Regulamin sprzedaży towarów i świadczenia usług

Warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Dräger Polska Sp. z o.o. dostępne są pod poniższym linkiem:

Regulamin sprzedaży towarów i świadczenia usług