2-PropanolC3H8O

Nr CAS:
67-63-0
Nr UN:
1219
Nr WE:
200-661-7
Numer identyfikacyjny zagrożenia:
33
Piktogram ostrzegawczy:
 • 33
 • 1219
Piktogram określający rodzaj zagrożenia
GHS02
GHS07
Graniczna wartość ekspozycji w środowisku pracy
Dz. U. z dnia 12 czerwca 2018 (PL)
 • NDS (mg/m3) 900
 • NDSCh (mg/m3) 1200
 • H: 225
  Wysoce łatwopalna ciecz i pary
 • H: 319
  Działa drażniąco na oczy
 • H: 336
  Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy
 • Temperatura topnienia:
  -88 °C
 • Temperatura wrzenia:
  82 °C
 • Gęstość (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  0,78 g/cm3
 • Jonizacja:
  10.17 ± 0.02 eV
 • Temperatura zapłonu:
  12 °C
 • Temperatura samozapłonu:
  425 °C
 • Prężność par (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  42,6 hPa
 • Dolna granica wybuchowości:
  2 Vol.-%
 • Górna granica wybuchowości:
  13,4 Vol.-%
 •  
Also known as:
 • (H3C)2-CHOH
 • Dimethyl carbinol
 • IPA
 • iso-Propanol
 • Isopropanol
 • Isopropyl alcohol
 • Propan-2-ol
 • Rubbing alcohol
 • sec-Propyl alcohol

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Produkty odpowiednie dla 2-Propanol C3H8O

Przenośne detektory gazu, rurkowe wykrywacze gazu czy środki ochrony indywidualnej – Dräger oferuje szeroki asortyment produktów, które zapewnią Ci bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi substancjami.

Przenośne detektory gazu i czujniki

Detektor wielogazowy

Dräger X-am® 8000

 • Detektor wielogazowy
 • wykrywanie od 1 do 7 gazów
 • Do pomiaru nieszczelności
 • wykrywanie toksycznych i palnych gazów i par, a także tlenu​

Detektor wielogazowy

Dräger X-pid® 9500

 • Detektor wielogazowy
 • ​selektywne wykrywanie gazów LZO
 • do częstego sprawdzania obecności substancji toksycznych i rakotwórczych
 • laboratoryjna jakość wyników pomiaru nawet przy niskich stężeniach
 • pomiar ...

Dräger X-am® 2500

Detektor wielogazowy

Dräger X-am® 5000

 • Detektor wielogazowy
 • wykrywanie od 1 do 5 gazów
 • do użytku osobistego
 • wykrywanie palnych i toksycznych gazów i par organicznych, a także tlenu i szkodliwych stężeń​

Detektor wielogazowy

Dräger X-am® 5600

 • Detektor wielogazowy
 • wykrywanie od 1 do 6 gazów
 • do użytku osobistego
 • wykrywanie wybuchowych, palnych i toksycznych gazów i par, a także tlenu

Detektor jednogazowy

Dräger Pac® 8000

 • Detektor jednogazowy
 • do osobistego monitorowania powietrza
 • wykrywa 29 różnych gazów – w tym gazy specjalne, takie jak dwutlenek azotu, ozon lub fosgen
 • do wielokrotnego użycia

Dräger X-am® 5800

Detektor wielogazowy

Dräger X-am® 3500

 • Detektor wielogazowy
 • wykrywanie od 1 do 4 gazów
 • do pomiaru parametrów przed wejściem
 • wykrywanie palnych gazów i par, a także O2, CO, H2S, NO2 i SO2​

Czujnik elektrochemiczny XXS

Czujnik DrägerSensor XXS

 • Czujnik elektrochemiczny XXS
 • monitorowanie niedoborów tlenu i toksycznych gazów
 • zgodność z detektorami serii Pac i X-am
 • zakres pomiarowy: % obj. i ppm

Czujnik elektrochemiczny XS

Czujnik DrägerSensor XS

 • Czujnik elektrochemiczny XS
 • ​monitorowanie niedoborów tlenu i toksycznych gazów, w tym wodorków, amin, par organicznych
 • zgodność z detektorami X-am 3000 i X-am 7000
 • zakres pomiarowy: % obj. i ...
Czujniki katalityczne Ex

