenia:
336
Piktogram określający rodzaj zagrożenia
GHS02
GHS06
GHS08

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Graniczna wartość ekspozycji w środowisku pracy
Dz. U. z dnia 12 czerwca 2018 (PL)
 • NDS (mg/m3) 100
 • NDSCh (mg/m3) 300
 • H: 225
  Wysoce łatwopalna ciecz i pary
 • H: 301 + 311 + 331
  Toxic if swallowed, in contact with skin or if inhaled
 • H: 370
  Powoduje uszkodzenie narządów (podać szczególny skutek, jeśli jest znany) (podać drogę
  narażenia, jeżeli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia).

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Temperatura topnienia:
  -98 °C
 • Temperatura wrzenia:
  65 °C
 • Gęstość (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  0,79 g/cm3
 • Jonizacja:
  10.84 ± 0.01 eV
 • Temperatura zapłonu:
  9 °C
 • Temperatura samozapłonu:
  440 °C
 • Prężność par (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  129 hPa
 • Dolna granica wybuchowości:
  6 Vol.-%
 • Górna granica wybuchowości:
  50 Vol.-%
 • Szkodliwe skutki działania:
  PTB
Ważna informacja:
Substance included in the Community Rolling Action Plan (CoRAP).

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • Alcohols
 • Carbinol
 • Columbian spirits
 • Hydroxymethane
 • Methyl alcohol
 • Methyl hydroxide
 • Methylol
 • Methyloxyhydrat
 • Monohydroxymethane
 • Pyroligneous spirit
 • Spiritol
 • Wood alcohol
 • Wood naphtha
 • Wood spirit

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Produkty odpowiednie dla Metanol CH4O

Przenośne detektory gazu, rurkowe wykrywacze gazu czy środki ochrony indywidualnej – Dräger oferuje szeroki asortyment produktów, które zapewnią Ci bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi substancjami.

Przenośne detektory gazu i czujniki

Stacjonarne detektory gazu i czujniki

Maski & Filtry

Kombinezony

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Więcej informacji: Dräger VOICE – wyszukiwarka produktów bezpieczeństwa

Ty wiesz co – my wiemy jak! W naszej bazie danych znajdziesz podstawowe informacje na temat ponad 1500 substancji niebezpiecznych, a dodatkowo dowiesz się, jakie dobrać do nich detektory gazu i środki ochrony indywidualnej. Warto spróbować!

VOICE Hazmat