Aparate medicale interconectate - Îngrijitorul folosește un dispozitiv medical conectat la punctul de îngrijire

Aparate medicale interconectate

Întrebați un expert

Viitorul aparaturii medicale interconectate

În calitate de specialist al Dvs. în îngrijirea afecțiunilor acute, privim întotdeauna spre viitorul tehnologiei medicale. Permiteți-ne să vă împărtășim viziunea noastră: Tehnologii medicale care pot comunica între ele într-un mod securizat și standardizat. Partajarea informațiilor și lucrul sincronizat pentru a crește eficiența, îmbunătățirea protecției, reducerea costurilor și, cel mai important, cele mai bune rezultate posibile pentru pacienți.

Îmbunătățiri potențiale ale punctului de îngrijire

Tehnologiile interconectate reunesc datele pacienților și ale dispozitivelor de la o gamă amplă de dispozitive de tratament și monitorizare, sisteme de informații clinice și alte surse, oferindu-vă, astfel, perspective mai largi pentru un proces decizional mai informat.

Îmbunătățirea asistenței medicale prin date

În viziunea noastră de tehnologii interconectate: dispozitivele de terapie, monitoarele pacienților și sistemele de informații clinice comunică perfect pentru a utiliza datele integrate în mod eficient.

Beneficiile dvs.:
 Îmbunătățirea rezultatelor clinice cu informații de susținere a deciziilor din mai multe surse.
 Obținerea eficienței prin acces la toate informațiile relevante la punctul de îngrijire.

Idei suplimentare
• Actualizările stării pacientului pe baza valorilor numerice și a indicațiilor tendințelor ar fi furnizate pe dispozitivele portabile, permițând personalului să primească reasigurare în decurs de câteva secunde.
• Aplicațiile clinice conectate la rețea ar integra și prelucra datele de sistem pentru a produce informații inteligente și pentru a facilita luarea deciziilor.
• Fișele medicale ale pacienților ar fi completate automat, cu acuratețe deplină și intervenție limitată, dacă este cazul, a personalului.

Realizarea obiectivelor de tratament prin manevre automatizate

Preconizăm, de asemenea, tehnologiile conectate ca fiind interoperabile pentru a contribui la optimizarea timpului și a eficienței tratamentelor. Manevrele de terapie efectuate de dispozitive pot fi automatizate în conformitate cu medicamentele bazate pe dovezi și protocoalele clinice - reducând volumul de lucru al personalului clinic, optimizând în același timp calendarul și eficacitatea tratamentelor.

Beneficiile dvs.:
Îmbunătățirea calității îngrijirii prin primirea de sugestii de terapie
Reducerea costurilor și a volumului de lucru al personalului prin automatizarea manevrelor de terapie 

Idei suplimentare 
• Tehnologia vă ajută în aplicarea și documentarea ghidurilor de terapie și a protocoalelor de îngrijire bazate pe standarde internaționale.
• Datele partajate între tehnologiile interconectate sunt procesate de dispozitivele din punctul de asistență pentru automatizarea procedurilor de terapie și pentru maximizarea eficienței și a siguranței administrării terapiei.

Descoperiți ofertele noastre actuale

Dräger SmartPilot® View

Dräger SmartPilot® View

Dräger PulmoVista® 500 SW 1.30

Dräger PulmoVista® 500 SW 1.30

Dräger Evita® V800

Dräger Evita® V800

Îmbunătățiri potențiale în cadrul departamentului

Tehnologiile interconectate susțin un mediu silențios, cu un nivel redus de stres, care este benefic pentru vindecare și pentru confortul pacienților. Fluxurile de lucru sunt eficientizate, fiind un liant între personalul de îngrijire și pacienți.

Reducerea și distribuirea alarmelor în mod inteligent

În viziunea noastră despre tehnologiile interconectate: monitoarele din punctul de asistență și dispozitivele de terapie ar partaja datele clinice ale unui pacient în timp real pentru a confirma condițiile adverse, ajutând în același timp la stabilirea priorităților și inițierea unui răspuns în timp util și pregătit cu atenție.

Beneficiile dvs.:
 Sporirea siguranței pacientului prin reducerea oboselii din cauza alarmelor și a numărului de alarme care apar.
 Satisfacerea personalului cu un sistem care direcționează alertele și notificările contextuale. 

Idei suplimentare
• Alarmele prioritare cu detalii contextuale ar ajuta la coordonarea personalului și a resurselor pentru intervenții eficiente și eficace.
• O bază de date cu date istorice ale alarmelor (echipată cu aplicații de analiză) ar ajuta la rafinarea procedurilor de răspuns și la reducerea numărului mediu de alarme pe pat.

