Trichlorek fosforuPCl3

Nr CAS:
7719-12-2
Nr UN:
1809
Nr WE:
231-749-3
Numer identyfikacyjny zagrożenia:
668
Piktogram określający rodzaj zagrożenia
GHS05
GHS06
GHS08

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Graniczna wartość ekspozycji w środowisku pracy
Dz. U. z dnia 12 czerwca 2018 (PL)
 • NDS (mg/m3) 1
 • NDSCh (mg/m3) 2
 • H: 300 + 330
  Połknięcie grozi śmiercią.
  Wdychanie grozi śmiercią.
 • H: 314
  Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 • H: 373
  Może powodować uszkodzenie narządów (podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy)
  poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane (podać drogę narażenia, jeśli udowodniono, że
  inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia).

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Temperatura topnienia:
  -93.6 °C
 • Temperatura wrzenia:
  76 °C
 • Gęstość (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  1,574 (21°C) g/cm3
 • Jonizacja:
  9.90 ± 0.01 eV
 • Prężność par (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  133,3 (21°C) hPa
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • Albrite Phosphorus Trichloride Chloride of phosphorus Phosphorus chloride Phosphorus trichloride Phosphorus(III)chloride Trichlorophosphine
 • Phosphorchlorid
 • Phosphorus chloride
 • Phosphorus trichloride
 • Phosphorus trichloride phosphorus(3+) trichloride
 • Trichlorphosphin

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Produkty odpowiednie dla Trichlorek fosforu PCl3

Przenośne detektory gazu, rurkowe wykrywacze gazu czy środki ochrony indywidualnej – Dräger oferuje szeroki asortyment produktów, które zapewnią Ci bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi substancjami.

Stacjonarne detektory gazu i czujniki

Maski & Filtry

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Więcej informacji: Dräger VOICE – wyszukiwarka produktów bezpieczeństwa

Ty wiesz co – my wiemy jak! W naszej bazie danych znajdziesz podstawowe informacje na temat ponad 1500 substancji niebezpiecznych, a dodatkowo dowiesz się, jakie dobrać do nich detektory gazu i środki ochrony indywidualnej. Warto spróbować!

VOICE Hazmat