ChlorCl2

Nr CAS:
7782-50-5
Nr UN:
1017
Nr WE:
231-959-5
Numer identyfikacyjny zagrożenia:
265
Piktogram określający rodzaj zagrożenia
GHS03
GHS04
GHS06
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Graniczna wartość ekspozycji w środowisku pracy
Dz. U. z dnia 12 czerwca 2018 (PL)
 • NDS (mg/m3) 0,7
 • NDSCh (mg/m3) 1,5
 • H: 270
  Może spowodować lub intensyfikować pożar; utleniacz.
 • H: 280
  Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem
 • H: 315
  Działa drażniąco na skórę
 • H: 319
  Działa drażniąco na oczy
 • H: 330
  Wdychanie grozi śmiercią.
 • H: 335
  Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
 • H: 410
  Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Temperatura topnienia:
  -100.98 °C
 • Temperatura wrzenia:
  -34.1 °C
 • Gęstość (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  0,0032149 (0°C) g/cm3
 • Jonizacja:
  11.481 ± 0.003 eV
 • Prężność par (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  6800 hPa
 •  

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Produkty odpowiednie dla Chlor Cl2

Przenośne detektory gazu, rurkowe wykrywacze gazu czy środki ochrony indywidualnej – Dräger oferuje szeroki asortyment produktów, które zapewnią Ci bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi substancjami.

Stacjonarne detektory gazu i czujniki

Maski & Filtry

Kombinezony

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Więcej informacji: Dräger VOICE – wyszukiwarka produktów bezpieczeństwa

Ty wiesz co – my wiemy jak! W naszej bazie danych znajdziesz podstawowe informacje na temat ponad 1500 substancji niebezpiecznych, a dodatkowo dowiesz się, jakie dobrać do nich detektory gazu i środki ochrony indywidualnej. Warto spróbować!

VOICE Hazmat