Bromowodór (bezwodny)HBr

Nr CAS:
10035-10-6
Nr UN:
1048
Nr WE:
233-113-0
Numer identyfikacyjny zagrożenia:
268
Piktogram określający rodzaj zagrożenia
GHS04
GHS05
GHS06
GHS07

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Graniczna wartość ekspozycji w środowisku pracy
Dz. U. z dnia 12 czerwca 2018 (PL)
 • NDSP (mg/m3) 6,5
 • H: 280
  Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem
 • H: 314
  Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 • H: 331
  Działa toksycznie w następstwie wdychania

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Temperatura topnienia:
  -86.9 °C
 • Temperatura wrzenia:
  -66.8 °C
 • Gęstość (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  0,0036452 (0°C) g/cm3
 • Jonizacja:
  11.68 ± 0.03 eV
 • Prężność par (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  20900 hPa
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • Anhydrous hydrogen bromide
 • Aqueous hydrogen bromide
 • Bromane
 • bromide
 • HBr
 • Hydrobromic Acid
 • Hydrogen bromide

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Produkty odpowiednie dla Bromowodór (bezwodny) HBr

Przenośne detektory gazu, rurkowe wykrywacze gazu czy środki ochrony indywidualnej – Dräger oferuje szeroki asortyment produktów, które zapewnią Ci bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi substancjami.

Stacjonarne detektory gazu i czujniki

Maski & Filtry

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Więcej informacji: Dräger VOICE – wyszukiwarka produktów bezpieczeństwa

Ty wiesz co – my wiemy jak! W naszej bazie danych znajdziesz podstawowe informacje na temat ponad 1500 substancji niebezpiecznych, a dodatkowo dowiesz się, jakie dobrać do nich detektory gazu i środki ochrony indywidualnej. Warto spróbować!

VOICE Hazmat