Tlenek propylenuC3H6O

Nr CAS:
75-56-9
Nr UN:
1280
Nr WE:
200-879-2
Numer identyfikacyjny zagrożenia:
33
Piktogram określający rodzaj zagrożenia
GHS02
GHS06
GHS08

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Graniczna wartość ekspozycji w środowisku pracy
Dz. U. z dnia 12 czerwca 2018 (PL)
 • NDS (mg/m3) 2,4
 • H: 224
  Skrajnie łatwopalna ciecz i pary.
 • H: 302
  Działa szkodliwie po połknięciu.
 • H: 311 + 331
  Toxic in contact with skin.
  Toxic if inhaled.
 • H: 315
  Działa drażniąco na skórę
 • H: 319
  Działa drażniąco na oczy
 • H: 335
  Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
 • H: 340
  Może powodować wady genetyczne (podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że
  inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia).
 • H: 350
  Może powodować raka.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Temperatura topnienia:
  -112 °C
 • Temperatura wrzenia:
  34 °C
 • Gęstość (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  0,83 g/cm3
 • Jonizacja:
  10.22 ± 0.02 eV
 • Temperatura zapłonu:
  -38 °C
 • Temperatura samozapłonu:
  430 °C
 • Prężność par (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  588 hPa
 • Dolna granica wybuchowości:
  1.9 Vol.-%
 • Górna granica wybuchowości:
  38.8 Vol.-%
 • Szkodliwe skutki działania:
  C, M
Ważna informacja:
Substance of very high concern (SVHC) and included in the candidate list for authorisation.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • 1,2-Ep-oxypropane 1,2-Epoxypropane 1,2-Propylene oxide 2,3-Epoxypropane 2-methyloxirane CHINT: PO different trade names DOW Propylene Oxide Epoxypropane methyl oxirane Methyloxacyclopropane Methyloxirane not known O0826 Oxirane, methyl- Oxirane, meth
 • 1,2-Epoxy propane
 • 1,2-Epoxyethane 1,2-Epoxypropane 2-Methyloxirane epoxypropane Methyloxirane Methyloxirane (Propylene oxide) methyloxirane, propylene oxide Methyloxirane/Propylene Oxide Oxirane, methyl- PO propene oxide PROPYLENE OXIDE Propylene Oxide (methyloxirane)
 • 1,2-Epoxypropan
 • 1,2-Propylene oxide
 • Methyl ethylene oxide
 • Methyloxiran
 • Methyloxirane
 • Propene oxide
 • Propylene oxide

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Produkty odpowiednie dla Tlenek propylenu C3H6O

Przenośne detektory gazu, rurkowe wykrywacze gazu czy środki ochrony indywidualnej – Dräger oferuje szeroki asortyment produktów, które zapewnią Ci bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi substancjami.

Przenośne detektory gazu i czujniki

Stacjonarne detektory gazu i czujniki

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Więcej informacji: Dräger VOICE – wyszukiwarka produktów bezpieczeństwa

Ty wiesz co – my wiemy jak! W naszej bazie danych znajdziesz podstawowe informacje na temat ponad 1500 substancji niebezpiecznych, a dodatkowo dowiesz się, jakie dobrać do nich detektory gazu i środki ochrony indywidualnej. Warto spróbować!

VOICE Hazmat