Tetrachlorek tytanuTiCI4​​​​

Nr CAS:
7550-45-0
Nr UN:
1838
Nr WE:
231-441-9
Numer identyfikacyjny zagrożenia:
X668
Piktogram określający rodzaj zagrożenia
GHS05
GHS06
GHS07

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • H: 314
  Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 • H: 330
  Wdychanie grozi śmiercią.
 • H: 335
  Może powodować podrażnienie dróg oddechowych

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Temperatura topnienia:
  -24.1 °C
 • Temperatura wrzenia:
  136.4 °C
 • Gęstość (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  1,73 g/cm3
 • Jonizacja:
  11,5 eV
 • Prężność par (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  12 hPa
 • Szkodliwe skutki działania:

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • Tetrachlorotitanium
 • tetrachlorotitanium Titanium Tetrachloride
 • Tetrachlortitan
 • Titaantetrachloride
 • Titan(IV)-chlorid
 • Titanic chloride
 • Titanium chloride
 • Titanium(IV) chloride
 • Titanium(IV)tetrachloride

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Produkty odpowiednie dla Tetrachlorek tytanu TiCI4​​​​

Przenośne detektory gazu, rurkowe wykrywacze gazu czy środki ochrony indywidualnej – Dräger oferuje szeroki asortyment produktów, które zapewnią Ci bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi substancjami.

Stacjonarne detektory gazu i czujniki

Maski & Filtry

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Więcej informacji: Dräger VOICE – wyszukiwarka produktów bezpieczeństwa

Ty wiesz co – my wiemy jak! W naszej bazie danych znajdziesz podstawowe informacje na temat ponad 1500 substancji niebezpiecznych, a dodatkowo dowiesz się, jakie dobrać do nich detektory gazu i środki ochrony indywidualnej. Warto spróbować!

VOICE Hazmat