Nadtlenek wodoruH2O2

Nr CAS:
7722-84-1
Nr UN:
2015
Nr WE:
231-765-0
Numer identyfikacyjny zagrożenia:
559
Piktogram określający rodzaj zagrożenia
GHS03
GHS05
GHS07

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Graniczna wartość ekspozycji w środowisku pracy
Dz. U. z dnia 12 czerwca 2018 (PL)
 • NDS (mg/m3) 0,4
 • NDSCh (mg/m3) 0,8
 • H: 271
  Może spowodować pożar lub wybuch; silny utleniacz
 • H: 302 + 332
  Działa szkodliwie po połknięciu.
  Wdychanie grozi śmiercią.
 • H: 314
  Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 • H: 335
  Może powodować podrażnienie dróg oddechowych

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Temperatura topnienia:
  -40.3 °C - -11.5 °C
 • Temperatura wrzenia:
  125.5 °C - 141.3 °C
 • Gęstość (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  1,29 ...1,39 g/cm3
 • Jonizacja:
  10.58 ± 0.04 eV
 • Prężność par (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  1,9 hPa
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • dihydrogen dioxide
 • High-strength hydrogen peroxide
 • Hydrogen dioxide
 • Hydrogen peroxide (aqueous)
 • Hydroperoxide
 • Perhydrol 60 %
 • Peroxide

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Produkty odpowiednie dla Nadtlenek wodoru H2O2

Przenośne detektory gazu, rurkowe wykrywacze gazu czy środki ochrony indywidualnej – Dräger oferuje szeroki asortyment produktów, które zapewnią Ci bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi substancjami.

Maski & Filtry

Kombinezony

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Więcej informacji: Dräger VOICE – wyszukiwarka produktów bezpieczeństwa

Ty wiesz co – my wiemy jak! W naszej bazie danych znajdziesz podstawowe informacje na temat ponad 1500 substancji niebezpiecznych, a dodatkowo dowiesz się, jakie dobrać do nich detektory gazu i środki ochrony indywidualnej. Warto spróbować!

VOICE Hazmat