1,3-ButadienC4H6

Nr CAS:
106-99-0
Nr UN:
1010
Nr WE:
203-450-8
Numer identyfikacyjny zagrożenia:
239
Piktogram określający rodzaj zagrożenia
GHS02
GHS04
GHS08

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Graniczna wartość ekspozycji w środowisku pracy
Dz. U. z dnia 12 czerwca 2018 (PL)
 • NDS (mg/m3) 2,2
 • H: 220
  Skrajnie łatwopalny gaz.
 • H: 280
  Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem
 • H: 340
  Może powodować wady genetyczne (podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że
  inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia).
 • H: 350
  Może powodować raka.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Temperatura topnienia:
  -108.9 °C
 • Temperatura wrzenia:
  -4.5 °C
 • Gęstość (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  0,0024982 (0°C) g/cm3
 • Jonizacja:
  9.072 ± 0.007 eV
 • Temperatura zapłonu:
  -85 °C
 • Temperatura samozapłonu:
  415 °C
 • Prężność par (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  2400 (20°C) hPa
 • Dolna granica wybuchowości:
  1.4 Vol.-%
 • Górna granica wybuchowości:
  16.3 Vol.-%
 • Szkodliwe skutki działania:
  C, M
Ważna informacja:
Substance included in the Community Rolling Action Plan (CoRAP).

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • .alpha.,.gamma.-Butadiene
 • 1,3 -BD
 • Biethylene
 • Bivinyl
 • Buta-1,3-diene
 • Butadiene
 • CH-CH
 • CH2
 • Divinyl
 • Erythrene
 • H2C
 • H2C=CH-CH=CH2
 • Pyrrolylen
 • Vinylethylene

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Produkty odpowiednie dla 1,3-Butadien C4H6

Przenośne detektory gazu, rurkowe wykrywacze gazu czy środki ochrony indywidualnej – Dräger oferuje szeroki asortyment produktów, które zapewnią Ci bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi substancjami.

Przenośne detektory gazu i czujniki

Stacjonarne detektory gazu i czujniki

Maski & Filtry

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Więcej informacji: Dräger VOICE – wyszukiwarka produktów bezpieczeństwa

Ty wiesz co – my wiemy jak! W naszej bazie danych znajdziesz podstawowe informacje na temat ponad 1500 substancji niebezpiecznych, a dodatkowo dowiesz się, jakie dobrać do nich detektory gazu i środki ochrony indywidualnej. Warto spróbować!

VOICE Hazmat