Chlorek metyluCH3Cl

Nr CAS:
74-87-3
Nr UN:
1063
Nr WE:
200-817-4
Numer identyfikacyjny zagrożenia:
23
Piktogram określający rodzaj zagrożenia
GHS02
GHS04
GHS08

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Graniczna wartość ekspozycji w środowisku pracy
Dz. U. z dnia 12 czerwca 2018 (PL)
 • NDS (mg/m3) 20
 • H: 220
  Skrajnie łatwopalny gaz.
 • H: 280
  Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem
 • H: 351
  Podejrzewa się, że powoduje raka.
 • H: 361 f
  Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.
 • H: 373
  Może powodować uszkodzenie narządów (podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy)
  poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane (podać drogę narażenia, jeśli udowodniono, że
  inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia).

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Temperatura topnienia:
  -97.4 °C
 • Temperatura wrzenia:
  -23.8 °C
 • Gęstość (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  0,0023065 (0°C) g/cm3
 • Jonizacja:
  11.26 ± 0.03 eV
 • Temperatura samozapłonu:
  625 °C
 • Prężność par (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  4900 hPa
 • Dolna granica wybuchowości:
  7.6 Vol.-%
 • Górna granica wybuchowości:
  19 Vol.-%
 • Szkodliwe skutki działania:
  C
 •  
Ważna informacja:
Substance included in the Community Rolling Action Plan (CoRAP).

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • Chloromethane
 • Chloromethane MeCl Methyl Chloride
 • Methyl chloride
 • Monochloromethane

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Produkty odpowiednie dla Chlorek metylu CH3Cl

Przenośne detektory gazu, rurkowe wykrywacze gazu czy środki ochrony indywidualnej – Dräger oferuje szeroki asortyment produktów, które zapewnią Ci bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi substancjami.

Kombinezony

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Więcej informacji: Dräger VOICE – wyszukiwarka produktów bezpieczeństwa

Ty wiesz co – my wiemy jak! W naszej bazie danych znajdziesz podstawowe informacje na temat ponad 1500 substancji niebezpiecznych, a dodatkowo dowiesz się, jakie dobrać do nich detektory gazu i środki ochrony indywidualnej. Warto spróbować!

VOICE Hazmat