Czujniki katalityczne Dräger Ex

 • Czujniki katalityczne Ex
 • ​monitorowanie mieszanek wybuchowych
 • wysoka odporność na zatrucie krzemianami i H2S
 • zgodność z detektorami serii X-am
 • zakres pomiarowy: dolna granica wybuchowości do 100% ...
Czujnik PID

Czujniki PID

 • Czujnik PID
 • wykrywanie lotnych związków organicznych w niskich stężeniach
 • zgodność z detektorami X-am 7000 i X-am 8000 – możliwy selektywny pomiar benzenu z użyciem rurek wstępnych
 • zakres pomiarowy: ppm i ...

Rurki

Rurki do pomiarów krótkotrwałych

Rurki Dräger do pomiarów krótkotrwałych

 • Rurki do pomiarów krótkotrwałych
 • prezentacja wyników bezpośrednio po zakończeniu pomiaru
 • pomiar miejscowy ponad 500 różnych gazów
 • krótki czas pomiaru: od 5 sekund do 15 minut
Rurki do pobierania próbek

Rurki i systemy do poboru prób firmy Dräger

 • Rurki do pobierania próbek
 • ​analiza próbek w laboratorium
 • możliwy pomiar złożonych związków i mieszanin substancji
 • wykrywanie niskich stężeń
Automatyczna pompa do rurek

Dräger X-act® 5000 Basic

 • Automatyczna pompa do rurek
 • ​idealna w przypadku dużej liczby zassań
 • przesyłanie parametrów poprzez kod kreskowy
 • czytelny wyświetlacz do prezentacji wyników
 • możliwość użytkowania w obszarach ...
Ręczna pompka do rurek

Pompka Dräger accuro

 • Ręczna pompka do rurek
 • do pomiarów miejscowych, z ograniczoną liczbą zassań
 • wbudowany licznik zassań dla bezpiecznej kontroli
 • łatwa obsługa jedną ręką
 • możliwość użytkowania w obszarach zagrożonych ...

Stacjonarne detektory gazu i czujniki

Detektory gazu palnego

Dräger Polytron® SE Ex

 • Detektory gazu palnego
 • ​Czujnik: czujnik katalityczny
 • Instalacja: obszary, gdzie wymagane jest zwiększone bezpieczeństwo
 • Interfejs: kabel trzyżyłowy
 • Klasa IP: IP 66
 • Cechy specjalne: głowica ...
Detektory gazu palnego

Dräger Polytron® 5200 CAT

 • Detektory gazu palnego
 • ​Czujnik: czujnik katalityczny
 • Instalacja: obszary, gdzie wymagane są zwiększone bezpieczeństwo lub ognioodporność
 • Interfejs: 4–20 mA, przekaźniki
 • Klasa IP: IP 65/66/67
 • Cechy ...
Detektory gazu palnego

Dräger Polytron® 8200 CAT

 • Detektory gazu palnego
 • ​Czujnik: czujnik katalityczny
 • Instalacja: obszary, gdzie wymagane są zwiększone bezpieczeństwo lub ognioodporność
 • Interfejs: 4–20 mA, przekaźniki, magistrala, HART®
 • Klasa IP: ...
Detektory gazu palnego

Dräger PEX 3000

 • Detektory gazu palnego
 • ​Czujnik: czujnik katalityczny
 • Instalacja: obszary, gdzie wymagane jest zwiększone bezpieczeństwo 
 • Interfejs: 4–20 mA
 • Klasa IP: IP66
 • Cechy specjalne: -
Detektor gazu palnego

Dräger Polytron® 5700 IR

 • Detektor gazu palnego
 • ​Czujnik: czujnik IR
 • Instalacja: obszary, gdzie wymagane są zwiększone bezpieczeństwo lub ognioodporność
 • Interfejs: 4–20 mA, przekaźniki
 • Klasa IP: IP 65/66/67
 • Cechy specjalne: ...
Detektor gazu palnego

