Principiile noastre de Afaceri și Conduită - Strângere de mâini

Principiile noastre de Afaceri și Conduită

În cadrul Principiilor noastre de Afaceri și Conduită (codul de conduită) noi descriem valorile și responsabilitățile care ne revin

  • ca membri ai societății,
  • ca parteneri de afaceri și
  • la locul de muncă.

Noi am definit aceste valori în manualele noastre pentru angajați și manageri, sub forma unui cod de conduită.

Oricine de la Dräger – de la angajat la manager și la membru în Consiliul Executiv – trebuie să fie familiarizat cu Principiile noastre de Afaceri și Conduită și să le folosească, pentru a-și stabili acțiunile și pentru a lua decizii.

Principiile noastre de Afaceri și Conduită - Stefan Dräger

»De mai bine de 130 de ani, Dräger înseamnă „Tehnologie pentru Viață”. Protejarea, întreținerea și salvarea vieților reprezintă un element cheie al ADN-ului nostru. Clienții noștri se luptă să salveze viețile altora sau să își protejeze propria viață, zi de zi. Aceasta nu este doar o sursă de motivație pentru munca noastră, ci și standardul pe care ni-l impunem noi singuri.

Noi am definit Principii clare de Afaceri și Conduită. Produsele noastre se pot ridica la înălțimea așteptărilor doar dacă noi și partenerii noștri comerciali respectăm aceste principii. Este important să ne tratăm clienții, colegii, furnizorii și partenerii de vânzări cu cel mai înalt nivel de profesionalism și seriozitate – zi de zi. Fiecare din noi este responsabil cu protejarea și îmbunătățirea imaginii Dräger în lume.

Ne așteptăm ca angajații și partenerii noștri comerciali să acționeze cu integritate absolută și să respecte oamenii și legislația din toate țările în care ne desfășurăm activitatea.

Ne așteptăm ca angajații și partenerii noștri comerciali să acționeze cu integritate absolută și să respecte oamenii și legislația din toate țările în care ne desfășurăm activitatea.

Trebuie să ne asumăm responsabilitatea de a face viața tuturor un pic mai bună. Faptele vorbesc mai mult decât vorbele. Principiile de Afaceri și Conduită reprezintă fundația conduitei noastre de zi cu zi și fac parte din sistemul nostru de valori, pentru mine și pentru colegii mei din Consiliul Executiv.

ISunt bucuros că sunteți interesat să aflați mai multe despre Principiile noastre de Afaceri și Conduită.«

Stefan Dräger

Angajament social la Dräger

Responsabilitatea noastră ca membri ai societății

Fiind o afacere de familie, știm cât de important este să ne asumăm responsabilitatea atât pentru viitor, cât și pentru prezent. Ne putem susține doar într-un mediu sănătos și productiv.

Este important să contribuim la acest mediu, tratând oamenii echitabil și asigurându-ne că drepturile omului sunt respectate de-a lungul lanțului de aprovizionare. Protejarea mediului înconjurător a reprezentat dintotdeauna elementul central al afacerii noastre, iar respectarea regulilor și a regulamentelor și gestionarea cu grijă a resurselor au fost dintotdeauna de la sine înțelese. Noi contribuim la o societate globală sănătoasă și sigură atât prin produsele noastre sigure și fiabile, cât și prin angajamentul nostru social.

Noi tratăm pe toată lumea cu respect – drepturile omului

Respectarea drepturilor omului reprezintă un element central al responsabilității noastre sociale corporative. Noi manifestăm toleranță zero față de munca prestată de copii sau munca forțată, precum și față de orice formă de sclavie modernă sau muncă înlesnită prin traficul de ființe umane. Acest principiu se aplică atât companiilor noastre, cât și partenerilor contractuali și lanțurilor de aprovizionare. Noi nu tolerăm amenințările sau orice formă de violență față de angajați la locul de muncă. Noi ne așteptăm ca toți angajații noștri să își trateze colegii și partenerii comerciali politicos, echitabil și respectuos.

