AcetoneC3H6O

Nr CAS:
67-64-1
Nr UN:
1090
Nr WE:
200-662-2
Numer identyfikacyjny zagrożenia:
33
Piktogram określający rodzaj zagrożenia
GHS02
GHS07

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Graniczna wartość ekspozycji w środowisku pracy
Dz. U. z dnia 12 czerwca 2018 (PL)
 • NDS (mg/m3) 600
 • NDSCh (mg/m3) 1800
 • H: 225
  Wysoce łatwopalna ciecz i pary
 • H: 319
  Działa drażniąco na oczy
 • H: 336
  Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Temperatura topnienia:
  -95 °C
 • Temperatura wrzenia:
  56 °C
 • Gęstość (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  0,79 g/cm3
 • Jonizacja:
  9.703 ± 0.006 eV
 • Temperatura samozapłonu:
  527.5 °C
 • Prężność par (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  246 hPa
 • Dolna granica wybuchowości:
  2.5 Vol.-%
 • Górna granica wybuchowości:
  14.3 Vol.-%

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • 2-Propanone
 • Beta-ketopropane
 • Dimethyl ketone
 • H3C-CO-CH3
 • Ketone propane
 • Ketones
 • Propan-2-one

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Produkty odpowiednie dla Acetone C3H6O

Przenośne detektory gazu, rurkowe wykrywacze gazu czy środki ochrony indywidualnej – Dräger oferuje szeroki asortyment produktów, które zapewnią Ci bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi substancjami.

Przenośne detektory gazu i czujniki

Stacjonarne detektory gazu i czujniki

Masks and Filters

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Więcej informacji: Dräger VOICE – wyszukiwarka produktów bezpieczeństwa

Ty wiesz co – my wiemy jak! W naszej bazie danych znajdziesz podstawowe informacje na temat ponad 1500 substancji niebezpiecznych, a dodatkowo dowiesz się, jakie dobrać do nich detektory gazu i środki ochrony indywidualnej. Warto spróbować!

VOICE Hazmat