Îmbunătățirea fluxurilor de lucru clinice prin interoperabilitate

De asemenea, avem în vedere tehnologiile interconectate pentru eficientizarea fluxurilor de lucru clinice și administrative, reducerea distanțelor dintre furnizorii de servicii de îngrijire și pacienți.

Beneficiile dvs.:
Simplificarea fluxurilor de lucru clinice prin accesarea și controlul dispozitivelor de la distanță.
 Îmbunătățirea experienței pacientului cu mai puține tulburări în timpul procesului de vindecare.

Idei suplimentare
• Terapiile ar putea fi începute, ajustate sau terminate de pe un dispozitiv conectat pe care datele agregate ale pacienților ar putea fi revizuite pentru a facilita luarea deciziilor.
• Datele relevante despre pacienți ar fi accesibile de oriunde, în orice moment, fără deranjarea pacienților.
• Mai puține vizite perturbatoare la patul pacientului i-ar permite acestuia să se odihnească mai mult între intervențiile necesare, ajutând la recuperare și sporind confortul.

Descoperiți competențele noastre actuale

Gestionarea alarmelor clinice și controlul de la distanță nu sunt doar ceva ce ne imaginăm. Avem oferte care includ aceste funcționalități.

Mâna îngrijitorului pe copilul prematur din unitatea de terapie intensivă neonatală

Semnificaţia zgomotului în domeniul neonatologiei

Aflați mai multe detalii despre considerentele și instrumentele noastre pentru reducerea nivelurilor de zgomot în unitatea de terapie intensivă neonatală.

Îmbunătățiri potențiale la nivel de spital

Tehnologiile interconectate susțin funcționalitatea bazată pe rețea din cadrul spitalului, astfel încât dispozitivele și sistemele pot să mențină un nivel maxim al performanțelor în orice moment. Acest lucru consolidează și mai mult eforturile de securitate cibernetică ale spitalului prin comunicații criptate, pentru a contribui la protejarea pacienților și a tehnologiilor medicale.

Permiterea analizei datelor și a gestionării simplificate a flotei de dispozitive

În viziunea noastră, tehnologiile interconectate accesează servicii bazate pe rețea pentru a menține dispozitivele la niveluri de performanță de vârf, pentru a limita timpii de nefuncționare a echipamentelor și pentru a genera analize cuprinzătoare utile în optimizarea proceselor clinice și determinarea celei mai bune utilizări a activelor.

Beneficiile dvs.:
Îmbunătățirea eficienței operaționale datorită transparenței maxime a flotei.
Reducerea costurilor prin gestionarea serviciului de la distanță și bazat pe date.

Idei suplimentare
• Verificați de la distanță, întrețineți și, atunci când este posibil, reparați dispozitivele medicale de la punctul de asistență din rețeaua spitalului. .
• Furnizați date de ieșire de înaltă calitate pentru a permite partajarea complexă a datelor și pentru a sprijini aplicațiile de date mari și de inteligență artificială.
• Colectați și analizați datele dispozitivului și ale pacienților - și compilați rapoarte utile pentru abordarea provocărilor comerciale, tehnice și clinice.

Garantarea securității datelor în rețeaua IT medicală

De asemenea, avem în vedere tehnologiile interconectate pentru consolidarea datelor și integritatea rețelei prin comunicare criptată, ajutând la protejarea pacienților și a tehnologiilor medicale împotriva accesului și manipulării neautorizate.

Beneficiile dvs.:
Îmbunătățirea calității îngrijirii cu date fiabile furnizate în timp real.
• Îmbunătățirea siguranței pacienților prin implementarea unui nivel înalt de securitate cibernetică.

Idei suplimentare
• Păstrați informațiile confidențiale prin verificarea accesului și criptarea datelor în resursele critice ale rețelei IT medicale.
• Transmiteți datele clinice ale unui pacient fără erori între dispozitivele din punctul de asistență și de la dispozitivele din punctul de asistență la sistemele IT. • Mențineți un
nivel ridicat de securitate la nivelul întregii întreprinderi, consolidând vulnerabilitățile potențiale cu ajutorul unei echipe de experți în domeniul securității cibernetice.

Descoperiți ofertele noastre actuale

Profesionist din domeniul sănătății cu ecran

Securitatea cibernetică în domeniul sănătății

Citiți mai multe despre securitatea cibernetică în sănătate.

Luați legătura cu Dräger

Contactați-ne Spitalul

Draeger Romania SRL

AFI Park Floreasca
Calea Floreasca Nr. 169 A
Etaj 3, Sector 1
014459, București

+40 (0) 21 250 91 68

Sunați-ne de Luni - Joi 8:30 - 17:30

Vineri 8:30 - 12:30