MetyloizobutyloketonC6H12O

Nr CAS:
108-10-1
Nr UN:
1245
Nr WE:
203-550-1
Numer identyfikacyjny zagrożenia:
33
Piktogram określający rodzaj zagrożenia
GHS02
GHS07
GHS08

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Graniczna wartość ekspozycji w środowisku pracy
Dz. U. z dnia 12 czerwca 2018 (PL)
 • NDS (mg/m3) 83
 • NDSCh (mg/m3) 200
 • H: 225
  Wysoce łatwopalna ciecz i pary
 • H: 319
  Działa drażniąco na oczy
 • H: 332
  Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
 • H: 336
  Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy
 • H: 351
  Podejrzewa się, że powoduje raka.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Temperatura topnienia:
  -80 °C
 • Temperatura wrzenia:
  116 °C
 • Gęstość (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  0,80 g/cm3
 • Jonizacja:
  9.30 ± 0.01 eV
 • Temperatura zapłonu:
  14 °C
 • Temperatura samozapłonu:
  475 °C
 • Prężność par (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  18,8 hPa
 • Dolna granica wybuchowości:
  1.2 Vol.-%
 • Górna granica wybuchowości:
  8 Vol.-%
 • Szkodliwe skutki działania:
  C

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • (H3C)2C2H3-CO-CH3
 • 4-Methyl 2-pentanone
 • 4-methylpentan-2-one
 • Hexone
 • Isobutyl methyl ketone
 • Isopropylaceton
 • Methyl isobutyl ketone
 • methylisobutylketone
 • MIBK

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Produkty odpowiednie dla Metyloizobutyloketon C6H12O

Przenośne detektory gazu, rurkowe wykrywacze gazu czy środki ochrony indywidualnej – Dräger oferuje szeroki asortyment produktów, które zapewnią Ci bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi substancjami.

Maski & Filtry

Kombinezony

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Więcej informacji: Dräger VOICE – wyszukiwarka produktów bezpieczeństwa

Ty wiesz co – my wiemy jak! W naszej bazie danych znajdziesz podstawowe informacje na temat ponad 1500 substancji niebezpiecznych, a dodatkowo dowiesz się, jakie dobrać do nich detektory gazu i środki ochrony indywidualnej. Warto spróbować!

VOICE Hazmat