Noi nu tolerăm sub nicio formă intoleranța – diversitate și oportunități egale

Noi considerăm diversitatea o oportunitate și un activ neprețuit. O forță de muncă diversificată ne ajută să obținem rezultate mai bune. Ne ajută să privim lucrurile din unghiuri diferite și să integrăm aceste noi perspective în acțiunile noastre. De aceea ne străduim să creăm diversitate și oportunități egale în toate aspectele activității noastre. Noi considerăm că este de datoria noastră să combatem și să prevenim discriminarea. Noi manifestăm toleranță zero față de discriminarea pe baza etniei, naționalității, sexului, religiei, ideologiei, vârstei, dizabilității sau identității sexuale.

Noi menținem un mediu în care merită să trăiești – protecția mediului

Tehnologia noastră pentru Viață protejează oamenii și mediul. Prin urmare, pentru noi protecția mediului nu este doar o datorie, ci și o oportunitate de a dobândi un avantaj competitiv prin intermediul produselor ecologice și prin conservarea resurselor. Din acest motiv, ne asigurăm că activitățile noastre de zi cu zi, în toate domeniile companiei, protejează mediul, nu îl distrug. Noi suntem dedicați scopurilor Națiunilor Unite ce vizează politicile climatice. Noi gestionăm resursele responsabil și lucrăm sistematic, pentru a reduce amprenta noastră de carbon. Ba mai mult, produsele și serviciile Dräger îi ajută pe clienții noștri din toată lumea să își îndeplinească responsabilitatea față de oameni și mediul înconjurător.

Noi nu facem compromisuri cu privire la produsele noastre – calitate

Oamenii încredințează produselor noastre cea mai valoroasă avuție a lor: viața. Prin urmare, trebuie să poată avea mereu încredere în produsele noastre și calitatea acestora. Respectarea tuturor cerințelor legale și de reglementare reprezintă o normalitate. Noi respectăm cele mai exigente standarde de calitate pe întreaga durată de viață a produselor. Angajații noștri se asigură că se pune permanent accentul pe satisfacția clienților, de la dezvoltare până la producție și aprovizionare și apoi până la vânzări și service. Noi acordăm atenție specială măsurilor prin care ne asigurăm că produsele noastre sunt ușor de utilizat și îmbunătățesc siguranța și eficiența activității clienților noștri. Clienții se pot baza pe siguranța și fiabilitatea produselor noastre chiar și după ani de utilizare intensă în condiții extreme.

Suntem aici pentru alții – angajament social

Misiunea noastră este de a face viața un pic mai bună în fiecare zi – mai presus și dincolo de scopul tehnologiei noastre. De aceea ne angajăm cu precădere în proiecte sociale și inițiative de educație, aducându-ne contribuția prin donații materiale și financiare. În special produsele noastre medicale și de securitate ne oferă oportunitatea de a ajuta oamenii nevoiași, de a reduce suferința și de a ușura munca echipelor de salvare. Ba mai mult, și angajații noștri ne sprijină eforturile prin angajamentele lor sociale proprii. Donațiile sunt efectuate doar după parcurgerea unui proces transparent de aprobare și sunt independente de deciziile de achiziții și activitatea de vânzări a Grupului Dräger. În felul acesta evităm orice suspiciune de corupție sau conflicte de interese.

We communicate openly and honestly—responsible communication Noi comunicăm deschis și onest – comunicare responsabilă

Este important că ne bucurăm de încrederea angajaților și a partenerilor noștri comerciali, precum și de cea a publicului larg. De aceea comunicăm întotdeauna onest și deschis. Declarațiile trebuie să fie întotdeauna adevărate, corecte și demonstrabile într-un mod obiectiv, precum și să respecte în orice moment standardele legale și etice. De regulă, materialele de comunicare trebuie să țină întotdeauna cont de aspectele culturale și de contextul pieței țintă. De asemenea, noi nu încălcăm drepturile altor persoane sau concurenți și, în special, ne asigurăm că nu încălcăm nicio marcă comercială sau drepturi de autor.