Dräger Polytron® 8700 IR

 • Detektor gazu palnego
 • ​Czujnik: czujnik IR
 • Instalacja: obszary, gdzie wymagane są zwiększone bezpieczeństwo lub ognioodporność
 • Interfejs: 4–20 mA, przekaźniki, magistrala, HART®
 • Klasa IP: IP65/66/67 i ...
Detektory gazu palnego

Dräger PointGard 2700

 • Detektory gazu palnego
 • ​Czujnik: czujnik IR
 • Instalacja: obszary niezagrożone wybuchem
 • Interfejs: 4–20 mA, przekaźniki
 • Klasa IP: IP 66
 • Cechy specjalne: monitor gazów niezależny od powietrza otoczenia, ...
Detektor gazu palnego

Dräger Polytron® 5310 IR

 • Detektor gazu palnego
 • ​Czujnik: czujnik IR
 • Instalacja: obszary, gdzie wymagane są zwiększone bezpieczeństwo lub ognioodporność
 • Interfejs: 4–20 mA, przekaźniki
 • Klasa IP: IP 65/66/67
 • Cechy specjalne: ...
Detektor gazu palnego

Dräger Polytron® 8310 IR

 • Detektor gazu palnego
 • ​Czujnik: czujnik IR
 • Instalacja: obszary, gdzie wymagane są zwiększone bezpieczeństwo lub ognioodporność
 • Interfejs: 4–20 mA, przekaźniki, magistrala, HART®
 • Klasa IP: ...
Detektor gazów toksycznych i tlenu

Dräger Polytron® 6100 EC WL

 • Detektor gazów toksycznych i tlenu
 • ​Czujnik: czujnik elektrochemiczny
 • Instalacja: obszary, gdzie wymagane jest iskrobezpieczeństwo
 • Interfejs: łączność bezprzewodowa
 • Klasa IP: 66/67 i SIL2
 • Cechy ...
Detektor gazów toksycznych i tlenu

Dräger Polytron® 5100 EC

 • Detektor gazów toksycznych i tlenu
 • ​Czujnik: czujnik elektrochemiczny
 • Instalacja: obszary, gdzie wymagane są zwiększone bezpieczeństwo lub ognioodporność
 • Interfejs: 4–20 mA, przekaźniki
 • Klasa IP: IP ...
Detektor gazów toksycznych i tlenu

Dräger Polytron 7000

 • Detektor gazów toksycznych i tlenu
 • ​Czujnik: czujnik elektrochemiczny
 • Instalacja: obszary, gdzie wymagane jest iskrobezpieczeństwo
 • Interfejs: 4–20 mA, magistrala, HART®
 • Klasa IP: 66/67 i SIL2
 • Cechy ...
Detektor gazów toksycznych i tlenu

Dräger Polytron® 8100 EC

 • Detektor gazów toksycznych i tlenu
 • ​Czujnik: czujnik elektrochemiczny
 • Instalacja: obszary, gdzie wymagane są zwiększone bezpieczeństwo lub ognioodporność
 • Interfejs: 4–20 mA, przekaźniki, magistrala, ...
Detektor gazów toksycznych i tlenu

Dräger PointGard 2100

 • Detektor gazów toksycznych i tlenu
 • ​Czujnik: czujnik elektrochemiczny
 • Instalacja: obszary niezagrożone wybuchem
 • Interfejs: 4–20 mA, przekaźniki
 • Klasa IP: IP 66
 • Cechy specjalne: monitor gazów ...
Elektrochemiczny czujnik gazu

Czujniki elektrochemiczne DrägerSensor EC

 • Elektrochemiczny czujnik gazu
 • ​ciągłe monitorowanie gazów trujących i tlenu
 • kompatybilny z: Polytron 8100, Polytron 7000, Polytron 6100, Polytron 5100, Polytron 3000, PointGard 2100
 • zakres ...
Czujnik katalityczny

Czujniki katalityczne DrägerSensors

 • Czujnik katalityczny
 • ​Bezproblemowe monitorowanie palnych gazów i par
 • Kompatybilny z: Polytron 8200, Polytron 5200, PointGard 2200, PEX 3000, Polytron SE Ex
 • Zakres pomiarowy: DGW w % obj., ...
Detektory gazu palnego

