2-PropanolC3H8O

Nr CAS:
67-63-0
Nr UN:
1219
Nr WE:
200-661-7
Numer identyfikacyjny zagrożenia:
33
Piktogram określający rodzaj zagrożenia
GHS02
GHS07

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Graniczna wartość ekspozycji w środowisku pracy
Dz. U. z dnia 12 czerwca 2018 (PL)
 • NDS (mg/m3) 900
 • NDSCh (mg/m3) 1200
 • H: 225
  Wysoce łatwopalna ciecz i pary
 • H: 319
  Działa drażniąco na oczy
 • H: 336
  Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Temperatura topnienia:
  -88 °C
 • Temperatura wrzenia:
  82 °C
 • Gęstość (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  0,78 g/cm3
 • Jonizacja:
  10.17 ± 0.02 eV
 • Temperatura zapłonu:
  12 °C
 • Temperatura samozapłonu:
  425 °C
 • Prężność par (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  42,6 hPa
 • Dolna granica wybuchowości:
  2 Vol.-%
 • Górna granica wybuchowości:
  13.4 Vol.-%
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • (H3C)2-CHOH
 • Dimethyl carbinol
 • IPA
 • iso-Propanol
 • Isopropanol
 • Isopropyl alcohol
 • Propan-2-ol
 • Rubbing alcohol
 • sec-Propyl alcohol

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Produkty odpowiednie dla 2-Propanol C3H8O

Przenośne detektory gazu, rurkowe wykrywacze gazu czy środki ochrony indywidualnej – Dräger oferuje szeroki asortyment produktów, które zapewnią Ci bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi substancjami.

Przenośne detektory gazu i czujniki

Stacjonarne detektory gazu i czujniki

Maski & Filtry

Kombinezony

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Więcej informacji: Dräger VOICE – wyszukiwarka produktów bezpieczeństwa

Ty wiesz co – my wiemy jak! W naszej bazie danych znajdziesz podstawowe informacje na temat ponad 1500 substancji niebezpiecznych, a dodatkowo dowiesz się, jakie dobrać do nich detektory gazu i środki ochrony indywidualnej. Warto spróbować!

VOICE Hazmat