Noi căutăm dialogul politic – reprezentarea politică a intereselor

Noi suntem convinși de importanța dialogului activ cu politicienii și reprezentanții societății economice, științifice, de cercetare și civile. Noi ne reprezentăm interesele și contribuim cu competența noastră în grupuri de lucru, comisii ministeriale, reprezentanțe diplomatice, instituții financiare și guvernamentale, asociații și ONG-uri atent selecționate, asigurându-ne că rămânem mereu transparenți și neutri. Noi ne angajăm în dialog, în loc să finanțăm organizații politice sau campanii electorale.

Parteneri comerciali la Dräger

Responsabilitatea noastră ca parteneri comerciali

Pentru partenerii noștri comerciali, să alegi Dräger înseamnă să alegi o companie pe care te poți baza. Tehnologie pentru Viață înseamnă mai mult decât o filozofie îndrumătoare. Ea este simbolul responsabilității mai mari pe care ne-o asumăm – zi de zi. Această încredere, nu doar în produsele noastre, ci și în conduita noastră comercială, nu poate fi considerată de la sine înțeleasă. Trebuie să o câștigăm și să o întreținem permanent, acționând în baza principiilor: integritate, echitate, transparență și sustenabilitate.

Acțiunile noastre nu au la bază doar legislația și regulamentele aplicabile, ci respectă, totodată, cerințele noastre interne, care reflectă standardele pe care ni le stabilim și valorile noastre corporative.

Haideți să ne uităm la următoarele principii care sunt rezultatul responsabilității noastre ca partener comercial:

Noi nu obținem avantaje necuvenite – gestionarea beneficiilor, de exemplu, a cadourilor, invitațiilor și a altor avantaje

Cadourile, ospitalitatea normală și invitațiile la evenimente relevante sunt normale în mediul de afaceri și nu generează neapărat corupție. Cu toate acestea, manualele noastre conțin reguli clar definite, pentru a preveni inclusiv aparența exercitării unei influențe necuvenite. Acesta este standardul pe care îl stabilim și pentru noi înșine. Transparența este absolut esențială, împreună cu alte aspecte, precum adecvarea, frecvența și alegerea momentului. Aceste reguli ne ajută să nu stânjenim persoanele cu care facem afaceri sau să nu le punem, respectiv să nu ne punem pe noi înșine în situații neplăcute. Trebuie să acordăm atenție în special funcționarilor publici, care sunt responsabili cu menținerea integrității prețioase a sectorului public și sunt supuși unor cerințe și mai stricte. În același timp, răspundem cu indiferență solicitărilor de tratament preferențial și nu permitem să fim șantajați.

Noi separăm interesele private și profesionale – gestionarea conflictelor de interese

Interesele noastre private ne însoțesc permanent. Nu putem evita toate conflictele de interese, însă le putem gestiona corespunzător.

Noi respectăm viețile private ale angajaților noștri. Cu toate acestea, situațiile în care interesele private primează intereselor companiei pot fi nefaste atât pentru Dräger, cât și pentru angajații noștri. De aceea ne așteptăm ca fiecare angajat să aibă o atitudine proactivă și transparentă în ceea ce privește potențialele conflicte de interese. Acesta este singurul mod de a soluționa astfel de situații în interesul Dräger.

Noi ne desfășurăm activitatea într-un mod onorabil – prevenirea corupției

Noi manifestăm toleranță zero față de corupție, atât la Dräger, cât și în cazul terților. Noi acționăm transparent și ne asigurăm că actele de corupție sunt eliminate din fașă, de îndată ce apar primele semne.

Cu Tehnologia noastră pentru Viață protejăm oamenii și societatea per ansamblu. Corupția avantajează doar un număr restrâns de persoane, care se gândesc doar la ele.

Avem încredere în competența și calitatea noastră, precum și în competitivitatea produselor și a serviciilor noastre. Corupția duce la decizii necorespunzătoare, dependență și pierderea controlului.

Noi gândim sustenabil și pentru mai multe generații. Corupția este dăunătoare pentru noi atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. Ea erodează încrederea partenerilor noștri comerciali și ne distruge reputația.