Dräger PIR 7000

 • Detektory gazu palnego
 • ​Czujnik: czujnik IR
 • Instalacja: obszary, gdzie wymagane są zwiększone bezpieczeństwo lub ognioodporność
 • Interfejs: 4–20 mA, magistrala, HART®
 • Klasa IP: IP66/67 i SIL 2
 • Cechy ...
Optyczny czujnik gazu na podczerwień

DrägerSensor IR

 • Optyczny czujnik gazu na podczerwień
 • ​ciągłe monitorowanie palnych gazów i par
 • kompatybilny z: Polytron 8310, Polytron 5310, PIR 3000
 • zakres pomiarowy: 0–100% DGW

Filtry

Filtr ochronny ze złączem Rd40

Dräger X-plore® Rd40

 • Filtr ochronny ze złączem Rd40
 • standardowe złącze gwintowane Rd40 zgodne z EN 148-1
 • solidna aluminiowa obudowa
 • do użytku z maskami pełnotwarzowymi i półmaskami wyposażonymi w standardowe złącze gwintowane ...
Filtr ochronny ze złączem Rd90

Filtry Dräger X-plore® Rd90

 • Filtr ochronny ze złączem Rd90
 • złącze Rd90 Dräger
 • solidna aluminiowa obudowa
 • do użytku z półmaskami X-plore 4700​

Maska ochronna ze złączem bagnetowym

Filtr bagnetowy Dräger X-plore®

 • Maska ochronna ze złączem bagnetowym
 • złącze bagnetowe Dräger
 • boczne położenie filtrów dla nieograniczonego pola widzenia i równomiernego rozkładu ciężaru
 • do użytku z półmaskami X-plore 3300 lub X-plore ...

Maski

Maska pełnotwarzowa z jednym filtrem

Dräger X-plore® 6300

 • Maska pełnotwarzowa z jednym filtrem
 • standardowe złącze gwintowane Rd40 zgodne z EN 148-1
 • korpus maski z EPDM, wizjer z PMMA
 • do użytku ze wszystkimi filtrami wyposażonymi w standardowe złącze gwintowane ...
Półmaska z dwoma filtrami

Dräger X-plore® 3300/3500

 • Półmaska z dwoma filtrami
 • ​złącze bagnetowe Dräger (system z dwoma filtrami)
 • korpus maski wykonany z materiału Soft-TPE lub DrägerFlex (bez silikonu)
 • do użytku z filtrami bagnetowymi ...
Półmaska z jednym filtrem

Dräger X-plore® 4700

 • Półmaska z jednym filtrem
 • standardowe złącze gwintowane Rd40 zgodne z EN 148-1
 • korpus maski wykonany z TPE (rozmiar uniwersalny) lub silikonu (dwa rozmiary)
 • do użytku ze wszystkimi filtrami wyposażonymi w ...
Maska pełnotwarzowa z jednym filtrem

Dräger Panorama® Nova

 • Maska pełnotwarzowa z jednym filtrem
 • różne złącza gwintowane: złącze gwintowane RA Rd40, złącze gwintowane PE M45x3, łącze wtykowe ESA, złącze wtykowe P Dräger
 • korpus maski z EPDM lub silikonu, wizjer ze ...
Maska pełnotwarzowa z jednym filtrem

Dräger X-plore® 6530

 • Maska pełnotwarzowa z jednym filtrem
 • standardowe złącze gwintowane Rd40 zgodne z EN 148-1
 • korpus maski z EPDM, wizjer ze szkła Triplex lub poliwęglanu
 • do użytku ze wszystkimi filtrami wyposażonymi w ...
Maska pełnotwarzowa z dwoma filtrami

Dräger X-plore® 5500

 • Maska pełnotwarzowa z dwoma filtrami
 • złącze bagnetowe Dräger – boczne położenie filtrów
 • korpus maski z EPDM, wizjer ze szkła Triplex lub poliwęglanu
 • do użytku z filtrami bagnetowymi ...

