FosgenCOCl2

Nr CAS:
75-44-5
Nr UN:
1076
Nr WE:
200-870-3
Numer identyfikacyjny zagrożenia:
268
Piktogram określający rodzaj zagrożenia
GHS04
GHS05
GHS06

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Graniczna wartość ekspozycji w środowisku pracy
Dz. U. z dnia 12 czerwca 2018 (PL)
 • NDS (mg/m3) 0,08
 • NDSCh (mg/m3) 0,16
 • H: 280
  Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem
 • H: 314
  Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 • H: 330
  Wdychanie grozi śmiercią.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Temperatura rozkładu:
  200 °C - 800 °C
 • Temperatura topnienia:
  -127.8 °C
 • Temperatura wrzenia:
  7.4 °C
 • Gęstość (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  0,004531 (0°C) g/cm3
 • Jonizacja:
  ~11.2 eV
 • Prężność par (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  1600 hPa

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • Carbon oxychloride
 • Carbonyl chloride
 • Carbonyl dichloride
 • Chloroformyl chloride
 • Chloroformylchlorid
 • Phosgene

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Produkty odpowiednie dla Fosgen COCl2

Przenośne detektory gazu, rurkowe wykrywacze gazu czy środki ochrony indywidualnej – Dräger oferuje szeroki asortyment produktów, które zapewnią Ci bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi substancjami.

Maski & Filtry

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Więcej informacji: Dräger VOICE – wyszukiwarka produktów bezpieczeństwa

Ty wiesz co – my wiemy jak! W naszej bazie danych znajdziesz podstawowe informacje na temat ponad 1500 substancji niebezpiecznych, a dodatkowo dowiesz się, jakie dobrać do nich detektory gazu i środki ochrony indywidualnej. Warto spróbować!

VOICE Hazmat