Noi avem încredere în principiul performanței – concurență liberă și loială

Noi avem încredere în produsele și serviciile noastre și capacitatea noastră de inovație, de aceea ne desfășurăm activitatea în baza talentului, efortului și a rezultatelor obținute într-un mediu competitiv liber și loial. De asemenea, beneficiem de pe urma avantajelor pe care le asigură concurența, de aceea manifestăm precauție în cadrul relațiilor cu potențialii concurenți, direct sau prin intermediul terților. Noi folosim cu atenție și discreție poziția noastră puternică de pe piață și asigurăm structurii noastre de vânzări spațiul necesar de manevră.

Concurența stimulează inovația și, în cele din urmă, este benefică pentru cei care au nevoie de Tehnologie pentru Viață. 

Noi ne alegem cu atenție partenerii comerciali – colaborarea cu partenerii comerciali

Modul în care facem afaceri cu partenerii noștri comerciali este simbolic pentru Dräger. Noi apreciem faptul că partenerii noștri au aceleași standarde ca noi. Noi avem grijă să ne menținem buna reputație, iar integritatea partenerilor noștri comerciali este la fel de importantă. Relațiile stabile și productive, indiferent că este vorba de vânzări sau de achiziții, sunt esențiale pentru succesul nostru.

Relațiile noastre comerciale sunt întemeiate pe decizii obiective. Criterii, precum prețul, calitatea, seriozitatea, stabilitatea financiară, capacitatea de inovație și sustenabilitatea sunt cele care contează pentru noi. Acestea includ respectarea principiilor comerciale legale și etice. Noi ne folosim de concurență și de abilitățile noastre de negociere, pentru a obține cel mai bun raport preț-calitate pentru Dräger. De asemenea, ne asigurăm că mărfurile furnizate de partenerii noștri comerciali îndeplinesc toate cerințele aplicabile referitoare la materiale și originea acestora, de exemplu, mineralele provenite din zone de conflict.

Nu ne lăsăm influențați de interesele financiare sau personale ale persoanelor individuale. Procedăm cu cea mai mare atenție la selectarea partenerilor noștri comerciali, asigurându-ne că contractele sunt clar definite și încheiate în scris. Această abordare ne permite să prevenim riscul folosirii consultanților sau a brokerilor, pentru a ascunde plățile asociate cu corupția sau pentru a crea impresia unor „acorduri informale”.

Noi ne îndeplinim toate obligațiile cu privire la comercializarea mărfurilor și plata taxelor – vamă, controlul exporturilor, impozite

Noi vindem sau exportăm mărfuri, doar dacă acest lucru este permis în baza legislației referitoare la exporturi. Respectarea acestei cerințe este asigurată prin definirea cu atenție a procedurilor interne. Noi urmărim cu atenție evoluțiile globale și reacțiile politice la acestea. Aici punem accentul pe susținerea afacerii noastre în beneficiul clienților.

Noi îndeplinim toate cerințele legale atunci când vine vorba de comerțul internațional și de obligațiile noastre cu privire la mărfuri și impozite. Noi plătim toate taxele de import aplicabile și respectăm integral embargourile și restricțiile cu privire la importuri și exporturi. Aceste obligații sunt revizuite periodic.

Fiind o companie internațională, respectăm reglementările fiscale ale tuturor țărilor în care ne desfășurăm activitatea. În felul acesta putem contribui la finanțarea infrastructurii și a cheltuielilor guvernelor din aceste țări.

Noi prevenim spălarea banilor – prevenirea spălării banilor

Noi ne asigurăm că prevenim primirea sau efectuarea oricăror plăți în scopul spălării banilor proveniți din surse ilicite. Noi identificăm tranzacțiile suspecte și evaluăm legalitatea acestora. Dacă este necesar, prevenim efectuarea acestor plăți și le raportăm autorităților.

Noi publicăm cifre reale – contabilitate și raportări financiare

Noi înregistrăm corect toate tranzacțiile comerciale, integral, în conformitate cu legile, cerințele și standardele aplicabile. Rapoartele intermediare sunt întocmite în conformitate cu principiile contabile aplicabile la nivel național și internațional. Publicarea promptă a informațiilor financiare exacte consolidează încrederea acordată Dräger de către investitori, partenerii comerciali și piețele financiare.

Noi oferim piețelor de capital și publicului general informații exacte, în timp util. Aceasta se aplică raportărilor periodice aferente raportului nostru anual, situațiilor financiare anuale și trimestriale, precum și notificărilor ad hoc.

