1-Metoksy-2-propanolC4H10O2

Nr CAS:
107-98-2
Nr UN:
3092
Nr WE:
203-539-1
Numer identyfikacyjny zagrożenia:
30
Piktogram określający rodzaj zagrożenia
GHS02
GHS07

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Graniczna wartość ekspozycji w środowisku pracy
Dz. U. z dnia 12 czerwca 2018 (PL)
 • NDS (mg/m3) 180
 • NDSCh (mg/m3) 360
 • H: 226
  Łatwopalna ciecz i pary.
 • H: 336
  Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Temperatura topnienia:
  -97 °C
 • Temperatura wrzenia:
  120 °C
 • Gęstość (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  0,92 g/cm3
 • Temperatura zapłonu:
  32 °C
 • Temperatura samozapłonu:
  270 °C
 • Prężność par (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  11,5 (20°C) hPa
 • Dolna granica wybuchowości:
  1.6 Vol.-%
 • Górna granica wybuchowości:
  13.1 Vol.-%

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • 1-Methoxy-2-hydroxypropane
 • 1-Methoxy-2-propanol
 • 1-Methoxy-propan-2-ol
 • 1-methoxypropan-2-ol
 • 2-Methoxy-1-methylethanol
 • DOWANOL™ PM Glycol Ether
 • Glycol Ether PM
 • METHYLPROXITOL
 • Propylene glycol methyl ether
 • Propylene glycol monomethyl ether

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Produkty odpowiednie dla 1-Metoksy-2-propanol C4H10O2

Przenośne detektory gazu, rurkowe wykrywacze gazu czy środki ochrony indywidualnej – Dräger oferuje szeroki asortyment produktów, które zapewnią Ci bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi substancjami.

Przenośne detektory gazu i czujniki

Maski & Filtry

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Więcej informacji: Dräger VOICE – wyszukiwarka produktów bezpieczeństwa

Ty wiesz co – my wiemy jak! W naszej bazie danych znajdziesz podstawowe informacje na temat ponad 1500 substancji niebezpiecznych, a dodatkowo dowiesz się, jakie dobrać do nich detektory gazu i środki ochrony indywidualnej. Warto spróbować!

VOICE Hazmat