Ditlenek chloruClO2

Nr CAS:
10049-04-4
Nr WE:
233-162-8
Piktogram określający rodzaj zagrożenia
GHS03
GHS04
GHS05
GHS06
GHS09

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Graniczna wartość ekspozycji w środowisku pracy
Dz. U. z dnia 12 czerwca 2018 (PL)
 • NDS (mg/m3) 0,3
 • NDSCh (mg/m3) 0,9
 • H: 270
  Może spowodować lub intensyfikować pożar; utleniacz.
 • H: 314
  Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 • H: 330
  Wdychanie grozi śmiercią.
 • H: 400
  Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

 • Temperatura topnienia:
  -59 °C
 • Temperatura wrzenia:
  11 °C
 • Gęstość (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  0,00301 (0°C) g/cm3
 • Jonizacja:
  10.33 ± 0.02 eV
 • Prężność par (w 20°C, jeśli nie podano inaczej):
  1420 hPa
 • Dolna granica wybuchowości:
  10 Vol.-%

*Source: GESTIS Substance Database, https://gestis-database.dguv.de

Also known as:
 • Chlorine dioxide
 • chlorine dioxide aqueous solution
 • Chlorine dioxide solution
 • Chlorine dioxide water solution
 • Chlorine oxide
 • Chlorine peroxide
 • chlorous acid

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Produkty odpowiednie dla Ditlenek chloru ClO2

Przenośne detektory gazu, rurkowe wykrywacze gazu czy środki ochrony indywidualnej – Dräger oferuje szeroki asortyment produktów, które zapewnią Ci bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi substancjami.

Stacjonarne detektory gazu i czujniki

Maski & Filtry

Skontaktuj się z Dräger

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze lub nie do końca wiesz, jaki produkt będzie dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy właściwe rozwiązanie.

Więcej informacji: Dräger VOICE – wyszukiwarka produktów bezpieczeństwa

Ty wiesz co – my wiemy jak! W naszej bazie danych znajdziesz podstawowe informacje na temat ponad 1500 substancji niebezpiecznych, a dodatkowo dowiesz się, jakie dobrać do nich detektory gazu i środki ochrony indywidualnej. Warto spróbować!

VOICE Hazmat