Noi tratăm cu responsabilitate potențialele informații privilegiate – legislația privind utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate

Utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate este ilegală, la fel cum este și divulgarea informațiilor privilegiate. Noi folosim potențialele informații privilegiate referitoare la Dräger și instrumentele sale financiare doar intern și doar în scopul activității Dräger, strict conform principiului necesității de a cunoaște. Nu transmitem aceste informații mai departe, nici intern, nici extern, aici fiind incluși și membrii familiei. Nu doar atât, ci nu facem niciun fel de recomandări bazate pe posibile informații privilegiate.

Noi publicăm informațiile privilegiate imediat și corect, sub forma notificărilor ad hoc. Aceasta creează un teren de joc egal pentru toți, contribuind la asigurarea unor prețuri corecte pe piața de capital, prevenirea abuzului de piață și consolidarea încrederii investitorilor și a partenerilor contractuali în Dräger.

Putem vorbi deschis despre aceste informații după ce sunt publicate.

Responsabilitatea la locul de muncă

Responsabilitatea noastră la locul de muncă

Noi avem o mare responsabilitate la locul de muncă. Noi suntem responsabili nu doar pentru sănătatea și securitatea noastră, ci și pentru cea a colegilor noștri. De asemenea, și datele referitoare la angajați și clienți, competențele Dräger și sistemele noastre IT necesită protecție specifică. Secțiunile următoare descriu modul în care ne putem asigura că Dräger și angajații săi sunt bine protejați.

Noi protejăm vieți – sănătate și securitate în muncă

Sănătatea și securitatea tuturor angajaților noștri sunt un aspect drag nouă. Noi credem că orice accident la locul de muncă poate fi prevenit. Aici la Dräger suntem dedicați structurării locurilor de muncă, astfel încât să ofere condiții de lucru sigure și sănătoase. Totuși, acest lucru nu este suficient: singurul mod în care toți putem contribui la un mediu de lucru sigur este dacă manifestăm precauție și ne folosim de puterea exemplului personal. Noi ne străduim să conștientizăm toți angajații noștri cu privire la această mentalitate și lucrăm pentru a îmbunătăți colaborarea cu aceștia. Noi suntem dedicați sănătății și securității angajaților noștri peste și dincolo de măsurile prevăzute de lege, oferind măsuri preventive pentru a promova un stil de viață sănătos.

Noi protejăm datele și informațiile – protecția datelor și securitatea informațiilor

Dräger susține integritatea și fiabilitatea produselor și a angajaților săi. Noi toți suntem responsabili pentru asigurarea unui nivel adecvat de protecție a datelor și securitate a informațiilor. Confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea sunt prioritare în cadrul activităților noastre și reprezintă cheia succesului nostru ca și companie.

Noi prelucrăm toate datele cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă. Noi implementăm o protecție adecvată a datelor și a informațiilor, corespunzătoare importanței acestora. Noi păstrăm confidențialitatea datelor oficiale și de reglementare și implementăm măsuri speciale, pentru a le proteja împotriva sabotajului ce vizează activități relevante pentru securitatea națională.

Noi avem grijă de sistemele IT și datele noastre – securitate cibernetică

Viața la Dräger fără tehnologia informațiilor (IT) este de neconceput. Noi folosim tehnologia IT prudent, pentru a reduce riscurile, care pot include afectarea prelucrării datelor de către programe malițioase (viruși), pierderea datelor ca urmare a erorilor de programare sau utilizarea abuzivă a datelor de către terți.

Noi știm că trebuie să ne protejăm datele și sistemele IT împotriva accesului neautorizat, pierderii și manipulării datelor. Nu doar aceasta, ci știm și că transferul necriptat al datelor și accesarea link-urilor necunoscute nu reprezintă un mod adecvat de a asigura securitatea resurselor noastre IT.

În calitate de angajați Dräger, suntem familiarizați cu procedurile cadru de securitate IT aplicabile și respectăm aceste reguli și regulamente.

