Brom (gazowy)Br2

Nr CAS:
7726-95-6
Nr UN:
1744
Nr WE:
231-778-1
Numer identyfikacyjny zagrożenia:
886
Piktogram określający rodzaj zagrożenia
GHS05
GHS06
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Graniczna wartość ekspozycji w środowisku pracy
Dz. U. z dnia 12 czerwca 2018 (PL)
 • NDS (mg/m3) 0,7
 • NDSCh (mg/m3) 1,4
 • H: 314
  Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 • H: 330
  Wdychanie grozi śmiercią.
 • H: 410
  Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Temperatura topnienia:
  -7.2 °C
 • Temperatura wrzenia:
  58.7 °C
 • Gęstość (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  3,11 g/cm3
 • Jonizacja:
  10.517 ± 0.003 eV
 • Prężność par (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  233 hPa
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • Bromine
 • Bromine caswellno112 Great Lakes Bromine
 • Dibromine
 • Molecular bromine

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Produkty odpowiednie dla Brom (gazowy) Br2

Przenośne detektory gazu, rurkowe wykrywacze gazu czy środki ochrony indywidualnej – Dräger oferuje szeroki asortyment produktów, które zapewnią Ci bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi substancjami.

Stacjonarne detektory gazu i czujniki

Masks and Filters

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Więcej informacji: Dräger VOICE – wyszukiwarka produktów bezpieczeństwa

Ty wiesz co – my wiemy jak! W naszej bazie danych znajdziesz podstawowe informacje na temat ponad 1500 substancji niebezpiecznych, a dodatkowo dowiesz się, jakie dobrać do nich detektory gazu i środki ochrony indywidualnej. Warto spróbować!

VOICE Hazmat