2-MetylopropanC4H10

Nr CAS:
75-28-5
Nr UN:
1969
Nr WE:
200-857-2
Numer identyfikacyjny zagrożenia:
23
Piktogram określający rodzaj zagrożenia
GHS02
GHS04
GHS08

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Graniczna wartość ekspozycji w środowisku pracy
Dz. U. z dnia 12 czerwca 2018 (PL)
 • NDS (mg/m3) -
 • H: 220
  Skrajnie łatwopalny gaz.
 • H: 280
  Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem
 • H: 340
  Może powodować wady genetyczne (podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że
  inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia).
 • H: 350
  Może powodować raka.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Temperatura topnienia:
  -159.42 °C
 • Temperatura wrzenia:
  -11.7 °C
 • Gęstość (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  g/cm3
 • Jonizacja:
  10.68 ± 0.11 eV
 • Temperatura samozapłonu:
  460 °C
 • Prężność par (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  3019 hPa
 • Dolna granica wybuchowości:
  1.5 Vol.-%
 • Górna granica wybuchowości:
  9.4 Vol.-%
 • Szkodliwe skutki działania:
  C, M
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • 1,1-Dimethylethane
 • 2-Methylpropane
 • 200-857-2 isobutane
 • A 31 (hydrocarbon)
 • Butanes
 • C4H10
 • Hydrocarbons, C3-4
 • i-Butane
 • iso-Butan
 • Isobutan
 • Propane, 2-methyl- (8CI, 9CI)
 • R 600a

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Produkty odpowiednie dla 2-Metylopropan C4H10

Przenośne detektory gazu, rurkowe wykrywacze gazu czy środki ochrony indywidualnej – Dräger oferuje szeroki asortyment produktów, które zapewnią Ci bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi substancjami.

Stacjonarne detektory gazu i czujniki

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Więcej informacji: Dräger VOICE – wyszukiwarka produktów bezpieczeństwa

Ty wiesz co – my wiemy jak! W naszej bazie danych znajdziesz podstawowe informacje na temat ponad 1500 substancji niebezpiecznych, a dodatkowo dowiesz się, jakie dobrać do nich detektory gazu i środki ochrony indywidualnej. Warto spróbować!

VOICE Hazmat