Aparaty filtrujące z nawiewem powietrza i filtry

Filtry do aparatu filtrującego z wymuszonym obiegiem

Filtry Dräger X-plore® 8000

 • Filtry do aparatu filtrującego z wymuszonym obiegiem
 • dostępne filtry, pochłaniacze i filtropochłaniacze
 • do użytku z aparatem filtrującym z wymuszonym obiegiem X-plore 8500® lub 8700 (EX)
 • opcjonalne filtry ...
​Aparat filtrujący z wymuszonym obiegiem

Dräger X-plore® 8000

 • ​Aparat filtrujący z wymuszonym obiegiem
 • ochrona bez oporu oddechowego
 • dostępne różne filtry oddechowe i części nagłowne/twarzowe
 • klasa ochrony IP65
 • do stref zagrożonych wybuchem 1, 2, 21 i ...

Kombinezony

Dräger CPS 7900

Kombinezon gazoszczelny

Dräger CPS 5800

 • Kombinezon gazoszczelny
 • niezależny aparat oddechowy zakładany jest na kombinezon
 • dostępny w czterech rozmiarach (M–XXL)
 • ukośny suwak umożliwiający samodzielne zakładanie
 • kombinezon jednorazowego użytku wykonany z ...
Kombinezon gazoszczelny

Dräger CPS 7800

 • Kombinezon gazoszczelny
 • niezależny aparat oddechowy zakładany jest na kombinezon
 • dostępny w pięciu rozmiarach (S–XXL)
 • skośny zamek umożliwiający łatwe samodzielne zakładanie i zdejmowanie
 • kombinezon ...
Kombinezon gazoszczelny

Dräger CPS 6900

 • Kombinezon gazoszczelny
 • niezależny aparat oddechowy zakładany jest pod kombinezon
 • dostępny w pięciu rozmiarach (S–XXL)
 • suwak z boku umożliwiający samodzielne zakładanie
 • kombinezon wielokrotnego użytku ...
Kombinezon gazoszczelny

Dräger CPS 6800

 • Kombinezon gazoszczelny
 • niezależny aparat oddechowy zakładany jest na kombinezon
 • dostępny w pięciu rozmiarach (S–XXL)
 • ukośny suwak umożliwiający samodzielne zakładanie
 • kombinezon wielokrotnego użytku ...
Kombinezon gazoszczelny

Dräger CPS 5900

 • Kombinezon gazoszczelny
 • niezależny aparat oddechowy zakładany jest pod kombinezon
 • dostępny w pięciu rozmiarach (S–XXL)
 • suwak z boku
 • kombinezon jednorazowego użytku wykonany z materiału Zytron® ...
Kombinezon gazoszczelny

Dräger WorkMaster Industry

 • Kombinezon gazoszczelny
 • niezależny aparat oddechowy zakładany jest na kombinezon
 • dostępny w czterech rozmiarach (M–XXL)
 • suwak na plecach
 • kombinezon jednorazowego użytku wykonany z materiału ...
Kombinezon chroniący przed rozbryzgami

Dräger SPC 4400 / SPC 4800 / SPC 4900

 • Kombinezon chroniący przed rozbryzgami
 • ​kombinezon jednoczęściowy z kapturem (SPC 4400), kombinezon ochronny z mankietem twarzowym (SPC 4800) lub kombinezon chroniący całe ciało z wizjerem (SPC 4900)
 • CPM ...
Kombinezon chroniący przed rozbryzgami

SPC 4700 z CVA 0700

 • Kombinezon chroniący przed rozbryzgami
 • wentylowane kombinezony przeciwbryzgowe
 • ciągły dopływ powietrza oddechowego i chłodzenie strumieniem powietrza (kombinezon typu 3)
 • z powlekanego materiału ochronnego CPM ...

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Więcej informacji: Dräger VOICE – wyszukiwarka produktów bezpieczeństwa

Ty wiesz co – my wiemy jak! W naszej bazie danych znajdziesz podstawowe informacje na temat ponad 1500 substancji niebezpiecznych, a dodatkowo dowiesz się, jakie dobrać do nich detektory gazu i środki ochrony indywidualnej. Warto spróbować!

VOICE Hazmat