2-ButanonC4H8O

Nr CAS:
78-93-3
Nr UN:
1193
Nr WE:
201-159-0
Numer identyfikacyjny zagrożenia:
33
Piktogram określający rodzaj zagrożenia
GHS02
GHS07

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Graniczna wartość ekspozycji w środowisku pracy
Dz. U. z dnia 12 czerwca 2018 (PL)
 • NDS (mg/m3) 450
 • NDSCh (mg/m3) 900
 • H: 225
  Wysoce łatwopalna ciecz i pary
 • H: 319
  Działa drażniąco na oczy
 • H: 336
  Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Temperatura topnienia:
  -86 °C
 • Temperatura wrzenia:
  80 °C
 • Gęstość (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  0,805 g/cm3
 • Jonizacja:
  9,52 ± 0,04 eV
 • Temperatura zapłonu:
  -7.5 °C
 • Temperatura samozapłonu:
  475 °C
 • Prężność par (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  105 hPa
 • Dolna granica wybuchowości:
  1.5 Vol.-%
 • Górna granica wybuchowości:
  13.4 Vol.-%
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • 2-Butanone
 • 2-Butanone (8CI, 9CI)
 • 3-Butanone
 • butan-2-one
 • Butanone
 • CH3-CH2-CO-CH3
 • Ethyl methyl ketone
 • Ethylmethylketon
 • MEK (METHYL ETHYL KETONE), BUTANONE
 • Methyl acetone
 • Methyl ethyl ketone
 • Methylaceton
 • methylethylketone

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Produkty odpowiednie dla 2-Butanon C4H8O

Przenośne detektory gazu, rurkowe wykrywacze gazu czy środki ochrony indywidualnej – Dräger oferuje szeroki asortyment produktów, które zapewnią Ci bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi substancjami.

Przenośne detektory gazu i czujniki

Stacjonarne detektory gazu i czujniki

Maski & Filtry

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Więcej informacji: Dräger VOICE – wyszukiwarka produktów bezpieczeństwa

Ty wiesz co – my wiemy jak! W naszej bazie danych znajdziesz podstawowe informacje na temat ponad 1500 substancji niebezpiecznych, a dodatkowo dowiesz się, jakie dobrać do nich detektory gazu i środki ochrony indywidualnej. Warto spróbować!

VOICE Hazmat