Noi ne protejăm resursele – protejarea activelor companiei

Activele companiei, de exemplu, uneltele, utilajele, vehiculele și drepturile de proprietate intelectuală aparțin Dräger. Aceste active ne-au fost încredințate în scopul activității noastre de zi cu zi. Noi le tratăm ca resurse valoroase, pe care le folosim cu atenție și economie în cadrul îndeplinirii sarcinilor și atribuțiilor pentru Dräger. Noi dorim să maximizăm utilizarea acestor active și să eliminăm pierderile sau uzura inutilă. Noi verificăm dacă este necesară protejarea ideilor sau a rezultatelor muncii noastre sub formă de proprietate intelectuală și păstrăm confidențialitatea în măsura necesară. Este important să protejăm activele companiei noastre împotriva utilizării neautorizate, inclusiv împotriva utilizării private.

Noi oferim asistență pentru clarificare – colaborarea cu autoritățile de investigație

În cazul în care Dräger va face vreodată obiectul unei investigații oficiale, ne asumăm responsabilitatea și ne străduim să stabilim un dialog pe bază de colaborare. Fiecare din noi își va aduce propria contribuție.

În cadrul investigațiilor sau al auditurilor, este vital să identificăm potențialele vulnerabilități, astfel încât să putem îmbunătăți progresul procedurilor.

Noi ne străduim să învățăm din greșeli și să minimizăm efectele negative asupra reputației și daunele financiare. Prin urmare, fiecare din noi va colabora fără rețineri cu colegii care efectuează investigații sau audituri interne.

Noi colaborăm pe picior de egalitate – codeterminare

Un alt aspect cheie al culturii corporative la Dräger este colaborarea de bună credință cu reprezentanții angajaților. Noi punem bazele unei colaborări eficiente menținând un dialog deschis și neîntrerupt, întemeiat pe respectul reciproc și recunoașterea punctelor de vedere alternative. Această abordare este singurul mod de a găsi în situații dificile soluții care servesc interesele companiei, luând în considerație nevoile angajaților noștri.

Ajutor și contact

Ajutor și contact

Câteodată să faci ceea ce trebuie este mai ușor de zis decât de făcut. Dacă ne aflăm vreodată într-o situație în care nu suntem chiar siguri cum să procedăm, solicităm sfaturi sau asistență. Nu suntem niciodată singuri în astfel de situații. La Dräger sunt disponibile multe mijloace care ne ajută să luăm decizia corectă.

Managerii noștri sunt întotdeauna primii cărora ne putem adresa, dacă avem întrebări sau nelămuriri cu privire la ceva anume. De asemenea, putem lua legătura cu departamentele interne, de exemplu, Resurse Umane, reprezentanții angajaților sau departamentul de specialitate responsabil.

Totodată, oricine poate apela cu încredere la Biroul de Conformitate Corporativă, Responsabilul local de Conformitate sau Linia centrală de Asistență pentru Conformitate, la adresa compliance@draeger.com.

Vorbește! Nouă ne pasă! Noi comunicăm atunci când avem probleme și manifestăm toleranță zero față de represalii

Punerea de întrebări și comunicarea clară și deschisă cu privire la vulnerabilități sau probleme personale este benefică pentru Dräger și noi înșine. De aceea este vital ca fiecare să îmbrățișeze cultura noastră Speak Up. Sistemul nostru de avertizare de integritate include și Canalul de Integritate Dräger, pe care îl putem folosi atunci când contactul direct pare nepotrivit. Acesta este deschis 24/7 și poate fi folosit anonim.

Noi avem o politică de toleranță zero față de discriminarea angajaților care, acționând de bună credință, raportează o eventuală conduită necorespunzătoare, furnizează informații sau oferă asistență în cadrul cercetărilor interne. Noi ne protejăm avertizorii de integritate, la fel cum protejăm interesele persoanelor afectate de o avertizare.

Aflați mai multe

Codul de Conduită Dräger

Principiile noastre de Afaceri și Conduită disponibile pentru descărcare

Codul de Conduită

Pagini conexe

Compliance

Conformitate

Nachhaltigkeit

Sustenabilitate

Contactați Dräger

Plic

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Germania

+49 451 882 0

Aici pentru dumneavoastră 24/7.