Dwutlenek siarkiSO2

Nr CAS:
7446-09-5
Nr UN:
1079
Nr WE:
231-195-2
Numer identyfikacyjny zagrożenia:
268
Piktogram określający rodzaj zagrożenia
GHS04
GHS05
GHS06

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Graniczna wartość ekspozycji w środowisku pracy
Dz. U. z dnia 12 czerwca 2018 (PL)
 • NDS (mg/m3) 1,3
 • NDSCh (mg/m3) 2,7
 • H: 280
  Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem
 • H: 314
  Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 • H: 331
  Działa toksycznie w następstwie wdychania
 • H: 370
  Powoduje uszkodzenie narządów (podać szczególny skutek, jeśli jest znany) (podać drogę
  narażenia, jeżeli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia).

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Temperatura topnienia:
  -75.5 °C
 • Temperatura wrzenia:
  -10 °C
 • Gęstość (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  0,0029285 (0°C) g/cm3
 • Jonizacja:
  12.349 ± 0.001 eV
 • Prężność par (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  3300 hPa
 • Szkodliwe skutki działania:
  ED

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • Sulfur dioxide
 • Sulfurous acid anhydride
 • Sulfurous oxide

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Produkty odpowiednie dla Dwutlenek siarki SO2

Przenośne detektory gazu, rurkowe wykrywacze gazu czy środki ochrony indywidualnej – Dräger oferuje szeroki asortyment produktów, które zapewnią Ci bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi substancjami.

Przenośne detektory gazu i czujniki

Stacjonarne detektory gazu i czujniki

Maski & Filtry

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Więcej informacji: Dräger VOICE – wyszukiwarka produktów bezpieczeństwa

Ty wiesz co – my wiemy jak! W naszej bazie danych znajdziesz podstawowe informacje na temat ponad 1500 substancji niebezpiecznych, a dodatkowo dowiesz się, jakie dobrać do nich detektory gazu i środki ochrony indywidualnej. Warto spróbować!

VOICE Hazmat