Chlorek tionyluSOCl2

Nr CAS:
7719-09-7
Nr UN:
1836
Nr WE:
231-748-8
Numer identyfikacyjny zagrożenia:
X88
Piktogram określający rodzaj zagrożenia
GHS05
GHS06
GHS07

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Graniczna wartość ekspozycji w środowisku pracy
Dz. U. z dnia 12 czerwca 2018 (PL)
 • NDS (mg/m3) 1,8
 • NDSCh (mg/m3) 3,6
 • H: 302
  Działa szkodliwie po połknięciu.
 • H: 314
  Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 • H: 331
  Działa toksycznie w następstwie wdychania
 • H: 335
  Może powodować podrażnienie dróg oddechowych

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Temperatura rozkładu:
  80 °C - 140 °C
 • Temperatura topnienia:
  -104.5 °C
 • Temperatura wrzenia:
  76 °C
 • Gęstość (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  1,638 g/cm3
 • Jonizacja:
  11,07 eV
 • Prężność par (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  124 hPa

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • Sulfinyl chloride
 • Sulfinyl chloride Sulfinyl dichloride Sulfur chloride oxide (Cl2SO) Sulfur chloride oxide (SCl2O) Sulfur oxychloride Sulfur oxychloride (SOCl2) Sulfurous dichloride Sulfurous oxychloride Thionyl chloride (8CI, 9CI) Thionyl chloride (SOCl2) THIONYL DI
 • Sulfur chloride oxide
 • Sulfurous dichloride
 • Sulfurous oxychloride
 • Thionyl chloride
 • thionyl chloride Thionyl dichloride thionyl dichoride
 • Thionyl dichloride

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Produkty odpowiednie dla Chlorek tionylu SOCl2

Przenośne detektory gazu, rurkowe wykrywacze gazu czy środki ochrony indywidualnej – Dräger oferuje szeroki asortyment produktów, które zapewnią Ci bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi substancjami.

Stacjonarne detektory gazu i czujniki

Maski & Filtry

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Więcej informacji: Dräger VOICE – wyszukiwarka produktów bezpieczeństwa

Ty wiesz co – my wiemy jak! W naszej bazie danych znajdziesz podstawowe informacje na temat ponad 1500 substancji niebezpiecznych, a dodatkowo dowiesz się, jakie dobrać do nich detektory gazu i środki ochrony indywidualnej. Warto spróbować!

VOICE Hazmat