Tlenochlorek fosforuPOCl3

Nr CAS:
10025-87-3
Nr UN:
1810
Nr WE:
233-046-7
Numer identyfikacyjny zagrożenia:
X668
Piktogram określający rodzaj zagrożenia
GHS05
GHS06
GHS08

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Graniczna wartość ekspozycji w środowisku pracy
Dz. U. z dnia 12 czerwca 2018 (PL)
 • NDS (mg/m3) 0,064
 • NDSCh (mg/m3) 0,12
 • H: 302
  Działa szkodliwie po połknięciu.
 • H: 314
  Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 • H: 330
  Wdychanie grozi śmiercią.
 • H: 372
  Powoduje uszkodzenie narządów (podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy) poprzez
  długotrwałe lub powtarzane narażenie (podać drogę narażenia, jeżeli udowodniono, że inne
  drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia).

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Temperatura topnienia:
  1.25 °C
 • Temperatura wrzenia:
  105.8 °C
 • Gęstość (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  1,68 g/cm3
 • Jonizacja:
  11.5 ± 0.1 eV
 • Prężność par (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  36 hPa
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • Phosphonyl trichloride Phosphoric chloride Phosphoric trichloride Phosphoric trichloride (9CI) Phosphoroxychloride Phosphoroxytrichloride Phosphorus chloride oxide (PCl3O) Phosphorus chloride oxide (POCl3) Phosphorus monoxide trichloride Phosphorus o
 • phosphoric trichloride Phosphorus oxychloride Phosphoryl trichloride
 • Phosphorus oxychloride
 • Phosphorus oxytrichloride
 • Phosphoryl chloride
 • POCl3

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Produkty odpowiednie dla Tlenochlorek fosforu POCl3

Przenośne detektory gazu, rurkowe wykrywacze gazu czy środki ochrony indywidualnej – Dräger oferuje szeroki asortyment produktów, które zapewnią Ci bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi substancjami.

Stacjonarne detektory gazu i czujniki

Maski & Filtry

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Więcej informacji: Dräger VOICE – wyszukiwarka produktów bezpieczeństwa

Ty wiesz co – my wiemy jak! W naszej bazie danych znajdziesz podstawowe informacje na temat ponad 1500 substancji niebezpiecznych, a dodatkowo dowiesz się, jakie dobrać do nich detektory gazu i środki ochrony indywidualnej. Warto spróbować!

VOICE Hazmat