n-ButanC4H10

Nr CAS:
106-97-8
Nr UN:
1011
Nr WE:
203-448-7
Numer identyfikacyjny zagrożenia:
23
Piktogram określający rodzaj zagrożenia
GHS02
GHS04

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Graniczna wartość ekspozycji w środowisku pracy
Dz. U. z dnia 12 czerwca 2018 (PL)
 • NDS (mg/m3) 1900
 • NDSCh (mg/m3) 3000
 • H: 220
  Skrajnie łatwopalny gaz.
 • H: 280
  Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Temperatura topnienia:
  -138.29 °C
 • Temperatura wrzenia:
  -0.5 °C
 • Gęstość (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  0,002709 (0°C) g/cm3
 • Jonizacja:
  10.53 ± 0.02 eV
 • Temperatura zapłonu:
  -60 °C
 • Temperatura samozapłonu:
  365 °C
 • Prężność par (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  2100 hPa
 • Dolna granica wybuchowości:
  1.4 Vol.-%
 • Górna granica wybuchowości:
  9.4 Vol.-%
 • Szkodliwe skutki działania:
  C, M

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • Butyl hydride
 • CH3-CH2-CH2-CH3
 • Diethyl
 • H3C-CH2-CH2-CH3
 • Methylethylmethane
 • R600

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Produkty odpowiednie dla n-Butan C4H10

Przenośne detektory gazu, rurkowe wykrywacze gazu czy środki ochrony indywidualnej – Dräger oferuje szeroki asortyment produktów, które zapewnią Ci bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi substancjami.

Przenośne detektory gazu i czujniki

Stacjonarne detektory gazu i czujniki

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Więcej informacji: Dräger VOICE – wyszukiwarka produktów bezpieczeństwa

Ty wiesz co – my wiemy jak! W naszej bazie danych znajdziesz podstawowe informacje na temat ponad 1500 substancji niebezpiecznych, a dodatkowo dowiesz się, jakie dobrać do nich detektory gazu i środki ochrony indywidualnej. Warto spróbować!

VOICE Hazmat